Bruttoydelse

Bruttoydelsen er den månedlige udgift før skat: Alle beløb, der vedrører finansieringen, herunder ydelser på realkreditlån og sælgerpantebrev (inkl. renter, afdrag og bidrag) Ejendomsskatter Renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse Rensningsanlæg Olie/kemikalieaffald Antenneforening eller hybridnet Fællesanlæg og privat vej Ejendomsforsikring (ikke indbo m.v.) Fællesudgifter til grundejer/ejerforening, herunder evt. udgifter til renholdelse og administration Ydelser på evt. gæld, som overtages af køber udenfor købesummen Andre lignende udgifter, der påhviler ejendommen


Er du ved at købe bolig?

skøde og køberrådgivningVi kan hjælpe dig sikkert gennem boligkøbets juridiske faldgruber til en fast lav pris.

Læs mere


Om Skøde Centret

Skøde Centret har siden opstarten i 2003 hjulpet mere end 10.000 boligkøbere gennem deres boligkøb. Vi tinglyser årligt mellem 800 - 1200 skøder og andre dokumenter ved tinglysningsretten. Læs mere.