Skøde og refusionsopgørelse – hvordan og hvad er prisen?

skøde refusionsopgørelse

Hvis du er ved at købe ny bolig, har du brug for at få lavet skøde og refusionsopgørelse. Disse to dokumenter indgår som en del af den samlede berigtigelse af dit boligkøb.

Hvis du har brug for professionel assistance til udarbejdelse af disse dokumenter, kan Skøde Centret være behjælpelig med sagen. Vi kan sørge for tinglysning af skøde, hurtigt, nemt og til en fast lav pris.

Du er velkommen til at kontakte os på 70 20 21 29 for en nærmere snak om sagen.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et dokument som sikrer dig formel ret til den købte ejendom. Skødet udarbejdes digitalt, underskrives med nemid og tinglyses i tingbogen via tinglysningsretten.

Hvad er en refusionsopgørelse?

Refusionsopgørelsen er en endelig opgørelse over ejendommens udgifter, fx ejendomsskat, renovation og vand, el, varme. Disse udgifter reguleres mellem køber og sælger, så sælger derved dækker udgifter der vedrører perioden frem til overtagelsesdagen, mens køber afholder udgifterne der vedrører perioden efter overtagelsesdagen.

Har jeg brug for andet end skøde og refusionsopgørelse?

Skøde og refusionsopgørelse er de dokumenter der typisk skal laves i forbindelse med en bolighandel. Men disse dokumenter giver dig ikke en sikkerhed for, om der måtte være problemer omkring den bolig du er ved at købe. Derfor kan det ofte være en god ide at supplere skøde og refusionsopgørelse med en indledende og grundig gennemgang af boligens dokumenter, så du derved får overblik over de eventuelle begrænsninger der måtte være.

Det kan fx. være der er en olietank med risiko for forurening. Det kan være der er gæld til en ejerforening som skal afklares. Eller det kan fra kommunens side være besluttet, at du skal have foretaget en dyr ændring af kloaksystemet på ejendommen.

Du har mulighed for at få en fuld gennemgang af boligens dokumenter via Skøde Centrets Køberrådgivning. Denne pakke rummer alt hvad du har brug for ved boligkøb, herunder håndtering af skødet og refusionsopgørelsen samt juridisk rådgivning.