Forside » Husforsikring » Husforsikring: Sådan vælger du den rigtige dækning for dit hjem
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Husforsikring: Sådan vælger du den rigtige dækning for dit hjem

husforsikring

Af Skøde Centret

Det er vigtigt at indhente tilbud på husforsikring ved ejerskifte. Husforsikringen dækker, hvis der sker skader på huset, og man er derfor bedre sikret økonomisk, hvis der skulle ske noget.

Hvad er husforsikring?

En husforsikring er en forsikring, der dækker skader på huset. Forsikringen dækker typisk skader som følge af:

 • Brand
 • Vandskader
 • Storm
 • Hærværk
 • Ulykker

En husforsikring er en god ide, hvis man ejer et hus, da man på den måde er bedre sikret økonomisk, hvis der skulle ske noget med huset.

En husforsikring dækker typisk skader, der opstår som følge af brand, vandskader, storm, hærværk eller ulykker.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at husforsikringen normalt ikke dækker skader, der er forårsaget af manglende vedligeholdelse eller hvis den pågældende skade skyldes nedslidning.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, hvad husforsikringen dækker, og hvad den ikke dækker.

Hvad dækker en basis husforsikring?

En basis husforsikring kan typisk dække følgende bygningsdele:

 • Brand
 • Storm m.m.
 • Rør og kabel
 • Stikledning
 • Glas og sanitet
 • Insekt og svamp
 • Rådskade
 • Vandskade

Herudover kan være mulighed for at tegne udvidet husforsikring, som normalt kan dække fx kloak.

Er husforsikring lovpligtigt?

En Husforsikring er ikke lovpligtig, medmindre der er lån i ejendommen. Hvis man ingen lån har i huset kan man selv afgøre, om man vil have en husforsikring. Medmindre huset har en ringe byggeteknisk værdi, er det dog generelt en god ide at have en husforsikring da der kan komme uventede skader.

Udbedringsomkostningerne er i denne sammenhæng uafhængig af husets markedspris. Selvom huset er købt meget billigt, fx på tvangsauktion, kan eventuelle skader på huset stadig være dyre at skulle afholde selv.

Har man optaget lån i huset, er det til gengæld lovpligtigt at tegne en husforsikring i forbindelse med boligkøb.

Tegnes der husforsikring på en ejerlejlighed?

Når man køber en ejerlejlighed, er man normalt omfattet af en fælles bygningsforsikring i ejerforeningen. Hvis du køber en ejerlejlighed, er det derfor i modsætning til ved huskøb, ejerforeningen som skal forsikre bygningen, og udgifterne betales via fællesudgifterne.

Ved køb af en ejerlejlighed er det vigtigt at tjekke, hvad den fælles forsikring dækker, og hvad den ikke dækker. Det er derfor vigtigt at du tjekker om der er dele på bygningen der ikke er dækket, som fx kan være vinduer, sanitet osv.

Hvornår skal forsikringen være tegnet?

På samme måde som med en ejerskifteforsikring, skal husforsikringen være tegnet inden overtagelsesdatoen, eller dispositionsdatoen hvis denne er tidligere end overtagelsesdatoen. Sælger kan ikke opsige sin nuværende forsikring, før der er tegnet en ny.

Hvad koster en husforsikring?

Prisen på en husforsikring kan variere en del i forhold til huset størrelse, husets alder og stand. Er huset fx et stort moderne hus vil prisen på husforsikringen være dyrere end hvis det var et mindre hus. Men det er en vurdering fra forsikringsselskabets side i forhold til skadesrisiko og udbedringsomkostninger på det pågældende hus.

Derudover spiller det ind, hvor stor en selvrisiko man vil acceptere.

Det er altid en god ide at indhente flere tilbud på husforsikring. Gerne 3 tilbud, så der dermed er mulighed for at sammenligne dækning og prisen på forsikringen.

Præmien på en husforsikring betales typisk en gang årligt.

Hvad er forskellen på en husforsikring og en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader på bygningen som er opstået i sælgers ejertid (inden huset er blevet overtaget af de nye ejer/ejere). Husforsikringen dækker skader der er opstået efter overtagelsen af ejendommen af de nye ejere.

Dækker forsikringen også indbo?

En husforsikring dækker i udgangspunktet selve bygningen, men ikke indbo. Derfor kan man tegne en separat indboforsikring som kan dække selve indboet.

Der kan være områder hvor indboforsikring og husforsikring kan overlappe. Derfor kan det være fornuftigt at tegne disse to forsikringer i samme selskab og samtidig sikre at der ikke betales for meget i præmie (hvis der er dobbelt dækning).

Husforsikring og ejerskifteforsikring behøver til gengæld ikke blive tegnet i samme selskab. Der kan være fordele i at have to forskellige og uafhængige forsikringsselskaber til at vurdere en bygningsskade.

Hvordan vælger man den rigtige husforsikring?

Det er ikke alle husforsikringer der er lige gode. Der kan være stor forskel på dækningen og prisen. Derfor er det vigtigt at man undersøger markedet og vælger den husforsikring der passer bedst til ens behov.

Man skal også være opmærksom på at der kan være forskel på dækningen af forskellige typer skader. Derfor er det vigtigt at man læser forsikringsbetingelserne grundigt igennem før man tegner en husforsikring.

Du kan også få hjælp af en boligadvokat eller anden juridisk rådgiver til at gennemgå tilbuddene på forsikringer. Hvis du allerede anvender en køberrådgiver til dit boligkøb, er det nærliggende at bede vedkommende om at gennemgå tilbuddene på husforsikring.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top