Forside » Jura » Ejerskifteforsikring: Er det nødvendigt at tegne den?

Ejerskifteforsikring: Er det nødvendigt at tegne den?

forsikring

Af Skøde Centret

Når man køber en bolig, er der mange forskellige forsikringer, man skal tage højde for. En af disse forsikringer er en ejerskifteforsikring. Men er det faktisk pligtigt at tegne en sådan forsikring?

Hvad er en ejerskifte forsikring?

En ejerskifte forsikring er en forsikring, som dækker køberen mod økonomisk tab i tilfælde af, at der er fejl og mangler ved boligen. Forsikringen dækker normalt mangler i en periode på 5 år efter handlen er afsluttet. Ejerskifte forsikringen dækker typisk skjulte fejl og mangler, der var til stede, da køberen overtog boligen. Forsikringen dækker normalt også eventuelle retsafgifter i forbindelse med en eventuel retssag.

For eksempel, hvis du køber et hus, og det viser sig, at der er fejl og mangler ved det, som du ikke kunne se, da du købte det, som fx fejl i kloaksystemet eller knækkede vandrør, kan du ifølge ejerskifteforsikringen få dækket dit tab.

En ejerskifte forsikring er en del af huseftersynsordningen, som kræver, at sælger udarbejder en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Tilstandsrapporten skal dokumentere og beskrive standen på boligen og elinstallationerne. Ejerskifte forsikringen dækker sælger fra eventuelle ansvarlige mangler, som kan opdages, efter at boligen er solgt og overdraget. Det er vigtigt at bemærke, at ejerskifte forsikringen ikke dækker de almindelige slid- og ældningstegn, som opstår efter brug af boligen.

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

En ejerskifte forsikring dækker normalt skjulte fejl og mangler, der var til stede, da køberen overtog boligen. Forsikringen dækker også normalt eventuelle retsafgifter i forbindelse med en eventuel retssag. Forsikringen dækker normalt i en periode på 5 år, men kan dog også tegnes for en 10-årig periode.

Vilkårene for forsikringen vil fremgå af forsikringsbetingelserne, og det er vigtigt at nærlæse disse. Særligt kan der være områder som forsikringsselskabet tager forbehold for, og som derfor ikke er dækket af forsikringen.

Hvad er forudsætningerne for at kunne tegne en ejerskifteforsikring?

For at man som køber kan tegne en ejerskifteforsikring, skal der inden en købsaftale underskrives, foreligge en gyldig tilstandsrapport og el-rapport.

En tilstandsrapport og en elinstallationsrapport er imidlertid ikke lovpligtige, når en bolig skal sælges. Sælger kan dermed frit vælge om der skal laves tilstandsrapport og elinstallationsrapport, men begge er en forudsætning for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Hvis sælger fravælger at give køber et tilbud på en ejerskifteforsikring, kan køber ikke tegne en ejerskifteforsikring. Sælger står til gengæld med ansvaret for skader, skjulte fejl og mangler for den solgte bolig de næste 10 år.

I tilfælde af at køber opdager en skade, skal køber dog reagere overfor sælger inden 3 år, da sagen ellers vil være forældet.

Hvordan kan sælger frigøres fra ansvar for fejl og mangler?

Ejerskifteforsikringen tegnes af køberen, og forsikringen løber i minimum 5 år. For at sælger kan frigøre sig for ansvaret for fejl og mangler ved den faste ejendom, er sælger forpligtet til at betale halvdelen af forsikringspræmien, såfremt køber vælger at tegne en ejerskifteforsikring.

For at opfylde kravene i huseftersynsordningen og slippe ud af ansvaret for fejl og mangler i 10 år, skal sælger give køber en tilstandsrapport, en el-installationsrapport samt et tilbud på ejerskifteforsikring med en tilhørende erklæring om at ville betale halvdelen af præmien til ejerskifteforsikringen.

