Forside » Boligkøb » Salgsopstilling: Sådan læser du den og undgår faldgruber
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Salgsopstilling: Sådan læser du den og undgår faldgruber

salgsopstilling

Af Skøde Centret

En salgsopstilling er et centralt dokument i en bolighandel. Det er en oversigt over udgiftsposter, arealer mv. på den købte ejendom.

Salgsopstillingen skal indeholde en række informationer, som er nødvendige for at sikre, at køber overordnet er bekendt med den ejendom som købes. Salgsopstillingen skal indeholde en beskrivelse af ejendommen, og skal derudover indeholde en oversigt over ejendommens ejerudgifter, som køber skal betale.

En salgsopstilling er en udspecificeret annonce for den bolig, du overvejer at købe.

Det er muligt at få en salgsopstilling af boligen hos ejendomsmægleren eller på internettet og de kan variere i form og stil, alt afhængig af hvilken ejendomsmægler der har boligen til salg. Men som regel indeholder salgsopstillingen de samme oplysninger om ejendommen og økonomien.

Er det lovpligtigt at udarbejde en salgsopstilling?

Hvis man sælger sin ejendom privat uden at en mægler er indblandet, er det ikke nødvendigt at få udarbejdet en salgsopstilling. Det er dog et krav, hvis handlen foregår gennem en ejendomsmægler. Dette fremgår også af bekendtgørelsen om formidling m.v. ved salg af fast ejendom.

Hvilket ansvar er derfor for ejendomsmægleren?

Der er pålagt ejendomsmægleren strikse krav til at de oplysninger som er angivet om ejendommen i salgsopstilling er korrekte, samt at ejendomsformidleren er forpligtiget til at opdatere salgsopstillingens oplysninger inden den endelige købsaftale underskrives.

Hvad indeholder salgsopstillingen?

Den vurderede kontantpris (udbudsprisen)

Den vurderede kontantpris, også kaldet udbudsprisen, er den pris man kan købe ejendommen for uden lån af noget art og den gør det altså lettere for eventuelle købere at sammenligne priser.

Den månedlige og årlige ejerudgift

Læs mere om ejerudgiften her

Forbrugsudgifter

Salgsopstillingen indeholder oplysninger om sælgers forbrug i forhold til vand, elektricitet, varme, etc.

Offentlig vurdering

Den offentlige vurdering er den seneste ejendoms-og grundværdi foretaget efter overensstemmelse med den offentlige ejendomsvurdering og indeholder angivelse af årstal for vurderingen

Angivelse af areal

Salgsopstillingen indeholder også oplysninger om både BBR-areal (bygnings og boligregister-areal) og det tinglyste areal. Desuden er fordelingstal vedr. ejerlejligheder også angivet.

Angivelse af matrikel

Ejendommens matrikelnummer, evt. ejerlejligheds nr., beliggenhed.

Anvendelse

Der er i salgsopstillingen medtaget data vedrørende boligens anvendelse, det vil sige om boligen fx er en helårsbolig eller sommerbolig. Ydermere kan der også være angivet tidligere benyttelser, hvis det er relevant eller hvis det har afveget væsentligt fra ejendommens nuværende benyttelse, såfremt ejendommen fx tidligere har været pakhus eller staldbygning.

Forsikringsforhold

Ejendommens nuværende forsikringsforhold er angivet samt særlige, relevante forhold som for eksempel at ejendommen ikke er forsikret mod skimmelsvamp og insekter.

Gældsforhold

Relevante informationer omkring gæld og økonomi der måtte påhvile ejendommen og som køber derfor skal forholde sig til og overtage uden for købesummen.

Yderligere relevante forhold

Markante istandsættelsesarbejde som er besluttet på en generalforsamling og eventuelt oplysninger om hvordan det finansieres.

Energimærke

I henhold til lov om fremme af energibesparelser i bygninger, kan der påhvile sælgeren pligt til at udlevere energimærkning til ejendomsmægleren.

Byrder og servitutter

Specielle eller/og væsentlige begrænsninger i udnyttelsen af boligen i kraft af planbestemmelser (lokalplan m.v.) og servitutter m.v.

Information om forurening

Forurening kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 eller oplysninger om lettere forurenet jord.

Købers udgifter

Som eventuel køber af en ny bolig, er det vigtigt at være opmærksom på udgifterne i forbindelse med handlen, fx udgifter til køberrådgivning og tinglysning af skøde.

Hvorfor er salgsopstillingen et vigtigt dokument?

Som sælger er det meget vigtigt at kontrollere salgsopstillingens oplysninger omhyggeligt, da det er et yderst vigtigt dokument for køber og bliver betragtet som en del af handelsvilkårene. Derfor kan sælger gøres erstatningsansvarlig for ukorrekte og misvisende oplysninger.

Som boligkøber kan man anse salgsopstillingen for at være en integreret del af købsaftalen.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top