Forside » Ordbog » e » Ejendomsskat på ejerbolig – Hvad er ejendomsskat?

Ejendomsskat på ejerbolig – Hvad er ejendomsskat?

Af Skøde Centret

Ejendomsskat på en bolig er en afgift, som en ejer af en fast ejendom skal betale til kommunen. Afgiften er en procentdel af ejendommens grundværdi, og den kan variere afhængigt af kommunen og ejendommens størrelse og beliggenhed. Ejendomsskatten er en af de mest almindelige skatter i Danmark, og den er en vigtig indtægtskilde for kommunerne.

Hvordan beregnes ejendomsskatten?

Ejendomsskatten beregnes som en promilledel af ejendommens grundværdi, som fastsættes af SKAT. Grundværdien er en vurdering af ejendommens værdi i henhold til markedsværdien. Ejendomsskatten kan variere fra kommune til kommune, og kommunen fastsætter den endelige ejendomsskat på baggrund af SKATs vurdering af grundværdien.

Hvordan betales ejendomsskatten?

Ejendomsskatten betales normalt i to rater om året, og de skal betales til kommunen. Betalingsdatoerne kan variere fra kommune til kommune, men typisk er betalingsfristen 1. januar og 1. juli. Hvis man ikke betaler sin ejendomsskat til tiden, kan der pålægges renter og gebyrer, og i sidste ende kan kommunen tage pant i ejendommen.

Hvad bruges ejendomsskatten til?

Ejendomsskatten bruges til at finansiere en lang række offentlige opgaver i kommunen, herunder skoler, veje, renovation, kultur og fritid. Derudover kan ejendomsskatten også være med til at finansiere social- og sundhedsområdet og ældreplejen.

Hvordan påvirker ejendomsskatten ejendommens værdi?

Ejendomsskatten kan have en indvirkning på ejendommens værdi, da en høj ejendomsskat kan gøre det mindre attraktivt at købe og eje en ejendom i kommunen. På den anden side kan en lav ejendomsskat være med til at gøre en kommune mere attraktiv for boligkøbere og -ejere.

Hvordan kan man reducere sin ejendomsskat?

Man kan reducere sin ejendomsskat ved at søge om ejendomsvurdering. Hvis SKATs vurdering af ens ejendomsværdi er for høj, kan man få den nedsat, hvilket kan medføre en lavere ejendomsskat.

Scroll to Top