Rækkehus

Når mere end to enfamiliehuse er bygget sammen i en række med lodret adskillelse mellem de enkelte boliger, er der tale om rækkehuse. Rækkehuse kan være i et, halvandet eller flere plan. Ved rækkehuse befinder den juridiske adskillelse mellem ejendommene […]

Parcelhus

Et parcelhus er et fritliggende hus med have beregnet som bolig for en familie og opfattes oftest som et hus i en etage. Udtrykket er baseret på, at grundstykket/parcellen er udstykket af en større ejendom. De fleste parcelhuskvarterer er oprettet […]

separationsbevilling

Det dokument der bevidner separation med dato og underskrift af Statsforvaltningen. Med dette dokument er man juridisk set separeret. For at få en separationsbevilling skal man anmode om separation til statsforvaltningen, samt betale deres gebyr.

NemID til tinglysning

Den 1. juli 2010 blev NemID, den nye digitale signatur, lanceret. Med NemID skal man kun huske ét log-in, som vil gælde til alle offentlige og private tjenester, herunder netbanker og tinglysning.dk. Det er altså helt den samme handling der […]

Landzone

Områder i landzonen skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse, end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Hovedformålet med zoneinddelingen er at hindre spredt og uplanlagt bebyggelse og anlæg i det åbne land og samtidig […]

Lavenergihus definition

Et hus der er bygget og isoleret så det bruger et minimum af energi til opvarmning og forbrug. Der er 2 klasser: Lavenergi klasse 1 som maksimalt må bruge halvt så meget energi som et almindeligt enfamiliehus. Lavenergiklasse 2 som […]

Licitation definition

Licitation betegner en form for indhentning af tilbud, hvor kunden indbyder en række leverandører til på et nærmere specificeret grundlag, hvorefter leverandørerne kan byde, og kunden derefter kan vælge mellem leverandørernes tilbud. Licitation benyttes altså til at indhente flest mulige […]

Liggetid på boliger

Liggetid betegner hvor lang tid en bolig har været sat til salg. Liggetiden for en ejendom kan benyttes til at vurdere hvor stor en interesse der har været om ejendommen. Hvis ejendommen har haft en lang liggetid, kan det betyde […]

Køberrådgivning

En ejendomsmægler må, iht. loven, ikke repræsentere både sælger og køber i en bolighandel. Køberrådgivning omhandler udelukkende købers interesser, og rådgivningssalær betales af køber.