Forside » skøde » Hvordan foregår den digitale tinglysning?

Hvordan foregår den digitale tinglysning?

skødeskrivning

Det digitale skøde er det dokument, som udarbejdes med henblik på tinglysningen af køberens adkomst til den solgte ejendom eller lejlighed. Skødet indeholder normalt de vilkår, som der er indeholdt i købsaftalen, men i en forkortet form. De aftaler, som er angivet i købsaftalen, er bindende, uanset om de er gengivet i skødet.

Tinglysning af skødet er en såkaldt juridisk sikringsakt. I forbindelse med tinglysning får den nye ejer beskyttelse over for eventuelle kreditorer og desuden over for øvrige, der i god tro erhverver rettigheder over ejendommen. Hvis det nye skøde ikke er tinglyst, bevirker det at folk der har penge til gode har mulighed for at foretage udlæg i ejendommen eller ejerlejligheden, selv om boligen er solgt gennem en bindende købskontrakt, og desuden også selv om der er et underskrevet skøde.

Hvis sælger står på økonomisk svage fødder, er det vigtigt, at det digitale skøde bliver tinglyst hurtigst muligt.

Den digitale tinglysning

Såfremt sælger ikke har fået sin nuværende ejendomsret tinglyst, kan ejendommen ikke overdrages videre af ham. Rent tinglysningsmæssigt har nuværende ejer nemlig aldrig ejet ejendommen og har derfor ikke mulighed for at videreoverdrage den. Derfor vil en købsaftale mellem nuværende sælger og en ny køber afvises fra tinglysning.

I Danmark er tinglysningen behæftet med en afgift, der fastsættes af SKAT. Afgiften udgør kr. 1.750 + 0,6 procent af købesummen eller den seneste offentlige vurdering. Læs mere her.

Du har mulighed for at få hjælp til den digitale tinglysning.