f

Fredskov – Hvad er fredskov?

Skov, der beskyttes mod rydning, forhugning, kreaturgræsning m.m., og på hvis arealer der altid skal være skov. Der er forbud mod udstykninger, husdyrhold, byggeri og terrænændringer af forskellig art. Der skal tillige tages hensyn til fortidsminder og andre kulturhistoriske levn i skovene.

Fast ejendom – Hvad er fast ejendom?

Fast ejendom udtrykker i juridisk forstand et afgrænset grundstykke med eventuelt tilhørerne bygninger. Udtrykket bruges dog også om bygninger på lejet grund og ejerlejligheder. Udtrykket “fast ejendom” benyttes ikke entydigt, men varierer alt efter i hvilken sammenhæng det benyttes i. Vær derfor opmærksom på hvilken definition der benyttes i netop den sammenhæng det indgår i.

Finansiering af boligkøb – Hvad er finansiering?

Finansiering handler om at låne penge til f.eks. et huskøb man ikke selv har penge til. Generelt opnås finansiering via pengeinstitutter, der samtidig ønsker størst mulig sikkerhed for det ydede lån. Sikkerheden finder pengeinstitutterne ofte ved tinglysning af pant i boligen, således at pengeinstituttet vil kunne få sine penge igen hvis man som låntager misligholder …

Finansiering af boligkøb – Hvad er finansiering? Læs mere »

Forholdsmæssigt afslag – Hvad er et forholdsmæssigt afslag?

En nedsættelse af købesummen, hvis det købte lider af mangler. I en bolighandel ses et forholdsmæssigt afslag ofte når boligen har en værdiforringende mangel som der ikke er taget højde for i købesummen. Nedsættelsen af købesummen vil nogle gange svare til den nedsatte værdi huset har som følge af manglen. Hvor meget manglen nedsætter husets …

Forholdsmæssigt afslag – Hvad er et forholdsmæssigt afslag? Læs mere »