Forside » Ordbog » f

f

Fredskov – Hvad er fredskov?

Skov, der beskyttes mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.m., og på hvis arealer der altid skal være skov. Der er forbud mod udstykninger, husdyrhold, byggeri og terrænændringer af forskellig art. Der skal tillige tages hensyn til fortidsminder og andre kulturhistoriske levn i skovene.

Fast ejendom – Hvad er fast ejendom?

Fast ejendom udtrykker i juridisk forstand et afgrænset grundstykke med eventuelt tilhørerne bygninger. Udtrykket bruges dog også om bygninger på lejet grund og ejerlejligheder. Udtrykket “fast ejendom” benyttes ikke entydigt, men varierer alt efter i hvilken sammenhæng det benyttes i. Vær derfor opmærksom på hvilken definition der benyttes i netop den sammenhæng det indgår i.

Forholdsmæssigt afslag – Hvad er et forholdsmæssigt afslag?

En nedsættelse af købesummen, hvis det købte lider af mangler. I en bolighandel ses et forholdsmæssigt afslag ofte når boligen har en værdiforringende mangel som der ikke er taget højde for i købesummen. Nedsættelsen af købesummen vil nogle gange svare til den nedsatte værdi huset har som følge af manglen. Hvor meget manglen nedsætter husets …

Forholdsmæssigt afslag – Hvad er et forholdsmæssigt afslag? Læs mere »

Forsætlig skade – Hvad er forsætlig skade?

Skade påført med vilje. Udtrykket benyttes blandt andet i forbindelse med forsikringsskader. Forsikringsselskaber dækker typisk ikke forsætlige skader, da disse ofte forbindes med forsikringssvindel. Dette gælder både hvis skaden er påført på egne ejendele og på andres. Påfører man forsætlige skader på andres ejendele, vil man typisk selv stå med erstatningsansvaret.