Forside » Boligkøb » Køb af grund: Sådan undgår du faldgruber og skjulte omkostninger
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Køb af grund: Sådan undgår du faldgruber og skjulte omkostninger

Køb af grund

Af Skøde Centret

Køb af en grund kan være en spændende mulighed for at bygge et nyt hus efter eget ønske, men det kan også byde på udfordringer. Det kan derfor være en god ide at være godt forberedt for at undgå faldgruber og skjulte omkostninger.

Køb af grund: Hvorfor er det en god investering?

At købe en grund kan være en god investering af flere årsager. Først og fremmest kan det være en sikker og stabil investering, da jordværdier generelt set stiger over tid. Desuden giver det dig mulighed for at udvikle og tilføje værdi til grunden, hvilket kan øge din investerings potentiale. Endelig kan køb af grund give dig fuld kontrol over din fremtidige bolig.

Fordele ved at købe en grund

Nogle af de primære fordele ved at købe en grund inkluderer:

 • Potentiale for værditilvækst gennem udvikling og forbedringer
 • Fuldstændig kontrol over design og planlægning af byggeri
 • Mulighed for at vælge en beliggenhed, der passer til dine specifikke behov og ønsker
 • Sikker og stabil investering, da jordværdier generelt set stiger over tid
 • Større frihed og fleksibilitet sammenlignet med køb af eksisterende ejendomme

Sådan finder du den perfekte grund

søg

For at finde den perfekte grund, skal du først og fremmest definere dine behov og ønsker. Overvej hvad formålet med din investering er, og hvilken type ejendom du ønsker at bygge. Når du har en klar idé om, hvad du søger, kan du begynde at søge efter ledige grunde i det ønskede område.

Søgning efter ledige grunde

Der er flere måder at finde ledige grunde på:

 • Online søgning på ejendomsportaler
 • Avisannoncer og lokale aviser
 • Spørg lokale ejendomsmæglere og bygherrer
 • Undersøg grunde til salg hos kommunen
 • Hold øje med “grund til salg”-skilte i det ønskede område

Vurdering af beliggenhed og område

Når du har fundet en række potentielle grunde, er det vigtigt at vurdere beliggenheden og området nøje. Overvej følgende faktorer:

 • Adgang til offentlig transport, skoler, indkøbsmuligheder og andre faciliteter
 • Støjniveau og trafikforhold
 • Lokal infrastruktur, som veje, el, vand og kloak
 • Nærliggende bebyggelse og naboer
 • Udsigt, landskab og naturområder
 • Fremtidig udvikling og planer for området

Forskellige grundtyper

Nogle af de mest almindelige grundtyper inkluderer:

 • Byggegrunde: Grunde, der er klar til byggeri og har adgang til nødvendig infrastruktur
 • Landbrugsjord: Jord, der primært bruges til landbrugsformål og kan kræve ændring af zonebestemmelser for at tillade byggeri
 • Skovområder: Grunde, der er dækket af skov og kan kræve skovrydning og miljøgodkendelser før byggeri
 • Vandnære grunde: Grunde beliggende ved vand, som søer, floder eller havet, og som kan have særlige restriktioner og krav

Zonelove og restriktioner

Zonelove og restriktioner varierer afhængigt af planloven samt lokalplaner for området. Det kan være nyttigt at undersøge disse regler, før du køber en grund, for at sikre, at du kan opfylde alle krav og få de nødvendige tilladelser til dit byggeprojekt.

Økonomiske overvejelser

Når du køber en grund, er der flere økonomiske overvejelser at tage højde for:

Prisfastsættelse og forhandlinger

For at sikre, at du betaler en rimelig pris for grunden, kan du undersøge lokale jordpriser og sammenligne dem med den ønskede grund. Du bør også være forberedt på at forhandle prisen med sælgeren, og eventuelt at engagere en professionel vurderingsmand for at få en uvildig vurdering af grundens værdi.

Skatter og afgifter

Når du ejer en grund, er der visse skatter og afgifter, du skal betale. Disse inkluderer ejendomsskat, som er en årlig skat baseret på grundens værdi, samt eventuelle lokale afgifter og bidrag til offentlige forsyninger som vand og kloak.

Finansieringsmuligheder

Der er forskellige finansieringsmuligheder tilgængelige for køb af grund, herunder banklån, realkreditlån og privat finansiering. Det er vigtigt at undersøge disse muligheder nøje og finde den løsning, der passer bedst til din økonomiske situation og planer.

