Forside » Jura » Har man pligt til at tegne en ejerskifteforsikring?

Har man pligt til at tegne en ejerskifteforsikring?

forsikring

Denne artikel redegør for om det er lovpligtigt at tegne ejerskifteforsikring, og hvordan reglerne er.

En ejerskifteforsikring dækker i udgangspunktet de skader på boligen, som du ikke kan forvente i forhold til husets alder og vedligeholdelsesstand, og som du ikke på forhånd har fået kendskab til, enten fra tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten, købsaftalen, eller fordi det er blevet oplyst af sælger.

En tilstandsrapport og en elinstallationsrapport er ikke lovpligtige, når en bolig skal sælges. Sælger kan dermed frit vælge om der skal laves tilstandsrapport og elinstallationsrapport, men begge er en forudsætning for, at køber kan tegne en ejerskifteforsikring.

Hvis sælger fravælger at give køber et tilbud på en ejerskifteforsikring, står sælger med ansvaret for skader, skjulte fejl og mangler for den solgte bolig de næste 10 år.

Ejerskifteforsikringen tegnes af køberen, og forsikringen løber i minimum 5 år. For at sælger kan frigøre sig for ansvaret for fejl og mangler, er sælger forpligtet til at betale halvdelen af forsikringspræmien, såfremt køber vælger at tegne en ejerskifteforsikring.

For at opfylde kravene i huseftersynsordningen og slippe ud af ansvaret for fejl og mangler i 10 år, skal sælger give køber en tilstandsrapport, en el-installationsrapport samt et tilbud på ejerskifteforsikring med en tilhørende erklæring om at ville betale halvdelen af præmien til ejerskifteforsikringen.

Det er ligeledes frivilligt for køber om man ønsker at sige ja tak til denne mulighed for at tegne ejerskifteforsikring, men det er en rigtig god idé at tegne denne. Hvis køber derimod vælger ikke at købe en ejerskifteforsikring, og dermed ikke tager imod sælgers tilbud om at betale halvdelen, står man som køber i praksis uden mulighed for at få erstatning for de skader, skjulte fejl eller mangler der måtte vise sig på boligen efter overtagelsen.

Med andre ord er det ikke lovpligtigt at tegne ejerskifteforsikring som boligkøber.

Det kan være meget svært i den situation at komme efter en sælger. Eneste reelle undtagelse er såfremt sælger har haft kendskab til (eller burde have haft kendskab til) en skade på boligen, og denne skade ikke er blevet oplyst til køber. I så fald har køber muligvis en sag overfor sælger, men det er generelt svært at anvende i praksis, da det ofte kræver en lang og opslidende retssag.