Forside » Jura » Dispositionsdag og overtagelsesdag: Alt du skal vide
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Dispositionsdag og overtagelsesdag: Alt du skal vide

boligkøb

Af Skøde Centret

I forbindelse med et boligkøb, kan det nogle gange aftales, at man som køber får nøglen udleveret før den formelle overtagelsesdag. Hvilke konsekvenser har det?

I forbindelse med boligkøb, er det væsentligt at få aftalt en formel overtagelsesdag med sælger i købsaftalen. Denne overtagelsesdag er dagen hvor du som køber formelt overtager ejendommen. Det er også denne dato som vil fremgå af skødet som i sidste ende bliver tinglyst.

Sideløbende med den formelle overtagelsesdag, kan det aftales, at du som køber får adgang til ejendommen før tid. Såfremt dette er tilfældet, kaldes datoen, hvor du får adgang til ejendommen, for dispositionsdagen.

Som køber ejer du først formelt ejendommen pr overtagelsesdagen, men hvis der er aftalt en dispositionsdag, får du fuld adgang til ejendommen før tid.

Din rådgiver kan hjælpe dig med at forhandle en tidligere dispositionsret igennem med sælger, hvis der er behov herfor.

Hvilke udgifter skærer hvornår?

Normalt vil det være aftalt, at de almindelige faste udgifter til ejendommen, herunder ejendomsskatter, renovation, skostensfejning, mv. overgår til dig som køber pr den formelle overtagelsesdag. Til gengæld vil det normalt være aftalt, at forbrugsudgifter til el, vand og varme overgår til køber fra den dato der gives adgang til ejendommen.

Hvornår skal realkreditlån være gældende fra?

Realkreditlån bliver normalt oprettet med virkning fra den formelle overtagelsesdag og ikke dispositionsdagen.

Hvornår skal forsikringer være gældende fra?

Både hus- og ejerskifteforsikring (normalt ikke relevant for ejerlejligheder) skal være gældende fra den dag du som køber overtager ejendommen. Hvis du får nøglen før tid, skal forsikringerne være aktive fra denne dato.

Det bemærkes dog, at selve ejerskifteforsikringen bør tegnes så hurtigt som muligt efter at købsaftalen er underskrevet og handlen indgået endelig. Du bør derfor ikke vente med at tegne ejerskifteforsikring til nøglerne skal udleveres.

Hvorfor ændrer man ikke bare selve overtagelsesdagen?

Når først handlen er indgået, kan det være upraktisk at skulle ændre overtagelsesdagen. Hvis overtagelsesdagen skal ændres, skal frist for bankgaranti, frist for optagelse af lån, mv også ændres, og det koster penge at ændre. Det kan også være skødet allerede er blevet tinglyst på det tidspunkt parterne aftaler en ændret dato for nøgleudlevering. Derfor laver som alternativ en dispositionsdag.

Både sælger og køber kan drage fordel af en tidligere nøgleoverdragelse. Sælger slipper for at have ansvaret for ejendommen og for at betale til el, vand og varme. Dette er relevant, hvis sælger fx allerede er fraflyttet. For køber ligger fordelen i, at man får adgang til huset i en periode uden at betale andet end forbrugsudgifter og forsikring.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top