Forside » Ordbog » e » Ejerudgift bolig: Alt du skal vide om ejerudgiften

Ejerudgift bolig: Alt du skal vide om ejerudgiften

ejerudgift

Af Skøde Centret - Læsetid: 5 minutter


Hvis du er ved at købe bolig eller sommerhus, vil du formentlig have hørt om begrebet ejerudgift. Ejerudgift på en bolig eller et sommerhus er vigtig at kende. Men hvad er helt præcist indeholdt i disse ejerudgifter? Det vil vi kort redegøre for her.

Hvad er ejerudgiften på en bolig?

Ejerudgiften på en fast ejendom er de faste omkostninger, som ejeren af ejendommen skal betale for at vedligeholde og drive ejendommen.

Følgende poster indgår normalt i selve ejerudgiften (vedr. hus, lejlighed og sommerhus):

Hvordan beregnes ejerudgiften på en fast ejendom?

Ejerudgiften på en fast ejendom beregnes ud fra de forskellige udgifter, der er forbundet med at eje og drive ejendommen. Ejendomsskatten er en fast årlig afgift, der opkræves af kommunen, og som fastsættes ud fra ejendommens grundværdi og det samlede bygningsareal. Ejendomsværdiskatten beregnes ud fra ejendommens værdi og betales via selvangivelsen.

Renovationsudgiften afhænger af kommunens priser og gebyrer for affaldshåndtering. Ejendomsforsikringen dækker skader på bygninger og indbo og afhænger af ejendommens størrelse og beliggenhed. Fællesudgifter til ejerforening/grundejerforening kan variere afhængigt af ejendommens placering og de fælles faciliteter, der er til rådighed.

Ejerudgiften er dermed de “faste” omkostninger som er forbundet med at eje en bolig, undtaget lån og forbrug (el, vand og varme).

Hvad er ikke inkluderet i ejerudgiften?

Ejerudgiften inkluderer normalt ikke lån og forbrugsudgifter såsom el, vand og varme. Tidligere blev ejerudgifterne indeholdt i brutto- og netto-udgiften, så man havde et samlet overblik over ejendommens udgifter, inklusiv udgifter til finansiering. Dette er siden ændret, så ejerudgiften og udgifter til finansiering nu holdes adskilt.

Som boligkøber skal man derfor indhente finansieringstilbud fra egen bank og sammenlægge udgiften til finansiering med ejerudgiften fra salgsopstillingen samt forbrugsudgifter for at få det endelige overblik over udgiften til boligen.

Er der yderligere udgifter end selve ejerudgiften?

De samlede udgifter til en bolig eller et sommerhus består af flere elementer, hvoraf ejerudgifterne kun er et af disse elementer. Man kan dermed ikke bruge “ejerudgift” som et samlet facit for hvor meget en bolig koster at eje.

Når du læser salgsopstillingen, skal du derfor tage højde for, at der oveni ejerudgifterne også kommer andre udgiftsposter, før du har den samlede boligudgift. Du kan læse mere om dette længere nede.

Dette er også vigtigt i forhold til din budgetlægning.

Hvad består de samlede boligudgifter af?

1. Ejerudgifter

Som nævnt ovenfor.

2. Finanseringsudgifter (som man selv modtager oplysning om fra egen bank/kreditforening)

  • realkredit
  • eventuelt banklån
  • anden finansiering

3. Forbrugsudgifter

  • el
  • vand
  • varme
  • andet

Desuden er udgifter til løbende vedligeholdelse eller renoveringer ikke indeholdt i ovenstående, medmindre dette er indeholdt i fællesudgifterne overfor ejerforeningen (vedr. ejerlejligheder).

For at give et bedre overblik over de løbende ejerudgifter, kan der derfor være en god idé at spørge foreningen eller sælger til råds, hvad der forventes at være de løbende ejerudgifter.

Hvor ofte betaler man ejerudgift?

De udgifter der indgår i ejerudgiften, forfalder til betaling forskelligt afhængig af hvilke udgifter der er tale om. Fx betales ejendomsskat til kommunen normalt 2 gange årligt. Fællesudgifter til en ejerforening betales typisk pr. måned eller kvartalsvist.

I forbindelse med budgetlægning er det den årlige ydelser der bør anvendes i beregningen.

Hvad er ejerudgift 1. år?

De ejerudgifter der er angivet i en salgsopstilling er beregnet som 1. års ejerudgift. Da disse udgifter normalt reguleres løbende, år for år, vil salgsopstillingen kun vise ejerudgifter for det første år. Disse udgifter vil forventeligt stige år efter år. Hvis man ejer en ejerlejlighed i en ejerforening, kan der være behov for at fællesudgifterne stiger, enten som følge af almindelig prisudvikling, eller som følge af behov for istandsættelse af bygningen.

Hvordan påvirker ejerudgifterne ejendommens pris?

Ejerudgifterne kan påvirke ejendommens pris. Ejendomme med høje ejerudgifter vil typisk have en lavere pris end ejendomme med lavere ejerudgifter. Købere vil ofte have en forståelse af ejerudgifternes omfang, da de påvirker den samlede udgift til at eje ejendommen.

Er der fradragsmuligheder for ejerudgifter på en bolig?

Hvis boligen er købt til udlejning, fx et forældrekøb, kan ejerudgiften fratrækkes i skat, lige som boliglån også kan fradrages i beregning af skat.

Hvordan kan man spare på ejerudgiften?

1. Køb en bolig med en mindre størrelse, så er der færre kvadratmeter at betale ejerudgiften på.

2. Vælg en bolig der ligger udenfor byen, så er der typisk mindre ejerudgift.

3. Køb en bolig der ikke ligger i en ejerforening, så slipper man for at betale fællesudgifter.

4. Vælg en bolig der ligger i en velholdt ejendom frem for en ejendom som kræver istandsættelse.

Fakta

Ejerudgift er de faste omkostninger, som ejeren af en ejendom skal betale for at vedligeholde og drive ejendommen. Disse omkostninger omfatter blandt andet ejendomsskat, renovation, skorstensfejning, fællesudgifter, rottebekæmpelse og ejendomsforsikring.

De samlede boligudgifter består også af finansieringsudgifter og forbrugsudgifter, samt løbende vedligeholdelse og renoveringer, som normalt ikke er indeholdt i ejerudgifterne, medmindre det er en del af fællesudgifterne for en ejerlejlighed.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER