Forside » skøde » Familiehandel af ejerlejlighed

Familiehandel af ejerlejlighed

ejerlejlighed

Familiehandel er typisk relevant, når forældre overdrager en ejerlejlighed til deres barn, som har været købt som forældrekøb. Barnet bor normalt allerede i lejligheden, og nu skal der blot foretages et formelt ejerskifte.

Selve overdragelsen kan ske ved hjælp af et skøde som tinglyses. Det er ikke nødvendigt at lave en købsaftale først, men man kan gå direkte til skødet, og dermed spare udgifter.

Selvom der er tale om en familiehandel, bør køber modtage kopi af forskellige dokumenter, bl.a. dokumenter fra det offentlige som BBR-meddelelse, kommuneplan, lokalplan, matrikelkort m.v.

Alle handler er forskellige og derfor kan der også være forskel på, hvilke opgaver der skal udføres i forbindelse med berigtigelsen. Men udover selve skødet, skal der ofte laves debitorskifte på tinglyst sikkerhed til ejerforeningen.

Vi hjælper med familieoverdragelse af fast ejendom

Vores erfarne køberrådgivere har specialist-kompetencer indenfor bolig jura samt økonomi og dermed et solidt kendskab til de mange forskellige juridiske og praktiske problemstillinger, som kan være forbundet med at erhverve eller overdrage en ejendom. Vores medarbejdere holdes endvidere opdateret omkring ny lovgivning på boligområdet via efteruddannelse og kurser.