Forside » Jura » Servitutter: Hvad er en servitut og hvorfor er den vigtig?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Servitutter: Hvad er en servitut og hvorfor er den vigtig?

servitutter

Af Skøde Centret

Denne artikel redegør kort for hvad en servitut er, samt hvor du kan finde servitutterne henne.

Servitutter indeholder rettigheder over en fast ejendom. Servitutter skal være tinglyst i tingbogen.

Servitutter på en ejendom kan betyde alvorlige indskrænkninger i din private ejendomsret. Fx at du kun må benytte ejendommen i bestemte perioder om året eller at du ikke må bygge mere til.

Derfor skal du være særligt opmærksom på om der er specielle bestemmelser eller begrænsninger på ejendommen før du køber bolig. Det er således vigtigt at vide om disse er tilstede, inden du underskriver købsaftalen.

Hvad er en servitut?

Når man snakker om servitutter, kan de opdeles i privatretlige rettigheder og offentligretlige rettigheder.

Privatretlige rettigheder er, når en ret over ejendommen er blevet tinglyst i tingbogen af privatpersoner.

Offentligretlige rettigheder er, når en ret over ejendommen er blevet tinglyst i tingbogen af en myndighed. Dette kunne eksempelvis være ved fredning af en ejendoms bygninger. Selvom disse rettigheder i visse tilfælde kan være gældende uden en tinglysning, har tinglysning af rettigheden ofte en stor informationsværdi for borgerne. Derfor vælger myndighederne altså ofte at få rettigheder tinglyst uden det er nødvendigt.

Hvis du ønsker at vide om du har en servitut på en ejendom, kan du tjekke det i din tingbog for din ejendom via tinglysning.dk. Når købsaftalen er underskrevet, er man forpligtet til at overholde alle tinglyste servitutter, hvad enten du er bekendt med dem eller ej. Derfor kan det være en rigtig god ide at få en advokat til at hjælpe dig med at forstå hvilken betydning en servitut har for din ejendom og hvordan den/de begrænser din råderet.

Specielt er det vigtigt at gøre din rådgiver opmærksom på dine hensigter med ejendommen, hvis du som køber har personlige forudsætninger til hvad ejendommen skal benyttes til (ændret anvendelse, mulighed for at bygge ud, osv.).

Hvilke servitutter kan jeg finde på min ejendom?

Som eksempel på en tinglysning udført af en offentlig myndighed (en offentligretlig rettighed), kan man tale om fredning af ting eller bygninger på en ejendom, det vil sige ting eller bygninger som man altså ikke må ændre på uden at have fået en særlig tilladelse fra kommunen først.

Som tidligere nævnt er det særlige ved offentligretlige rettigheder at det ikke er nødvendigt at få den tinglyst for at den er gældende, selvom myndighederne for det meste vælger at få den tinglyst alligevel, da det har en slags informationsværdi, hvis man som borger leder efter oplysninger i tingbogen.

Tinglyst hjemfaldspligt betyder at kommunen, som tidligere har solgt grunden og som grunden er beliggende i, har ret til at tilbagekøbe grunden på et nærmere bestemt tidspunkt og for det meste til en mindre pris end salgsprisen.

Samtidig er kommunen ikke altid berettiget til at betale for bygningen på grunden. Ved tinglyst hjemfaldspligt har ejeren således kun en midlertidig brugsret til ejendommen.

Hos nogle kommuner er det ikke desto mindre muligt at frikøbe sig af hjemfaldspligten eller i bedste fald udskyde den.

I tilfælde af at du gerne vil have godkendt retten til at få lavet en servitut på din ejendom, kan det kun lade sig gøre, hvis servitutten ikke strider imod områdets lokalplan.

Som privatperson kan en tinglyst servitut fx være hvis du har indgået en bindende aftale med din nabo om at du må have en privat vej på hans ejendom. Hvis en sådan aftale tinglyses, sikrer du at du stadig har ret til at bruge vejen, hvis din nabo skulle sælge sin ejendom. Således kan du altså komme konflikter med din kommende nabo i forkøbet.

Aflysning af gamle servitutter

For at aflyse gamle servitutter, skal du finde den pågældende servitut i tingbogen, og herefter lave en aflysningspåtegning via www.tinglysning.dk. Denne påtegning skal underskrives af den som har påtaleret jf den pågældende servitut, samt hvis påkrævet, også af ejendommens ejer. Herefter sendes aflysningspåtegningen til tinglysning.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top