Deklaration – Hvad er en deklaration?

Betegnelse for et dokument, hvorved en ejer af en fast ejendom pålægges en forpligtelse på sin ejendom.

Forpligtelserne kan være i form af regler om bebyggelse, eksempelvis bebyggelsesprocent eller afstand til offentlig vej.

Deklarationerne er oftest noteret i ejendommens skøde.