Forside » Gode tips » Kurssikring er en god ide, men er ikke uden risiko

Kurssikring er en god ide, men er ikke uden risiko

realkreditEn kursaftale er en aftale med realkreditinstituttet om at udbetale et nyt lån til en på forhånd aftalt afregningskurs.

Et lånetilbud er baseret på de obligationskurser, der er gældende den dag, tilbuddet bliver udarbejdet. Da kurserne hele tiden ændrer sig, kan du ikke være sikker på, at kursen den dag lånet bliver udbetalt, er den samme som blev brugt ved beregningen af lånetilbuddet. Den endelige kursfastsættelse sker nemlig først, når realkreditinstituttet har modtaget låne sagen med anmodning om udbetaling af lånet.

Obligationskurserne ændrer sig fra dag til dag. I visse perioder kan kurserne ændre sig betydeligt i løbet af kort tid. Den usikkerhed kan en kurssikring afhjælpe. Når du har modtaget lånetilbud er det muligt at fastsætte den endelige kurs ved at indgå en kursaftale med realkreditinstituttet.

Konsekvensen af en kursændring er forskellig alt efter om du vælger et kontantlån eller et obligationslån. Har du valgt et kontantlån vil en ændring i kursen på obligationerne fra tilbudstidspunktet til udbetalingstidspunktet betyde, at teminsbetalingerne ændres. Falder kursen vil de fremtidige terminsbetalinger blive højere, og omvendt hvis kursen falder.

Hvis du har valgt et obligationslån, vil en kursændring, at det beløb du får udbetalt (låneprovenuet) ændres. Falder udbetalingskursen i forhold til kursen anvendt i lånetilbuddet vil låneprovenuet blive mindre. Hvis kurserne stiger bliver låneprovenuet højere.

Selv om kurssikring først kan ske, når lånetilbud foreligger, bør du allerede ved købsaftalens underskrift beslutte dig for om du ønsker at indgå en kursaftale. Kurssikring betyder en omkostning for dig, og hvis denne udgift ønskes sparet, bør du straks rådføre dig med din bank om forventningerne til rentens udvikling. Såfremt du vælger rentetilpasningslån er der særlige forhold for så vidt angår kurssikring.

Vi vil råde dig til under alle omstændigheder at lade din bank foretage beregninger af konsekvenserne af de forskellige finansieringsmuligheder.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser