Forside » Jura » Hvordan fungerer uskiftet bo?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvordan fungerer uskiftet bo?

uskiftet-bo

Af Skøde Centret

Uskiftet bo er et begreb som de fleste stifter bekendtskab med i forbindelse med at ægtefælle eller et nærtstående familiemedlem afgår ved døden. Vi redegør i denne artikel kort for principperne og reglerne herfor.

Hvad er forskellen på at skifte og uskiftet bo?

 Når en person dør, er det udgangspunktet at dødsboet derefter skiftes.

Når boet skal skiftes i skifteretten, betyder det at personens penge og ejendele gøres op, og deles mellem arvingerne. Forinden skal den afdødes gæld dog betales.

Ved et uskiftet bo forstår man til gengæld, at boet ikke gøres op og udleveres til arvingerne. Det er alene efterlevende ægtefælle der kan sidde i uskiftet bo.  

Den længstlevende ægtefælle har jf arveloven kun mulighed for at hensidde i uskiftet bo, hvis ægtefællerne var formelt gift, og hvis der har været formuefællesskab ved ægtefælles død. Har førstafdøde ægtefælle særbørn, skal de give et samtykke til en forbliven i uskiftet bo.

Ved uskiftet bo udsættes arvefaldet efter den førstafdøde ægtefælle, og arvingerne vil derfor have en forventet, men ikke udbetalt arv.

Hvilken råderet har efterlevende ægtefælle over boet?

Den længstlevende ægtefælle vil have en ejers disposition over midlerne i det uskiftede bo, og har derfor mulighed for at bruge af eventuelle opsparede midler. Men den efterlevende ægtefæller er ikke ejer af boet.

Den længstlevende ægtefælle kan derved bestemme over boet, men skal også samtidig være opmærksom på den førstafdødes livsarvinger, hvis mulige arv den længstlevende ægtefælle også bestemmer over.

Det er kun ægtefolk der har adgang til at sidde i et uskiftet bo.  Det er derfor ikke muligt for samlevende at sidde i et uskiftet bo ved den ene samlevers død.

Det samlede uskiftede bo omfatter både det originale fællesbo og den længstlevende ægtefælles senere indtægtskilde.

Hvilke ulemper er der?

Der er nogle ulemper ved at ville sidde i uskiftet bo.

En af dem er fx, at længstlevende ægtefælle ikke må stifte et nyt ægteskab. Så hvis man gerne vil stifte nyt ægteskab, så skal boligen først skiftes.

En anden ulempe er, at din indtjening vil blive regnet med i det uskiftede bo.

Dertil et det en ulempe, at du overtager den afdødes gæld. Det gør du fordi du overtager den samlede formue og dermed også en mulig gæld.

Ved at sidde i et uskiftet bo, er der også nogle begrænsninger, i forhold til at lave et testamente. Det vil sige, at efterlevende ægtefælle ved udarbejdelse af et testamente, kun kan råde over den andel af arvende som tilfalder ægtefællen.

Misbrug af boets midler

Den længstlevendes disposition over det uskiftede bo må ikke misbruges, da afdødes arvinger ellers kan kræve et skifte.

Misbrugsreglerne er en betydelig ulempe ved hensidden i uskiftet bo, da det kan føre til strid i familien.

Selve målet med lovens regler om misbrug er at sikre, at længstlevende ikke bruger hele formuen med den konsekvens til følge, at der ikke bliver efterladt nogen arv til den afdødes børn.

Eksempler på misbrug kan være et ualmindeligt forbrug, uforholdsmæssigt store begunstigelser, spekulationsforretninger, eller tegning af pension og forsikring, der står i åbenbart misforhold til boets formue.

Se også lov om skifte af dødsboer.

Overdragelse af ejendom ved uskiftet bo

Uanset om der sker skifte eller om længstlevende ægtefælle sidder i uskiftet bo, vil der ofte være behov for at få opdateret det formelle ejerskab i tingbogen, således at afdødes navn bliver slettet og erstatte af ægtefælle eller arvinger.

Skøde Centret er specialiseret i at tinglyse skøder, og kan hjælpe med sagen til en fast lav pris.  

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top