Forside » Ordbog » b » Bruttoetageareal – Hvad er et bruttoetageareal?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Bruttoetageareal – Hvad er et bruttoetageareal?

Af Skøde Centret

Udtryk for det samlede areal, der er på samtlige udnyttede etager i en ejendom, f.eks. det samlede boligareal i et parcelhus.

Såfremt huset har en tilhørerne kælder medregnes de rum der er godkendt til beboelse (inkl. bad og køkken). Også ydermurerne tæller med i bruttoetagearealet.

Deler du én eller flere vægge med dine naboer regnes halvdelen af denne/disse også med.

Ved lejligheder regnes også en andel af fælles adgangsarealerne med i bruttoetagearealet. Bruttoetagearealet benyttes blandt andet af skat til at beregne ejendomsværdiskat og af forsikringsselskaber til at udregne forsikringspræmier.

Bruttoetagearealet oplyses til skat og forsikringsselskaberne via BBR.

Visse arealer tæller ikke med i bruttoetagearealet terrasser, indgangspartier og åbne altaner tæller eksempelvis ikke med. Heller ikke udhuse og lignende som f.eks. vaskerum, pulterrum, cykelskur tæller med. Kældre der ikke er godkendt til beboelse tæller heller ikke med.

Hvorfor er bruttoetagearealet vigtigt?

Bruttoetageareal er vigtigt i mange forskellige sammenhænge, inklusive ejendomsvurdering, byggeprojekter og ejendomsadministration. I forhold til ejendomsvurdering anvendes bruttoetagearealet som en af de vigtigste faktorer til at fastsætte ejendommens værdi, da det er et mål for bygningens størrelse og potentiale til at rumme bolig- eller erhvervsformål.

Bruttoetagearealet kan også være vigtigt i forhold til regulering af byggeri og byggetilladelser, da det kan påvirke lovgivningens krav til fx parkeringspladser og tilgængelighed for personer med nedsat mobilitet.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top