Forside » Ordbog » e » Ejerudgift bolig: Alt du skal vide om ejerudgiften

Ejerudgift bolig: Alt du skal vide om ejerudgiften

ejerudgift

Hvis du er ved at købe bolig eller sommerhus, vil du formentlig have hørt om begrebet ejerudgift. Ejerudgift på en bolig eller et sommerhus er vigtig at kende. Men hvad er helt præcist indeholdt i disse ejerudgifter? Det vil vi kort redegøre for her.

Hvad er ejerudgiften på en bolig?

Følgende poster indgår normalt i selve ejerudgiften (vedr. hus, lejlighed og sommerhus):

Tidligere var ejerudgifterne indeholdt i brutto/ netto udgiften, så man derved havde et samlet overblik over ejendommens udgifter, herunder udgifter til finansiering, (dog ikke forbrugsudgifter til el, vand og varme).

Dette er siden ændret, så ejerudgiften og udgifter til finansiering nu holdes adskilt.

Det betyder rent konkret, at man som boligkøber skal indhente finansieringstilbud fra egen bank, og herefter sammenlægge udgiften til finansiering med ejerudgiften fra salgsopstillingen samt forbrugsudgifter, for at få det endelige overblik over udgiften til boligen.

Ejerudgiften er dermed de “faste” omkostninger som er forbundet med at eje en bolig, undtaget lån og forbrug (el, vand og varme).

Er der yderligere udgifter end selve ejerudgiften?

De samlede udgifter til en bolig eller et sommerhus består af flere elementer, hvoraf ejerudgifterne kun er et af disse elementer. Man kan dermed ikke bruge “ejerudgift” som et samlet facit for hvor meget en bolig koster at eje.

Når du læser salgsopstillingen, skal du derfor tage højde for, at der oveni ejerudgifterne også kommer andre udgiftsposter, før du har den samlede boligudgift. Du kan læse mere om dette længere nede.

Dette er også vigtigt i forhold til din budgetlægning.

Hvad består de samlede boligudgifter af?

1. Ejerudgifter

Som nævnt ovenfor.

2. Finanseringsudgifter (som man selv modtager oplysning om fra egen bank/kreditforening)

  • realkredit
  • eventuelt banklån
  • anden finansiering

3. Forbrugsudgifter

  • el
  • vand
  • varme
  • andet

Desuden er udgifter til løbende vedligeholdelse eller renoveringer ikke indeholdt i ovenstående, medmindre dette er indeholdt i fællesudgifterne overfor ejerforeningen (vedr. ejerlejligheder).

For at give et bedre overblik over de løbende ejerudgifter, kan der derfor være en god idé at spørge foreningen eller sælger til råds, hvad der forventes at være de løbende ejerudgifter.

Hvor ofte betaler man ejerudgift?

De udgifter der indgår i ejerudgiften, forfalder til betaling forskelligt afhængig af hvilke udgifter der er tale om. Fx betales ejendomsskat til kommunen normalt 2 gange årligt. Fællesudgifter til en ejerforening betales typisk pr. måned eller kvartalsvist.

I forbindelse med budgetlægning er det den årlige ydelser der bør anvendes i beregningen.

Hvad er ejerudgift 1. år?

De ejerudgifter der er angivet i en salgsopstilling er beregnet som 1. års ejerudgift. Da disse udgifter normalt reguleres løbende, år for år, vil salgsopstillingen kun vise ejerudgifter for det første år. Disse udgifter vil forventeligt stige år efter år. Hvis man ejer en ejerlejlighed i en ejerforening, kan der være behov for at fællesudgifterne stiger, enten som følge af almindelig prisudvikling, eller som følge af behov for istandsættelse af bygningen.

Er der fradragsmuligheder for ejerudgifter på en bolig?

Hvis boligen er købt til udlejning, fx et forældrekøb, kan ejerudgiften fratrækkes i skat, lige som boliglån også kan fradrages i beregning af skat.

Hvordan kan man spare på ejerudgiften?

1. Køb en bolig med en mindre størrelse, så er der færre kvadratmeter at betale ejerudgiften på.

2. Vælg en bolig der ligger udenfor byen, så er der typisk mindre ejerudgift.

3. Køb en bolig der ikke ligger i en ejerforening, så slipper man for at betale fællesudgifter.

4. Vælg en bolig der ligger i en velholdt ejendom frem for en ejendom som kræver istandsættelse.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser

Vi er specialiserede i følgende typer af sager: