Rækkehus

Når mere end to enfamiliehuse er bygget sammen i en række med lodret adskillelse mellem de enkelte boliger, er der tale om rækkehuse. Rækkehuse kan […]

Parcelhus

Et parcelhus er et fritliggende hus med have beregnet som bolig for en familie og opfattes oftest som et hus i en etage. Udtrykket er […]

separationsbevilling

Det dokument der bevidner separation med dato og underskrift af Statsforvaltningen. Med dette dokument er man juridisk set separeret. For at få en separationsbevilling skal […]

Landzone

Områder i landzonen skal som udgangspunkt friholdes for anden bebyggelse, end den der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Hovedformålet med zoneinddelingen […]

Licitation definition

Licitation betegner en form for indhentning af tilbud, hvor kunden indbyder en række leverandører til på et nærmere specificeret grundlag, hvorefter leverandørerne kan byde, og […]