Forside » Husforsikring » Husforsikring ved boligkøb – hvad dækker den?

Husforsikring ved boligkøb – hvad dækker den?

husforsikring

Denne artikel redegør for hvad en husforsikring typisk dækker, og hvordan reglerne er.

Hvad dækker en basis husforsikring?

En basis husforsikring kan typisk dække følgende bygningsdele:

  • Brand
  • Storm m.m.
  • Rør og kabel
  • Stikledning
  • Glas og sanitet
  • Insekt og svamp
  • Rådskade
  • Vandskade

Herudover kan være mulighed for at tegne udvidet husforsikring, som normalt kan dække fx kloak.  

Er husforsikring lovpligtigt?

Husforsikring er ikke lovpligtig, medmindre der er lån i ejendommen. Hvis man ingen lån har i huset kan man selv afgøre, om man vil have en husforsikring. Medmindre huset har en ringe byggeteknisk værdi, er det dog generelt en god ide at have en husforsikring da der kan komme uventede skader.

Udbedringsomkostningerne er i denne sammenhæng uafhængig af husets markedspris. Selvom huset er købt meget billigt, fx på tvangsauktion, kan eventuelle skader på huset stadig være dyre at skulle afholde selv.

Har man optaget lån i huset, er det til gengæld lovpligtigt at have tegnet en husforsikring.

Tegnes der husforsikring på en ejerlejlighed?

Når man køber en ejerlejlighed, er man normalt omfattet af en fælles bygningsforsikring i ejerforeningen. Hvis du køber en ejerlejlighed, er det derfor ejerforeningen som skal forsikre bygningen, og udgifterne betales via fællesudgifterne.

Ved køb af en ejerlejlighed er det vigtigt at tjekke, hvad den fælles forsikring dækker, og hvad den ikke dækker. Det er derfor vigtigt at du tjekker om der er dele på bygningen der ikke er dækket, som fx kan være vinduer, sanitet osv.

Hvornår skal forsikringen være tegnet

På samme måde som med en ejerskifteforsikring, skal husforsikringen være tegnet inden overtagelsesdatoen, eller dispositionsdatoen hvis denne er tidligere end overtagelsesdatoen. Sælger kan ikke opsige sin nuværende forsikring, før der er tegnet en ny.

Hvad koster en husforsikring?

Prisen på en husforsikring kan variere en del i forhold til huset størrelse, husets alder og stand. Er huset fx et stort moderne hus vil prisen på husforsikringen være dyrere end hvis det var et mindre hus. Men det er en vurdering fra forsikringsselskabets side i forhold til skadesrisiko og udbedringsomkostninger på det pågældende hus.

Det er altid en god ide at indhente flere tilbud på husforsikring. Gerne 3 tilbud, så der dermed er mulighed for at sammenligne dækning og prisen på forsikringen.   

Hvad er forskellen på en husforsikring og en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader på bygningen som er opstået i sælgers ejertid (inden huset er blevet overtaget af de nye ejer/ejere). Husforsikringen dækker skader der er opstået efter overtagelsen af ejendommen af de nye ejere.

Dækker forsikringen også indbo?

En husforsikring dækker i udgangspunktet selve bygningen, men ikke indbo. Derfor kan man tegne en separat indboforsikring som kan dække selve indboet.

Der kan være områder hvor indboforsikring og husforsikring kan overlappe. Derfor kan det være fornuftigt at tegne disse to forsikringer i samme selskab og samtidig sikre at der ikke betales for meget i præmie (hvis der er dobbelt dækning).  

Husforsikring og ejerskifteforsikring behøver til gengæld ikke blive tegnet i samme selskab. Der kan være fordele i at have to forskellige og uafhængige forsikringsselskaber til at vurdere en bygningsskade.