Forside » Ordbog » d » Denunciation – Hvad er denunciation?

Denunciation – Hvad er denunciation?

Meddelelse der underretter debitor om at kreditor har overdraget fordringen til en ny kreditor.

Altså en meddelelse om at det lån man har hos en kreditor nu er flyttet til en anden kreditor. Denunciationen sikrer, udover at debitor bliver underrettet om kreditorskiftet, at debitor ikke frigøres ved betaling til den forhenværende kreditor.