d

Designerhuse – Hvad definerer et designerhus?

Bolig der er tegnet af arkitekter eller istandsat og indrettet af arkitekter/designere. Boligerne kan ofte være dyrere end andre boliger i området af samme størrelse og stand. Dette skyldes bygningens udseende og den såkaldte “herlighedsværdi”.

Denunciation – Hvad er denunciation?

Meddelelse der underretter debitor om at kreditor har overdraget fordringen til en ny kreditor. Altså en meddelelse om at det lån man har hos en kreditor nu er flyttet til en anden kreditor. Denunciationen sikrer, udover at debitor bliver underrettet om kreditorskiftet, at debitor ikke frigøres ved betaling til den forhenværende kreditor.

Depositum – Hvad er et depositum?

I forbindelse med lejeforhold bliver ”depositum” brugt som betegnelse for indbetaling af et beløb til sikkerhed for udlejers rettigheder og krav til eksempelvis reparationer efter en fraflytning af et lejemål. Depositummet betales af lejer før denne flytter ind i det pågældende lejemål. Efter lejers opsigelse og udflytning fra lejemålet tilbagebetales den del af depositummet der …

Depositum – Hvad er et depositum? Læs mere »

Dokument – Hvad definerer et dokument?

Et dokument er en vis afgrænset mængde af information registreret på et medium. Et dokument kan håndteres som en enhed i en dokumentationsproces. Et dokument kan indeholde tekst, billeder, logoer, varemærker, piktogrammer m.v.

Dagbog – Hvad er en dagbog i forhold til tinglysning?

Når et dokument (f.eks. skøde eller et pantebrev) indsendes til tinglysning, indføres det i dagbogen med et nummer under den dato, hvor det er modtaget. Dagbogen føres for de dage hvor tinglysningskontoret har åbent. Det vil sige at indsendte dokumenter indføres i dagbogen med datoen for den nærmest kommende åbningsdag (typisk hverdag). Dokumentet får ved …

Dagbog – Hvad er en dagbog i forhold til tinglysning? Læs mere »

Deklaration – Hvad er en deklaration?

Betegnelse for et dokument, hvorved en ejer af en fast ejendom pålægges en forpligtelse på sin ejendom. Forpligtelserne kan være i form af regler om bebyggelse, eksempelvis bebyggelsesprocent eller afstand til offentlig vej. Deklarationerne er oftest noteret i ejendommens skøde.

Deklaratorisk – Hvad betyder deklaratorisk?

Deklaratoriske regler er regler der kan fraviges hvis dette aftales mellem køber og sælger. Reglerne anvendes derfor kun hvis ikke køber og sælger er blevet enige om noget andet. Modsat deklaratoriske regler findes præceptive regler, der ikke kan fraviges efter aftale.