Fællesudgifter

Udgifter til fælles faciliteter, som f.eks. grønne arealer, gangstier, legepladser, vaskerum, tag, varmeanlæg o.l., som ejes af ejerlejlighedernes ejere i fællesskab.

De faste udgifter til fællesarealerne dækkes af de faste overførsler fra ejerlejlighedernes ejere (fællesudgifter). Hvis der af en given årsag skulle mangle penge til eksempelvis at renovere dele af fællesarealerne, besluttes det ofte på generalforsamlingen at det faste beløb til fællesudgifterne skal sættes op.


Hvad kan vi hjælpe dig med?

boligkøb

Boligkøb

Læs mere

skødeskrivning

Skøde

Læs mere


Skøde Centret har ydet specialiseret juridisk rådgivning og skødeskrivning til mere end 10.000 boligkøbere i hele Danmark siden 2003. Læs mere.