Forside » Boligkøb » Budrunde ved boligkøb: Alt hvad du skal vide før du byder
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Budrunde ved boligkøb: Alt hvad du skal vide før du byder

budrunde

Af Skøde Centret

At købe bolig er en stor beslutning. Som sælger af en ejendom kan man vælge at lave en budrunde i tilfælde af, at der er flere interesserede boligkøbere. Man vælger dermed også selv hvilket af buddene man accepterer.

Introduktion til budrunde ved boligkøb

I situationer hvor flere købere er interesseret i at købe den samme bolig, kan sælger via ejendomsmægleren vælge at anvende en budrunde eller en licitation som det også kaldes. Dette bruges især på ejerlejligheder i de populære områder omkring hovedstaden og i de øvrige større byer.

Dog er der nogle regler ved en budrunde som skal overholdes. Reglerne er fastsat i budbekendtgørelsen. Reglerne i bekendtgørelsen gælder uanset om boligen er et hus eller en lejlighed.

Forberedelse til budrunden

Når man som interesseret køber har afgivet et bud på en ejendom, så er det gjort på skrift og er derfor bindende. Herefter vil det være op til sælger at vurdere, hvilket bud han/hun ønsker at godtage.

Sådan foregår budrunden

  1. Sælger vælger at sende ejendommen i budrunde.
  2. Som køber modtager du sammen med andre købere et udkast til en købsaftale.
  3. Købsaftale og alle dokumenter vedr. ejendommen gennemgås. I denne fase er der mulighed for at få rådgiver til at tjekke alle dokumenterne samt få gennemgået ejendommen med en byggesagkyndig. Typisk skal dette ske inden der afgives bud, da man normalt ikke kan få indsat rådgiverforbehold i købsaftalen ved en budrunde.
  4. Som køber afgiver man herefter et bud på et bilag til købsaftalen (en budblanket).
  5. Sælger gennemgår herefter buddene sammen med sin ejendomsmægler. Når sælger har valgt hvilket bud sælger ønsker at gå videre med, vil sælger herefter underskrive købstilbuddet fra den pågældende køber.
  6. Hvis du ikke vinder budrunden, vil du herefter få besked fra ejendomsmægleren sammen med en oversigt over de forskellige bud der har været afgivet (i anonymiseret form).

Skal sælger acceptere det højeste bud?

Har sælger på almindelig vis modtaget mere end 2 bud, kan sælger vælge et af de bud og er ikke forpligtiget til på nogen måde til at vælge hverken det højeste, laveste, sidste eller første bud, før en skriftlig aftale er indgået og er blevet underskrevet. Sælger kan dermed frit afvise et bud og kan også afvise alle buddene.

Det betyder derved også, at sælger kan vælge buddet fra den budgiver, som sælger fx finder mest sympatisk. Alligevel er det naturligvis som regel det højeste bud, sælger vælger, af logiske grunde, men der kan være flere parametre som spiller ind, herunder overtagelsesdato og hvad der skal medfølge i boligkøbet.

Hvad sker der, hvis jeg vinder budrunden?

Når du har vundet budrunden, er du forpligtet til at købe boligen. Derfor er det vigtigt, at du har forberedt dig godt, inden du indgår budrunden og handlen gennemføres.

Først og fremmest skal du være klar over, hvor meget du har råd til at betale for boligen. Det er en god idé at undersøge markedet, så du ved, hvad boligerne typisk koster i området. Det er også en god idé at undersøge, hvad der er inkluderet i købet, såsom møbler, inventar og andre ting.

Når du har vundet budrunden, skal du underskrive et købsaftale med sælger. Det er vigtigt, at du læser købsaftalen grundigt, så du er sikker på, at den indeholder alle de nødvendige oplysninger. Det er ogs god idé at få en advokat til at gennemgå købsaftalen inde du underskriver, så du er sikker på, at den varetager dine interesser bedst muligt.

Hvad sker der, hvis jeg ikke vinder budrunden?

Hvis du ikke vinder budrunden, og sælger vælger en anden køber, vil handlen for dit vedkommende være bortfaldet. Du skylder ikke sælger noget, da handlen aldrig har været indgået.

Hvornår er handlen endelig?

Handlen er først endelig når sælger har accepteret dit bud.

Der er ikke nogen lovbestemt tidsfrist for hvornår sælger skal acceptere buddet, eller noget krav om, at der i det hele taget skal indsættes en frist. Handlen er først endelig, når både køber og sælger har underskrevet købsaftalen.

Under perioden for budrunden skal mægleren fremlægge alle buddene for sælger førend sælger tager endelig stilling til hvilket bud der vælges.

En budrunde er ikke en auktion

Det er vigtigt ikke at forveksle en budrunde med en auktion, for det er det ikke. I forbindelse med et salg af fast ejendom, må mægleren ikke ringe tilbage til en budgiver og fortælle at man har modtaget et højere bud, da det på den måde kan udvikle sig til en auktion.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top