Forside » Ordbog » e » Ejendomsblad – Hvad er et ejendomsblad?

Ejendomsblad – Hvad er et ejendomsblad?

Blad i tingbogen, der viser samtlige rettigheder og forpligtelser, der er tinglyst på en given fast ejendom.

På ejendomsbladet fremgår det hvilken ejendom der er tale om, samt hvilke ejere der juridisk set har retten til ejendommen.

Servitutter og byrder er også angivet på ejendomsbladet. Ved overdragelse af en ejendom ved f.eks. salg eller skilsmisse, tinglyses ejendommen med de nye ejerforhold, således at de nye ejere står på ejendomsbladet og er de juridiske ejere af ejendommen.

Ved bygninger på lejet grund har grunden og huset hver sit ejendomsblad.