Forside » Jura » Hvad er forskellen på BBR-areal og tinglyst areal?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvad er forskellen på BBR-areal og tinglyst areal?

bbr-areal

Af Skøde Centret

BBR-areal og tinglyst areal er to begreber, der ofte forveksles. Men hvad er forskellen egentlig? Denne artikel redegør for hvad de to typer arealer dækker over, og hvad forskellen er.

Hvis du er i gang med et boligkøb, er det vigtigt, at du gennemgår BBR-meddelelsen for at sikre, at oplysningerne stemmer med de faktiske forhold. Er BBR arealet mindre end det faktiske areal, kan ejendommen være forsikret forkert, og er BBR arealet større end de faktiske forhold, betaler du måske for meget for boligen.

Men det er også vigtigt at skelne mellem BBR areal og tinglyst areal.

Tinglyst areal omfatter bruttoarealet af selve lejligheden, inklusive ydervægge og halvdelen af skillevægge til nabo lejlighederne, mens BBR-arealet også omfatter andelen af fællesarealer i forbindelse med lejligheden, hvilket primært drejer sig om trappe- og gangarealer.

Forskellen mellem BBR-arealet og det tinglyste areal er derfor reelt set lejlighedens andel af fællesarealer. Det tinglyste areal er som tommelfingerregel 10% mindre end BBR-arealet.

Ejerlejligheder bliver normalt annonceret med BBR-arealet i mæglerannoncer. I salgsopstillingen skal det tinglyste areal dog også oplyses.

Hvad er BBR areal?

Bygnings- og Bolig Registret (BBR) indeholder data om bygninger og boliger i hele landet, herunder beliggenhed, areal, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, ydervægs- og tagdækningsmateriale m.v.

Disse BBR-oplysningerne kan blive særdeles relevante i forhold til køb eller salg af ejendomme, da det er vigtigt at få afklaret om der er uoverensstemmelse imellem det registrerede i BBR og de faktiske forhold.

Oplysningerne i BBR skal altid stemme overens med de faktiske forhold på ejendommen. Som ejer af en ejendom har du ansvaret for, at de registrerede bygninger og arealer i BBR er korrekte.

Hvad er tinglyst areal?

Når en ejendom udstykkes i ejerlejligheder foretager en landinspektør en opmåling af hver enkelt ejerlejlighed indvendigt (nettoarealet), fordi det er den enkelte ejerlejlighed, som udstykkes i en selvstændig enhed og sælges.

Denne opmåling anvendes til tinglysning af ejerlejligheden, således at dennes tinglyste areal ikke indeholder nogen andel af adgangsarealer eller andre arealer beliggende udenfor. Dog kan det tinglyste areal godt omfatte kælderrum, der måtte være tegnet ind på ejerlejlighedskortet.

Et tinglyst boligareal fremgår af tingbogsattesten og ejerlejlighedskortet og udgør som regel udelukkende lejlighedens beboede areal.

Er det tinglyste areal mere korrekt?

Da BBR arealet er baseret på ejers egne indberetninger, kan BBR arealet være behæftet med fejl. Der kan være forskel på hvad der står på papiret og hvor stor ejendommen er i virkeligheden. Derfor kan det også være en god ide at opmåle ejendommen inden et boligkøb bliver endeligt og bindende.

Normalt kan du bedre regne med det tinglyste areal, og ved bolighandler er det specielt vigtigt at det tinglyste areal er korrekt angivet i salgsopstillingen.

Det er dog ikke nødvendigvis sikkert, at det tinglyste areal er korrekt, da der også her kan ske fejl.

Skal jeg tage stilling til både BBR-arealet og det tinglyste areal?

BBR-arealet og det tinglyste areal er dermed 2 forskellige måder at vurdere arealet på en ejerlejlighed på. Det er derfor vigtigt at tage stilling til begge de 2 arealbegreber i forbindelse med et boligkøb.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top