Forside » Boligkøb » Bolighandel: Trin for trin guide 2023
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Bolighandel: Trin for trin guide 2024

bolighandel

Af Skøde Centret

Bolighandel kan være en udfordrende proces, især hvis du ikke har nogen erfaring. Heldigvis er der mange ressourcer, der kan hjælpe dig med at navigere igennem processen. I denne artikel vil vi gennemgå processen omkring en bolighandel trin for trin, så du kan få et overblik over hvad du skal forvente.

Hvis du skal i gang med en ny bolighandel, kan det være svært at overskue processen, og den rækkefølge handlen gennemføres i. Vi har derfor lavet en overskuelig liste du kan bruge som vejledning.

Hvilke trin er der i en bolighandel?

I en almindelig bolighandel, vil man som boligkøber typisk gennemføre nedenstående 18 trin:

1. Boligen er fundet

Dette er stadiet hvor du har fundet en ejendom som du er interesseret i. Der forhandles eventuelt salgspris.

2. Udkast til købsaftale laves af ejendomsmægleren

Ejendomsmægleren laver som sælgers mand udkastet til en købsaftale som sendes til dig samt til din rådgiver og bank.

3. Rådgiverforbehold og fortrydelse

Som køber har du almindeligvis en lovpligtig fortrydelsesret på 6 hverdage. Det betyder at du kan træde tilbage fra handlen mod at betale 1 % af købesummen (som skal betales inden udløbet af de 6 hverdage).

En gratis supplerende mulighed er at få indsat et advokatforbehold/rådgiverforbehold i købsaftalen. Det betyder at du kan bruge forbeholdet til at fortryde handlen uden at det koster de 1 % af købesummen.

4. Din rådgiver kontrollerer indholdet af købsaftalen og ejendommens dokumenter

Så snart sagens papirer modtages fra ejendomsmægleren, kontrollerer din rådgiver købsaftalen, salgsopstillingen og alle dokumenterne vedr. ejendommen. Dette er en del af den køberrådgivning du modtager.

5. Du får evt. en gennemgang af ejendommen med egen sagkyndig eller håndværker

Din sagkyndige / håndværker tager med ud på ejendommen, og gennemgår denne sammen med dig. Dette kan gøres formelt med en skriftlig rapport (en dyr løsning) eller blot være en mundtlig rådgivning.

6. Din rådgiver sender en godkendelsesskrivelse med rettelser /forbehold til købsaftalen til ejendomsmægleren

Når der er overblik over handlens dokumenter samt ejendommens stand, fremsender din rådgiver en godkendelsesskrivelse til ejendomsmægleren hvor handlen godkendes på dine vegne med eventuelle rettelser til købsaftalen og/eller forbehold, fx vedr. bankens endelige godkendelse.

7. Du indhenter acceptable tilbud på husforsikring og evt. ejerskifteforsikring

Du får et eller flere formelle tilbud på husforsikring og eventuel ejerskifteforsikring som du skal kunne acceptere. Du er ikke forpligtet til at tage imod det tilbud som ejendomsmægleren har vedlagt sammen med købsaftalen.

8. Du modtager acceptabelt finansieringsforslag fra bank / kreditforening

Når banken har gennemgået din økonomi, får du tilsvarende et eller flere formelle tilbud på finansiering via din bank / kreditforening som du skal kunne acceptere. Afklaring af dette punkt er normalt et forbehold i handlen.

9. Handlen bliver endelig og bindende

Når alle forbehold er afklaret og opfyldt, er handlen herefter endelig og bindende, både for dig og sælger. Selve papirgangen (berigtigelsen) med skøde og tinglysning kan herefter begynde.

10. Udbetaling og bankgaranti

Der fremsendes udbetaling til ejendomsmægleren, og din bank fremsender bankgaranti til sælgers bank.

11. Skøde laves, underskrives og tinglyses

Din rådgiver sørger for skødeskrivning. Du underskriver skødet med MitID, og det samme gør sælger. Herefter bliver det anmeldt til digital tinglysning. Selve tinglysningen af skødet styres af tinglysningsretten i Hobro. Vær opmærksom på de separate udgifter til tinglysningsafgift.

12. Købesummen deponeres pr overtagelsen i sælgers bank

Din bank vil et par dage før overtagelsesdagen fremsende købesummen til sælgers bank, hvor pengene sættes ind på en deponeringskonto. Her står pengene bundet indtil skødet er endelig tinglyst og uden anmærkninger (dvs når sælgers gæld er indfriet og aflyst af tingbogen). Det er din sikkerhed for at du ikke betaler før du har ”fået varen”.

13. Pr overtagelsesdagen aflæses forbrugsmålere

Samtidig med at du modtager nøglen til ejendommen, aflæser du forbrugsmålere sammen med sælger eller ejendomsmægleren. Aflæsningstal nedskrives i et skema som ejendomsmægleren varetager og videresender til din rådgiver. Ejendomsmægleren indberetter aflæste data til forsyningsselskaberne og giver samtidig besked om ejerskiftet.

14. Tjek hårde hvidevarer samt mangler

Hurtigst muligt efter at du har fået nøglen, helst indenfor et par dage, bør du tjekke at alle hårde hvidevarer virker. Endvidere bør du sikre at der ikke er mangler ved ejendommen. Er der fejl og mangler ved ejendommen, skal det vurderes, om sælger kan gøres ansvarlig for manglerne.

15. Sælgers gamle lån indfries

Når skødet er blevet tinglyst og dine nye lån er blevet hjemtaget og tinglyst, bliver sælgers gamle gæld fjernet fra ejendommen af sælgers bank.

16. Købesummen frigives til sælger

Når sælger gæld er fjernet fra ejendommen, kan købesummen frigives til sælger. Din rådgiver varetager dette.

17. Der laves refusionsopgørelse

Den afsluttende refusionsopgørelse udarbejdes og afregnes mellem dig og sælger.

18. Sagen afsluttes

Du modtager kopi af det tinglyste elektroniske skøde, og sagen afsluttes.

Modtager jeg som ny ejer automatisk skatteopkrævning fra kommunen?

Vær sikker på at modtage opkrævning på næste rate ejendomsskat fra kommunen. Hvis du ikke har modtaget skattebillet fra kommunen inden næste rate skal betales, bør du kontakte kommunen herom. Tjek også at forskudsregistrering hos SKAT bliver rettet til efter overtagelsen af ejendommen.

Hvornår er en bolighandel afsluttet?

Normalt vil en bolighandel være helt afsluttet en måned efter overtagelsesdagen.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top