Forside » Jura » Bopælspligt: Sådan overholder du reglerne
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Bopælspligt: Sådan overholder du reglerne

Bopælspligt

Af Skøde Centret

Hvis du skal købe ny bolig, kan det være relevant at undersøge, om der er bopælspligt på ejendommen. Denne artikel redegør for hvilke krav der er omkring bopælspligt.

De fleste helårsboliger (ikke sommerhuse) i Danmark er behæftet med bopælspligt, hvilket blandt andet sikrer, at der ikke sker en affolkning i udkantsområderne.

Paradoksalt nok betyder bopælspligten, at mange huse i udkantsområderne står tomme og forfalder, hvis de ikke kan sælges, og kommunen heller ikke i praksis har en boligsøgende som er interesseret i at leje huset. Derfor er mange kommuner i dag blevet interesseret i at fjerne bopælspligten i disse områder. Ofte gives der derfor dispensation fra bopælspligten, men det er forskelligt fra kommune til kommune.

Lovgivningen

Bopælspligten er reguleret i Boligreguleringsloven.

Loven definerer, at du skal opholde dig mindst 180 dage om året i en helårsbolig med bopælspligt. Hvis du ikke selv bebor ejendommen, skal den lejes ud, hvis den står tom mere end 180 dage pr år.

Undtagelsen er dog, hvis du foretager en længere ferierejse eller lignende til udlandet. Hvis du i dette tilfælde fortsat har folkeregisteradresse på ejendommen, behøver du i så fald ikke udleje boligen.

En anden undtagelse er hvis ejendommen er sat til salg. I så fald behøver du heller ikke udleje boligen, selvom du ikke længere bor på adressen.

Grænsen på de 180 dage er ikke nævnt i loven, men er vedtaget som en praksis på grund af reglerne om skattepligt, fordi man som udgangspunkt har pligt til at svare skat i Danmark hvis man indenfor 12 mdr. har haft fast helårsbeboelse i Danmark i mindst 180 dage.

Det er vigtigt at bemærke, at loven reelt taler om ”benyttelse af boligen” og ikke om bopælspligt. Det er derfor man kan leje boligen ud hvis man ikke selv anvender den. Derfor må bopælspligten her ikke sammenlignes med den mere strikse bopælspligt der er på landbrugsejendomme.

Hvem holder opsyn med om bopælspligten overholdes?

Det er kommunen der holder opsyn med at loven overholdes. Hvis loven ikke overholdes, og man efter påkrav fra kommunen fortsat ikke bebor eller udlejer ejendommen, kan kommunen i sidste ende tvangsindsætte en lejer, hvilket kan give uoverskuelige konsekvenser i henhold til lejelovgivningen omkring opsigelse, idet lejeren automatisk er omfattet af lejelovens bestemmelser omkring opsigelse, men også omkring lejens størrelse.

Det er værd at nævne, at det ikke er tilladt at have bopælsadresse på mere end én ejendom i samme kommune, medmindre der er givet særlig tilladelse hertil.

Hvilke ejendommen er omfattet af bopælspligt?

Som hovedregel er alle ejendomme der hidtil, helt eller delvist, har været anvendt til helårsbeboelse omfattet, medmindre kommunen har fjernet bopælspligten.

Hvad med flexboliger?

Enkelte kommuner kan vælge at give status som flexbolig på en ejendom. Dette er et alternativ til at fjerne bopælspligten. Flexboligstatus betyder, at ejendommen kan bruges som fritidsbolig, selvom den har helårsstatus. Denne status følger personen og ikke ejendommen. Dermed er bopælspligten ikke automatisk ophævet hvis du sælger din ejendom senere hen.

Jf. boligreguleringslovens §50 kan kommunalbestyrelsen give tilladelse til, at en helårsbolig tages i brug til sommerbeboelse.

Hvis der er bopælspligt på din ejendom, og du ønsker at få den ophævet, kan du ansøge om dispensation hos kommunen.

Hvad med Airbnb?

Vær opmærksom på, at udlejning via Airbnb ikke bevirker, at du opfylder bopælspligten, da der her ikke er tale om en fast lejer med folkeregisteradresse.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top