Hvem skal betale for skøde? Se hvordan det foregår

skøde

I forbindelse med køb af bolig, bliver det i købsaftalen aftalt, hvem af parterne (køber og sælger) der skal udarbejde skøde, tinglyses skøde samt håndtere refusionsopgørelsen.

Hvilke regler gælder?

Der er ikke en egentlig regel som bestemmer hvem der skal varetage opgaven, så det er helt op til hvad parterne kan blive enige om.

Ofte er det afgørende, hvilken praksis den enkelte ejendomsmægler har (hvis handlen er foregået gennem en ejendomsmægler).

Nogle ejendomsmæglere foretrækker at lave skødet og refusionsopgørelsen på sælgers regning, mens andre lægger opgaven over til køber.

Det kan, set fra købers side, anbefales at køber står for udarbejdelsen og tinglysningen af skødet, hvilket også er gammel praksis, da køber/ købers rådgiver i så fald har direkte hånd i hanke med frigivelsen af købesummen til sælger.

Den som varetager behandlingen af skødet, har også indflydelse på hvor hurtigt skødet bliver tinglyst.

Det er altid en god ide at få skødet tinglyst så hurtigt som muligt af hensyn til at sikre købers ejerskab over ejendommen, og give mulighed for at lån kan tinglyses.

Hvem kan tinglyse et skøde?

Der er ingen regler der begrænser, hvem der kan tinglyse et skøde. Alle kan dermed tinglyse et skøde.

Brug for hjælp til skødet?

Hvis du har brug for hjælp til tinglysning af skøde, kan vi hjælpe dig trygt og sikkert gennem processen. Vi udarbejder skødet hurtigt, nemt og til en fast lav pris.

Hvilke udgifter er der forbundet med skødet?

Der er 2 udgifter forbundet med skødet: udgiften til at få lavet skødet, og tinglysningsafgiften som betales til statskassen ved tinglysning.

Dise udgifter fordeles typisk på en af følgende måder:

  • Køber betaler for skødet og hele tinglysningsafgiften
  • Køber betaler for skødet og tinglysningsafgiften deles 50/50
  • Sælger betaler for skødet og køber betaler tinglysningsafgiften

Hvor hurtigt kan skødet håndteres?

Vi kan udarbejde skødet fra dag til dag.

Herefter skal begge parter underskrive skødet med nemid, hvorefter vi sørger for at det bliver tinglyst.

Selve behandlingen ved tinglysningsretten foregår normalt indenfor nogle få dage.