Forside » Jura » Sælgers loyale oplysningspligt i forbindelse med en bolighandel
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Sælgers loyale oplysningspligt i forbindelse med en bolighandel

sælgers-loyale-oplysningspligt

Af Skøde Centret

Sælgers loyale oplysningspligt er et vigtigt element i en bolighandel, der sikrer, at køber modtager korrekte og relevante oplysninger om boligen. For at opfylde denne pligt bør sælger give sandfærdige oplysninger om boligens stand, eventuelle skader og offentlige forhold.

Hvad indebærer sælgers loyale oplysningspligt?

Sælgers loyale oplysningspligt er en juridisk forpligtelse, der påhviler sælgeren af en bolig. Den indebærer, at sælger skal oplyse køberen om alle ikke bagatelagtige forhold, som sælger kender eller burde kende, og som en køber kan antages at lægge vægt på i beslutningen om at købe boligen. Dette inkluderer:

 • Oplysninger om boligens stand og eventuelle skader
 • Væsentlige forhold vedrørende boligens brug og drift
 • Oplysninger om servitutter, naboforhold og andre relevante juridiske forhold

Sælgers loyale oplysningspligt sikrer, at køber får et korrekt og fyldestgørende billede af boligens stand og de forhold, der er relevante for boligens værdi og anvendelse. Dette er en vigtig beskyttelse for både sælger og køber i en bolighandel.

Hvordan opfylder sælger sin loyale oplysningspligt?

En central del af sælgers loyale oplysningspligt er at besvare spørgsmål i tilstandsrapporten og el-installationsrapporten sandfærdigt. Dette indebærer, at sælger skal give korrekte oplysninger om boligens stand og eventuelle skader, samt om hvorvidt dele af huset er udført som selvbyg. Sælger skal også oplyse, hvis der er installationer som ikke er udført af aut. fagperson.

Derudover skal sælger i købsaftalen give alle relevante oplysninger til køber om ejendommen servitutforhold, krav fra kommunens side, kloakforhold, etc.

Hvilke konsekvenser kan der være ved at tilsidesætte sælgers loyale oplysningspligt?

Såfremt sælger tilsidesætter sin loyale oplysningspligt, kan der være flere konsekvenser. Disse kan omfatte:

 • Erstatningsansvar overfor køber for eventuelle tab, som køber lider som følge af manglende eller urigtige oplysninger
 • Mulighed for, at køber kan hæve købsaftalen, hvis manglende oplysninger er af væsentlig

Hvordan kan sælger beskytte sig mod erstatningsansvar?

For at beskytte sig mod erstatningsansvar i forbindelse med boligsalg, bør sælger følge nogle grundlæggende retningslinjer:

 1. Vær grundig og omhyggelig med at give korrekte oplysninger om boligens stand og eventuelle skader
 2. Få udarbejdet en tilstandsrapport og el-installationsrapport af en bygningssagkyndig
 3. Giv tilbud på ejerskifteforsikring samt afgiv erklæring om at ville betale halvdelen af den tilbudte ejerskifteforsikring

Hvad er købers rolle i forbindelse med sælgers loyale oplysningspligt?

Køber har også et ansvar for at undersøge boligen grundigt inden køb. Dette indebærer blandt andet:

 1. Gennemgang af tilstandsrapporten og el-installationsrapporten
 2. Stille spørgsmål til sælger om eventuelle uklarheder eller bekymringer
 3. Overveje at få foretaget en byggeteknisk gennemgang af boligen

Køber bør også være opmærksom på, at der i visse tilfælde kan være en pligt til at undersøge forhold, som ikke er oplyst af sælger, hvis forholdet er åbenbart eller burde være opdaget ved en almindelig besigtigelse af boligen.

Hvordan kan sælger og køber arbejde sammen for at sikre en vellykket bolighandel?

For at sikre en vellykket bolighandel er det vigtigt, at både sælger og køber er åbne og ærlige i kommunikationen om boligens stand og eventuelle bekymringer. Dette indebærer at:

 1. Sælger opfylder sin loyale oplysningspligt og giver korrekte oplysninger om boligen
 2. Køber stiller relevante spørgsmål og undersøger boligen grundigt inden køb
 3. Parterne kan overveje at inddrage en boligadvokat eller anden juridisk rådgiver for at sikre, at alle juridiske aspekter af bolighandlen er korrekt håndteret

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top