Hvem skal skrive skødet? Se her hvilke regler der gælder

skøde

Normalt bliver det aftalt i købsaftalen, hvem af parterne (køber og sælger) der skal stå for at udarbejde skødet og refusionsopgørelsen.

Der er ikke en regel som bestemmer hvem der skal varetage opgaven, så det er helt op til hvad parterne kan blive enige om.

Ofte er det afgørende, hvilken praksis den enkelte ejendomsmægler har (hvis handlen er foregået gennem en ejendomsmægler). Nogle ejendomsmæglere foretrækker at lave skødet og refusionsopgørelsen på sælgers regning, mens andre lægger opgaven over til køber.

Det kan, set fra købers side, anbefales at køber står for udarbejdelsen og tinglysningen af skødet, hvilket også er gammel praksis, da køber/ købers rådgiver i så fald har direkte hånd i hanke med frigivelsen af købesummen til sælger.

Den som varetager behandlingen af skødet, har også indflydelse på hvor hurtigt skødet bliver tinglyst. Det er altid en god ide at få skødet tinglyst så hurtigt som muligt af hensyn til at sikre købers ejerskab over ejendommen, og give mulighed for at lån kan tinglyses.

Brug for hjælp til skødet?

Hvilke udgifter er der forbundet med skødet?

Der er 2 udgifter forbundet med skødet: udgiften til at få lavet skødet, og tinglysningsafgiften som betales til statskassen ved tinglysning.

Dise udgifter fordeles typisk på en af følgende måder:

  • Køber betaler for skødet og hele tinglysningsafgiften
  • Køber betaler for skødet og tinglysningsafgiften deles 50/50
  • Sælger betaler for skødet og køber betaler tinglysningsafgiften

Skøde Centret har ydet specialiseret juridisk køberrådgivning og udarbejdet skøde til mere end 10.000 boligkøbere i hele Danmark siden 2003.

70 20 21 29 Bestil online

Se anmeldelser på Trustpilot