Det er ligeledes frivilligt for køber om man ønsker at sige ja tak til denne mulighed for at tegne ejerskifteforsikring, men det er en rigtig god idé at tegne denne. Hvis køber derimod vælger ikke at købe en ejerskifteforsikring, og dermed ikke tager imod sælgers tilbud om at betale halvdelen, står man som køber i praksis uden mulighed for at få erstatning for de skader, skjulte fejl eller mangler der måtte vise sig på boligen efter overtagelsen.

Det kan være meget svært i den situation at komme efter en sælger. Eneste reelle undtagelse er såfremt sælger har haft kendskab til (eller burde have haft kendskab til) en skade på boligen, og denne skade ikke er blevet oplyst til køber. I så fald har køber muligvis en sag overfor sælger, men det er generelt svært at anvende i praksis, da det ofte kræver en lang og opslidende retssag.

Med andre ord er det ikke lovpligtigt at tegne ejerskifteforsikring som boligkøber, men det er generelt en god ide.

Hvornår skal ejerskifteforsikringen senest være tegnet?

Forsikringen skal senest være tegnet inden overtagelsesdagen (eller dispositionsdagen, hvis nøglen udleveres tidligere). Det er vigtigt at have et svar fra forsikringsselskabet på at forsikringen er trådt i kraft, inden nøglen udleveres og ejendommen tages i brug.

Forsikringen kan tegnes for en 5-årig eller 10-årig periode, og kan hos de fleste forsikringsselskaber tegnes i en basis eller udvidet version.

Er det lovpligtigt at tegne ejerskifte forsikring?

Det er ikke lovpligtigt at tegne ejerskifte forsikring, men det er en god idé at tegne forsikringen for at undgå risikoen for store udgifter til reparationer eller retssager, hvis der er skjulte fejl og mangler ved boligen.

Hvis du ikke tegner en ejerskifteforsikring, kan du risikere at skulle betale store udgifter som følge af skjulte fejl og mangler ved boligen. Det kan f.eks. være alvorlige skader som følge af fugtskader i kælderen, utætte tagrender eller fejl i de elektriske installationer, som tidligere ejer måske ikke har udbedret. Du kan også risikere, at du er nødt til at betale for dyre retssager og udgifter til ekspertrådgivning for at kunne gøre dig gældende overfor den tidligere ejer.

Hvordan tegner man en ejerskifte forsikring?

En ejerskifte forsikring kan tegnes hos udvalgte forsikringsselskaber. Det er en god idé at kontakte flere forskellige forsikringsselskaber og sammenligne priser og dækning, før du vælger at tegne en forsikring. Normalt vil det være en god idé at inkludere forsikringen som en del af købsprocessen, da den bør tegnes hurtigst muligt efter at handlen er indgået med sælger.

Hvad koster en ejerskifte forsikring?

Prisen på en ejerskifte forsikring varierer afhængigt af forsikringsselskabet, boligens alder og tilstand, og hvilken dækning der er inkluderet i forsikringen. Det er en god idé at kontakte flere forskellige forsikringsselskaber for at sammenligne priser og dækning, før du vælger at tegne en forsikring.

En ejerskifteforsikring på en normalt hus koster typisk et sted mellem 15.000 og 25.000 kr., afhængig af af dækning og størrelse på huset.

Fakta

• Det er køber der tegner en ejerskifteforsikring

• Sælger betaler halvdelen af den billigste forsikring som køber kan finde

• Forsikringen dækker skjulte fejl og mangler, der var til stede ved overtagelsen af boligen

• Dækningen normalt 5-10 år

• Prisen varierer afhængigt af boligens alder og tilstand, og hvilken dækning der er inkluderet i forsikringen

• Normalt koster en ejerskifteforsikring mellem 15.000 og 25.000 kr.

Konklusion

Selvom det ikke er lovpligtigt at tegne en ejerskifte forsikring, kan det være en god idé at tegne forsikringen for at undgå risikoen for store udgifter til reparationer eller retssager, hvis der er skjulte fejl og mangler ved boligen. Det er vigtigt at undersøge, hvilken dækning der er inkluderet i forskellige forsikringer, og at sammenligne priser, før du vælger at tegne en forsikring.

Scroll to Top