Forside » Ordbog » b » Bruttoydelse – hvad er bruttoydelse?

Bruttoydelse – hvad er bruttoydelse?

Bruttoydelsen er den månedlige udgift før skat: Alle beløb, der vedrører finansieringen, herunder ydelser på realkreditlån og sælgerpantebrev (inkl. renter, afdrag og bidrag) Ejendomsskatter Renovation, skorstensfejning og rottebekæmpelse Rensningsanlæg Olie/kemikalieaffald Antenneforening eller hybridnet Fællesanlæg og privat vej Ejendomsforsikring (ikke indbo m.v.) Fællesudgifter til grundejer/ejerforening, herunder evt. udgifter til renholdelse og administration Ydelser på evt. gæld, som overtages af køber udenfor købesummen Andre lignende udgifter, der påhviler ejendommen