Forside » Jura » Hvad er en samejeoverenskomst, og hvorfor er den vigtig?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvad er en samejeoverenskomst, og hvorfor er den vigtig?

samejeoverenskomst

Af Skøde Centret

En samejeoverenskomst (også kaldet en samejekontrakt eller samejeaftale), er en overenskomst mellem to eller flere parter, der vil købe en fast ejendom sammen. Kontrakten anvendes typisk når ugifte samlevende køber fast ejendom sammen.

Overenskomsten sikrer, at er en klarhed over hvordan man hver især kan bestemme over boligen samt hvad der skal ske med boligen hvis den ene part ønsker at forlade samlivet/samejet.

Hvem har behov for en samejeoverenskomst?

Hvis man er gift og derved har formuefællesskab, er man dækket ind af reglerne i ægteskabslovgivningen, hvis ægtefællerne en dag skulle blive uvenner og ønsker at blive skilt. Derfor har ægtefæller normalt ikke brug for en samejeoverenskomst.

Hvis man derimod er er samlevende uden at være gift, skal man selv bestemme vilkårene for samejet af en fast bolig. Har man ingen samejeoverenskomst gælder de almindelige regler som fx aftaleloven.

Hver part vil i så fald eje halvdelen af ejendommen, men kan ikke råde over den andens halvdel. Det kan være problematisk hvis den ene part gerne vil ud af forholdet og den anden nægte at samarbejde. Så står man med en halvdel af en ejendom, som i praksis er umulig at sælge, da ingen vil købe en halv ejendom.  

Det kan også være problematisk, hvis den ene part har lagt flere penge i boligen end den anden. Er der ikke aftalt andet, vil det være svært at få pengene ud igen ved deling.

Hvis parternes forhold skulle nå en ende, ender det ofte i konflikter da det kan være svært at skulle forholde sig til overdragelse af boligen samtidig med at man er følelsesmæssigt presset.

Hvis parterne ikke kan finde en løsning, kan huset ende på tvangsauktion og det ville ofte give parterne et betydeligt tab.

Kan man selv lave en samejeoverenskomst?

Medmindre man er jurist, er det ikke anbefalelsesværdigt selv at lave en samejekontrakt, da man derved nemt risikerer at samejekontrakten ikke bliver formuleret i et entydigt og juridisk holdbart sprog.

Hvad indeholder en samejekontrakt?

En samejekontrakt er en form for overblik over de økonomiske og praktiske forhold i samejet. Ud over parternes navne, redegør en samejeoverenskomst for punkter som:

  • Angivelse af hvor meget hver part har lagt ind af penge i boligen
  • Opsigelsesfrist
  • Angivelse af mulighederne for at købe hinanden ud
  • Angivelse af hvad der sker ved dødsfald
  • Generelle regler og rettigheder under samejet
  • Aftale om hvad der skal ske, hvis man går hver til sit
  • Hvornår og hvordan boligen skal sælges hvis parterne går hver til sit

Hvorfor tinglyse samejeoverenskomst?

Parterne kan vælge at tinglyse samejeoverenskomsten. Men en samejeoverenskomst bliver ikke mere gyldig af at blive tinglyst. At tinglyse en samejekontrakt er blot en måde at gøre 3. part opmærksom på de aftaler der er mellem de to parter.

Hvad koster tinglysning af samejeoverenskomst?

At få en samejeoverenskomst tinglyst koster 1.850 kr. i tinglysningsafgift til staten. Herudover kommer udgifter til selve udarbejdelsen af overenskomsten.

Hvornår er samejeoverenskomsten gyldig?

En samejeoverenskomst er gyldigt så snart parterne er enige om deres aftale, hvad enten det sker mundtligt eller skriftligt.

Det er dog svært at nøjes med en mundtlig aftale, da det kan være svært at bevise aftalens indhold. Det er derfor klart anbefalelsesværdigt at lave aftalen skriftligt.

Såfremt I har brug for en samejekontrakt i forbindelse med et fælles ejerskab af fast ejendom, kan Skøde Centret være behjælpelig med sagen. Vi arbejder dog ikke med samejekontrakter i forbindelse med sameje af et sommerhus.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top