Forside » Boligkøb » Hvornår er sælger bundet af købsaftalen? Juridisk vejledning
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvornår er sælger bundet af købsaftalen? Juridisk vejledning

købsaftale

Af Skøde Centret

I forbindelse med køb af ny bolig, er det relevant at vide, på hvilket tidspunkt sælger bliver bundet af en købsaftale.

Selvom aftaleloven angiver, at en købsaftale er bindende, uanset om den er lavet mundtligt eller skriftligt, er det i praksis meget svært at bevise, at der er indgået en købsaftale, hvis der ikke foreligger et skriftligt aftalegrundlag. Når der er tale om handel med fast ejendom, stilles der langt højere krav til at aftalen skal kunne bevises.

Normalt er praksis, at du som køber i første omgang giver et bud ved at underskrive en købsaftale hos ejendomsmægleren. Denne købsaftale fungerer indledningsvist som et tilbud til sælger. Så snart sælger accepterer ved at underskrive dokumentet, ændrer dokumentet status fra et købstilbud til en købsaftale, og på dette tidspunkt vil aftalen være bindende, medmindre der er indsat forbehold for eksempelvis din rådgivers og banks godkendelse.

Kan et bud gives pr mail?

Du kan også give et bud uden at der laves en egentlig kontrakt. Det kan være, du indledningsvist giver et bud pr mail. Når der er givet et bud pr mail, vil dette normalt blive fulgt op af at der herefter laves en egentlig købsaftale. Denne købsaftale skal underskrives af både dig som køber og af sælger. Herefter vil buddet være bindende.

Hvis du sender et bud pr mail, kan det dog anbefales, at du i denne mail sammen med buddet angiver, at ”den endelige købsaftale er betinget af din banks og rådgivers godkendelse af handlen i sin helhed”.  Så risikerer du ikke noget.

Samtidig kan det være praktisk, at du angiver en deadline for hvornår sælger senest skal acceptere dit bud.

Kan et bud trækkes tilbage?

Hvis du har givet et bud ved underskrivelse af en skriftlig kontrakt, og du ønsker at trække det tilbage igen, kan det lade sig gøre så længe sælger endnu ikke har accepteret buddet. Du skal dog meddele sælger skriftligt, at du ønsker at trække buddet tilbage, og dette skal ske inden du har fået kendskab til at sælger måtte have accepteret dit bud.

Hvornår er sælger bundet til handlen?

bindende købsaftale

Sælger er først bundet til handlen, når sælger har skrevet under på købsaftalen og når eventuelle forbehold fra sælgers side er afklaret. En mundtlig accept fra sælger er ikke nok. Det er heller ikke nok, at ejendomsmægleren har sagt god for handlen. Der er eksempler på, at en ejendomsmægler oplyser, at såfremt du byder eksempelvis kr. 10.000 mere, vil sælger herefter acceptere. Men dette er ikke nok. Sælger skal underskrive først.

Du kan derfor som køber komme til at stå i en situation, hvor du underskriver en købsaftale, hvorefter sælger vælger at sælge til anden side. Det har sælger ret til at gøre.

Brug for hjælp til boligkøb?

Hvis du står overfor at skulle købe ny bolig, kan processen virke uoverskuelig. Du har derfor mulighed for at få professionel assistance, hvilket – udover hjælp til det praktiske papirarbejde – også giver tryghed og overblik, så du ikke ender med at få uforudsete udgifter senere hen.

70 20 21 29 Bestil køberrådgivning

Betinget købsaftale

En købsaftale kan rumme nogle betingelser for handlen. Det kan være at handlen er betinget af din rådgiver eller banks godkendelse Først når disse betingelser er opfyldt kan handlen anses for bindende.

Kan du fortryde handlen igen efter at købsaftalen er underskrevet af begge parter?

Læs mere om muligheden for at fortryde handlen

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top