Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikringen sikrer køber mod uforudsete udgifter til reparation af skjulte fejl og mangler.

Det vil sige mangler, som var til stede på overtagelsesdagen, men som ikke er omtalt i tilstandsrapporten.

Dækningsperioden skal ifølge loven være på mindst 5 år, men forsikringen kan også tegnes for en længere periode, for eksempel 10 år.

Køber er ikke forpligtet til at tegne en ejerskifteforsikring, men det anbefales at gøre det, da køber ellers selv står alene med problemerne, hvis det viser sig, at den købte ejendom har skjulte fejl eller mangler, som den byggesagkyndige ikke har opdaget og heller ikke burde have opdaget.

Husk at få tegnet ejerskifteforsikring inden nøglen til den købte ejendom overdrages, da man mister muligheden for at tegne forsikringen efter modtagelse af nøglen.


Er du ved at købe bolig?

skøde og køberrådgivningVi kan hjælpe dig sikkert gennem boligkøbets juridiske faldgruber til en fast lav pris.

Læs mere


Om Skøde Centret

Skøde Centret har siden opstarten i 2003 hjulpet mere end 10.000 boligkøbere gennem deres boligkøb. Vi tinglyser årligt mellem 800 - 1200 skøder og andre dokumenter ved tinglysningsretten. Læs mere.