Juridiske aspekter ved køb af grund

Når du køber en grund, er der flere juridiske aspekter, du skal være opmærksom på:

Tinglysning og servitutter

Tinglysning er en offentlig registrering af ejendomsret og andre rettigheder over en grund. Det er vigtigt at kontrollere tinglysningen for den grund, du ønsker at købe, for at sikre, at der er klarhed om servitutter eller andre rettigheder, der kan begrænse din brug af grunden.

Jordforureningsloven og undersøgelsespligt

Ifølge jordforureningsloven har sælgeren pligt til at oplyse om eventuel jordforurening på grunden. Køberen har imidlertid også en undersøgelsespligt og bør foretage en miljømæssig vurdering af grunden, før købet gennemføres, for at sikre, at der ikke er skjulte miljøproblemer.

Planloven og byggeretsforhold

Planloven regulerer planlægning og byggeri i Danmark og fastsætter regler for, hvordan grunde må udnyttes og bebygges. Det er vigtigt at kontrollere lokalplanen og kommuneplanen for den grund, du ønsker at købe, for at sikre, at du kan opfylde alle krav og få de nødvendige tilladelser til dit byggeprojekt.

Er grunden en ikke-byggemodnet grund, eller er den byggemodnet?

En byggemodnet grund er en grund, der er klar til byggeri og har adgang til nødvendig infrastruktur som veje, el, vand og kloak. En ikke-byggemodnet grund er en grund, der kræver yderligere arbejde og investeringer for at gøre den egnet til byggeri.

Købsaftalen: Hvad skal den indeholde?

En købsaftale er en juridisk bindende kontrakt mellem køber og sælger, der beskriver vilkårene for køb af en grund. Nogle af de vigtige elementer, en købsaftale bør indeholde, er:

Vigtige elementer i en købsaftale

 • Grundens beskrivelse, herunder adresse, matrikelnummer og størrelse
 • Købspris og betalingsbetingelser
 • Overtagelsesdato
 • Ejendomsrettigheder og eventuelle servitutter eller begrænsninger
 • Oplysninger om jordforurening og miljømæssige forhold
 • Ansvarsfordeling mellem køber og sælger vedrørende skatter, afgifter og omkostninger
 • Eventuelle betingelser og forbehold, som f.eks. godkendelse af finansiering eller byggetilladelser

Rådgivning og professionel bistand

Det kan være en god idé at søge rådgivning og professionel bistand, når du køber en grund, for at sikre, at du forstår alle juridiske og økonomiske aspekter og undgår eventuelle faldgruber og skjulte omkostninger.

Undersøgelser før køb

En grundig undersøgelse af en grund før køb kan afdække eventuelle risici, problemer eller skjulte omkostninger. Dette kan omfatte:

Miljømæssige undersøgelser

Disse undersøgelser kan afdække eventuelle miljøproblemer, såsom jordforurening, oversvømmelsesrisiko eller beskyttede naturområder, der kan påvirke dit byggeprojekt og kræve yderligere tilladelser eller investeringer.

Tekniske og geotekniske undersøgelser

Tekniske og geotekniske undersøgelser kan afdække eventuelle tekniske problemer med grunden, såsom dårlig jordkvalitet, grundvandsforhold eller ustabile jordlag, der kan kræve særlige byggeteknikker eller fundamenter.

Ofte stillede spørgsmål

faq

Hvordan vurderes en grundpris?

En grundpris vurderes typisk ud fra en kombination af faktorer, herunder grundens størrelse, beliggenhed, infrastruktur, efterspørgsel og sammenlignelige salgspriser for lignende grunde i området.

Hvordan finder jeg ud af, om der er byggeretsforhold på en grund?

For at finde ud af, om der er byggeretsforhold på en grund, skal du kontakte den lokale kommune og undersøge lokalplanen og kommuneplanen, som fastsætter reglerne for udnyttelse og bebyggelse af grunde i området.

Hvilke tilladelser skal jeg bruge for at bygge på en grund?

De nødvendige tilladelser for at bygge på en grund varierer afhængigt af dit byggeprojekt og de lokale planlægnings- og bygningsregler. Generelt skal du som minimum have en byggetilladelse fra kommunen, men du kan også have brug for andre tilladelser, såsom en miljøgodkendelse eller dispensation fra lokalplanen.

Er der nogen risici forbundet med at købe en grund?

Der kan være risici forbundet med at købe en grund, såsom skjulte miljøproblemer, tekniske udfordringer, restriktioner i byggeretten eller uforudsete omkostninger. Det er derfor en god ide at foretage en grundig undersøgelse, før du køber en grund.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top