Forside » Jura » Vær sikker på at bankforbeholdet er vandtæt

Vær sikker på at bankforbeholdet er vandtæt

bankforbehold

Står du overfor at købe bolig, har du formentlig stødt på begrebet bankforbehold. Et bankforbehold kan formuleres på mange måder, men de fleste ejendomsmæglere anvender følgende formulering:

Betinget af købers rådgivers godkendelse af handlen i sin helhed
Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes rådgiver, jf. købsaftalens afsnit 10 godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16, 4 hverdage efter købsaftalen er underskrevet af begge parter. Såfremt indsigelser ikke er fremkommet inden fristens udløb, er handlen bindende for køber, bortset fra evt. fortrydelsesret efter lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at fortrydelsesfristen efter loven løber sideløbende med indsigelsesfristen efter nærværende bestemmelse.

Hvad er et Bankforbehold?

Et bankforbehold i en købsaftale betyder, at bolighandlen kun gennemføres, hvis din bank godkender dig til købet. På den måde kan du skrive under på en ellers bindende købsaftale, og komme ud af handlen igen, hvis banken siger nej.

Hvornår starter Bankforbehold?

Et bankforbehold, og andre forbehold i øvrigt, starter så snart købsaftalen er underskrevet af både dig og sælger. Indtil sælger også har underskrevet købsaftalen, er den kun at betragte som et tilbud til sælger.  

Hvor lang tid løber et bankforbehold?

Hvor lang tid et bankforbehold løber, afhænger helt af hvad der bliver aftalt i købsaftalen.  Normalt løber forbeholdet i 4-6 hverdage efter begge parters underskrift på købsaftalen.  

Koster det noget at springe fra købsaftalen, hvis banken ikke godkender mig?

Hvis banken af den ene eller anden årsag ikke kan godkende dig eller ejendommen, kan du springe fra handlen, uden at det koster dig noget. Årsagen er, at såfremt forbehold ikke kan opfyldes, har handlen aldring været indgået til at starte med. Dermed skal der ikke betales godtgørelse tinglysning sælger, heller ikke 1% af købesummen.

Hvad er forskellen på et bankforbehold og et advokatforbehold?

Et bankforbehold er specifikt målrettet godkendelse fra bankens side. Men banken tager ikke stilling til om ejendommen måtte rumme problemer eller begrænsninger. Banken skal kun sikre deres pant (ejendommen). Derfor er der ofte behov for at have både et bankforbehold og et advokatforbehold indsat i købsaftalen.

Advokatforbeholdet (hvis det ellers er formuleret korrekt) dækker mere bredt end bankforbeholdet, da advokatforbeholdet giver en juridisk rådgiver eller advokat mulighed for at du kan trække dig fra handlen uanset årsag, hvis indsigelser kommer frem indenfor den aftalte deadline, hvilket for advokatforbeholdets vedkommende også typisk er 4-6 hverdage efter at købsaftalen er underskrevet af begge parter.   

Hos Skøde Centret anbefaler vi at du får indsat et advokatforbehold samt et bankforbehold i købsaftalen inden du underskriver denne. Hvis du benytter dig af vores alt-i-en boligkøberpakke, hjælper vi gerne med at tjekke, at forbeholdene er formuleret korrekt.