Forside » Jura » Sådan fungerer et bankforbehold
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Sådan fungerer et bankforbehold

bankforbehold

Af Skøde Centret

Et bankforbehold er en måde at sikre, at et boligkøb ikke bliver bindende for dig, før din bank har godkendt dig til belåning. I denne artikel vil vi se nærmere på, hvordan et bankforbehold fungerer.

Hvad er et bankforbehold?

Står du overfor at købe bolig, har du formentlig stødt på begrebet bankforbehold. Når du køber en bolig, skal du som regel låne penge til købet. For at sikre, at du ikke bindes til købet, før du har fået godkendt lånet, indsætter man normalt et bankforbehold i købsaftalen.

På den måde kan du underskrive købsaftalen mens banken behandler sagen, frem for at vente med at underskrive til bagefter. Det kan være praktisk, hvis der fx er flere købere til en ejendom, og en underskrift på købsaftalen dermed haster.

Med et bankforbehold indsat i købsaftalen, kan bolighandlen kun gennemføres, hvis din bank godkender dig til købet.

Hvordan formuleres et bankforbehold?

Et bankforbehold kan formuleres på mange måder, men de fleste ejendomsmæglere anvender følgende formulering:

Betinget af købers pengeinstituts økonomiske godkendelse af handlen
Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes pengeinstitut, jf. købsaftalens afsnit 12, godkender handlen for så vidt angår det økonomiske indhold. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16:00, 6 hverdage efter købsaftalen er underskrevet af begge parter (ekskl. underskriftsdagen). Såfremt indsigelser ikke er fremkommet inden fristens udløb, er handlen bindende for køber, bortset fra evt. fortrydelsesret efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at fortrydelsesfristen efter loven løber sideløbende med indsigelsesfristen efter nærværende bestemmelse.

Hvornår starten et bankforbehold?

Forbeholdet (og andre forbehold i øvrigt), starter så snart købsaftalen er underskrevet af både dig og sælger. Indtil sælger også har underskrevet købsaftalen, er den kun at betragte som et tilbud til sælger.

Hvor lang tid løber et bankforbehold?

Hvor lang tid et bankforbehold løber, afhænger helt af hvad der bliver aftalt i købsaftalen. Normalt løber forbeholdet i 4-6 hverdage efter begge parters underskrift på købsaftalen.

Koster det noget at springe fra købsaftalen, hvis banken ikke godkender mig?

Hvis banken af den ene eller anden årsag ikke kan godkende dig eller ejendommen, kan du springe fra handlen, uden at det koster dig noget. Årsagen er, at såfremt forbehold ikke kan opfyldes, har handlen aldring været indgået til at starte med. Dermed skal der ikke betales godtgørelse tinglysning sælger, heller ikke 1% af købesummen.

Hvad er forskellen på et bankforbehold og et advokatforbehold?

Et bankforbehold er specifikt målrettet godkendelse fra bankens side. Men banken tager ikke stilling til om ejendommen måtte rumme problemer eller begrænsninger. Banken skal kun sikre deres pant (ejendommen). Derfor er der ofte behov for at have både et bankforbehold og et advokatforbehold indsat i købsaftalen.

Advokatforbeholdet (hvis det ellers er formuleret korrekt) dækker mere bredt end bankforbeholdet, da advokatforbeholdet giver en juridisk rådgiver eller advokat mulighed for at du kan trække dig fra handlen uanset årsag, hvis indsigelser kommer frem indenfor den aftalte deadline, hvilket for advokatforbeholdets vedkommende også typisk er 4-6 hverdage efter at købsaftalen er underskrevet af begge parter.

Hos Skøde Centret anbefaler vi at du får indsat et rådgiverforbehold samt et bankforbehold i købsaftalen inden du underskriver denne. Hvis du benytter dig af vores køberrådgivning, hjælper vi gerne med at tjekke, at forbeholdene er formuleret korrekt.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top