Forside » Jura » Slagger i fundament – Sådan undgår du problemer
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Slagger i fundament – Sådan undgår du problemer

slagger-i-fundament

Af Skøde Centret

Slagger i fundament kan være et stort problem, især for husejere. Det kan føre til skader på fundamentet og ødelægge bygningens bæreevne. Det er derfor vigtigt at kende til de forskellige metoder, der kan bruges til at forebygge og løse problemerne.

Hvad er slagger i fundament?

Slagger er affaldsprodukt som produceres på et forbrændingsanlæg. Man kan bruge det til fx vejbelægning, og får på den måde en effektiv udnyttelse af et restprodukt.

Fra omkring 1950 – 1970 anvendte man også slagger i fundament og terrændæk på mange af de parcelhuse der blev bygget. Dette blev gjort da man på dette tidspunkt ikke kendte til de uheldige bivirkninger der kan være, når man anvender slagger.

Det er derfor primært parcelhuse bygget i denne periode, som har slagger i fundamentet.

Hvordan blev slagger anvendt?

Slagger i fundament blev anvendt som fyldmateriale eller kapillarbrydende lag i fundamentet stedet for, eller sammen med grus. Brugen af slagger var billigere og derfor attraktiv.

Hvad kan konsekvensen af slagger være?

Slagger har siden hen vist sig at have den uheldige virkning, at det suger fugt, hvorefter det udvider sig. Når slagger ligger i fundamentet på et hus, kan det i værste fald betyde, at fundamentet udvider sig og giver store skader på gulvet.

Dette kan vise sig mere end 30 år efter at huset blev bygget. Hvis der viser sig sådanne skader, er man i yderste konsekvens nødt til at fjerne det eksisterende gulv, ændre underlaget, og herefter lægge nyt gulv. Fjernelse af gulvet kan være en meget dyr affære, idet det både kan være selve gulvet, gulvvarme, isolering mv. der skal tages op for at kunne fjerne slaggelaget. Herefter skal hele gulvet med isolering og gulvvarme reetableres igen.

Hvordan opdager du slagger?

Hvis du er ved at købe et nyt hus som er bygget i perioden 1950 – 1970, skal du være særlig opmærksom på slagger. Det er ikke sikkert der er anvendt slagger, men det bør undersøges. Her vil tilstandsrapporten være et godt sted at starte. Desværre angiver tilstandsrapporten langt fra altid, om der findes slagger i fundamentet. Dog bør eventuelle skader på fundamentet være angivet.

Revner på husets sokkel kan nogle gange være et tegn på slagger.

Hvis ejendommen har sætningsskader, bør du være særlig opmærksom. Hvis det er tilfældet, bør du få en sagkyndig med ud på ejendommen, inden du indgår i en endelig og bindende købsaftale med sælger. På den måde kan du få sagen afklaret inden bordet fanger og du ikke længere kan komme ud af handlen.

Kan ejerskifteforsikring dække?

Om en ejerskifteforsikring dækker hvis du får problemer med gulvene på grund af slagger, afhænger helt af din police og af hvilken viden du havde om huset da du købte det.

Hvis der er taget forbehold for dækning af slagger i forsikringspolicen, vil du ikke kunne få dækning. Hvis slagger har været nævnt i tilstandsrapporten, eller hvis der har været angivet problemer med fundamentet, soklen, herunder revnedannelser, kan det også blive svært at få dækning på en ejerskifteforsikring.

Pas på med at købe hus med slagger

Konklusionen er, at du skal være særlig opmærksom på slagger, hvis du køber et hus som er bygget i perioden 1950 – 1970. Der behøver ikke nødvendigvis være problemer, da mange huse med slagger ikke giver problemer. Men det er noget der bør undersøges nøje inden du køber huset.

Generelt er det en god ide at få en byggesagkyndig med ud for en byggeteknisk gennemgang når du køber hus, også selvom der foreligger en tilstandsrapport. Dette er dog særligt relevant hvis der er mistanke om problemer med fundamentet.

Din juridiske rådgiver kan også hjælpe dig med håndteringen af det juridiske omkring køb af med slagger i fundament.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top