Forside » skøde » Pris på tinglysning af skøde: Sådan sikrer du kvalitet til en fair pris
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Pris på tinglysning af skøde: Sådan sikrer du kvalitet til en fair pris

Pris på tinglysning af skøde

Af Skøde Centret

Hvis du skal finde en god pris på tinglysning af skøde, vil du opleve stor prisforskel fra firma til firma. Men samtidig også stor forskel i hvad du reelt får med i prisen. Det kan derfor være lidt af en jungle at finde rundt i. Det er vigtigt at sikre, at du reelt får det du har brug for.

Hvad er den samlede pris på tinglysning af skøde?

Den samlede pris for at få tinglysning af et skøde på plads, rummer 2 elementer:

 1. prisen for tinglysning af skøde, som bør håndteres af en advokat, eller en skødespecialist
 2. selve tinglysningsafgiften til staten

Tinglysningsafgiften betales til staten, og udgør som udgangspunkt kr. 1.850 tillagt 0,6% af købesummen (eller den offentlige vurdering hvis der er tale om en handel mellem familiemedlemmer). Dette er reguleret i tinglysningsafgiftsloven.

Hvis du ønsker hjælp til skødet, kan Skøde Centret hjælpe dig til en fast lav pris, hvor alt arbejdet er inkluderet.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Er et standardskøde tilstrækkeligt?

Skøde Centret

Et standardskøde er det dokument, der typisk anvendes ved overdragelse af fast ejendom. Det beskriver ejendommen, prisen, køber og sælger samt eventuelle særlige vilkår for overdragelsen. Kort sagt, er det det juridiske dokument, der beviser ejerskabet over ejendommen.

Hvorfor kan det være utilstrækkeligt?

Selvom et standardskøde er det mest almindelige dokument ved overdragelse af fast ejendom, er det ikke altid tilstrækkeligt. Der er flere grunde til, at et standardskøde kan være utilstrækkeligt:

 1. Komplekse ejendomshandler: Hvis ejendomshandlen er kompleks, kan det være nødvendigt med et mere detaljeret skøde. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis der er flere købere eller sælgere, hvis ejendommen er arv, eller hvis der er tale om en ejendom med særlige rettigheder eller restriktioner.
 2. Ændringer i lovgivningen: Lovgivningen ændrer sig løbende, og det kan påvirke, hvad der skal med i et skøde. Derfor kan et standardskøde, der blev brugt for nogle år siden, være utilstrækkeligt i dag.
 3. Forskellige regionale regler: Der kan være regionale forskelle i, hvad der kræves af et skøde. Det betyder, at et standardskøde, der er tilstrækkeligt i én region, ikke nødvendigvis er tilstrækkeligt i en anden.
 4. Forskellige typer ejendom: Endelig kan det være, at et standardskøde er utilstrækkeligt, fordi ejendommen er af en bestemt type. For eksempel kan der være særlige krav til skøder for landbrugsejendomme, erhvervsejendomme eller ejerlejligheder.

Det er derfor altid en god idé at søge professionel hjælp, når du skal have udarbejdet et skøde. Det sikrer, at skødet er juridisk korrekt og opfylder alle kravene i din specifikke situation. I det næste afsnit vil vi se på, hvem der normalt betaler for skødet og tinglysningen.

Hvem skal betale for skødet og tinglysningen?

Tommelfingerregel-ved-huskøb

Spørgsmålet om betaling af skødet og tinglysningen er vigtigt at afklare, da det kan påvirke omkostningerne ved en ejendomsoverdragelse. Her er nogle overvejelser om betalingen:

Hvordan aftales betalingen?

Der er desværre ingen faste regler for, hvem der skal betale for skødet og tinglysningen. Det er typisk noget, der aftales mellem køber og sælger, enten direkte eller ved hjælp af deres rådgivere, såsom en ejendomsmægler eller advokat.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at betalingen normalt følger den almindelige praksis og skik på det lokale ejendomsmarked. I nogle tilfælde kan det være, at køber og sælger deler omkostningerne ligeligt, mens det i andre tilfælde kan være, at den ene part påtager sig alle omkostningerne.

Hvor hurtigt kan skødet udarbejdes?

Vi kan udarbejde skødet fra dag til dag. Vi skal blot have nogle informationer fra dig, såsom

 1. Ejendommens adresse: Det er vigtigt at angive den præcise adresse på den ejendom, der skal overdrages. Dette sikrer, at skødet relaterer sig til den rigtige ejendom.
 2. Købers og sælgers navne: Identifikation af både køber og sælger er afgørende for at sikre, at skødet er rettet mod de korrekte parter.
 3. CPR-numre: CPR-numre bruges til yderligere identifikation og sikrer, at skødet er præcist og i overensstemmelse med den enkeltes juridiske status.
 4. Overtagelsesdagen: Det er vigtigt at angive den aftalte dato for ejendomsoverdragelsen. Dette sikrer, at skødet afspejler den korrekte tidspunkt for overdragelsen.
 5. Købesummen: Det er nødvendigt at angive den aftalte købesum for ejendommen. Dette beløb er vigtigt for beregningen af tinglysningsafgiften og andre relevante økonomiske oplysninger.

Disse oplysninger er typisk nødvendige for at kunne udarbejde skødet korrekt. Når du arbejder sammen med Skøde Centret, kan du forvente at blive vejledt om de specifikke oplysninger, der kræves, og hvordan du kan fremskaffe dem.

  Disse informationer er du velkommen til at sende til dd@skoedecentret.dk , eller du kan kontakte os på 70 20 21 29.

  Læs også: guide til alt om skøde

  Trin for trin med skødeskrivning

  Skødeskrivning
  1. Konsultation og aftale:
   • Kontakt en skødespecialist eller Skøde Centret for en konsultation.
   • Diskuter dine behov, spørgsmål og forventninger til skødet og tinglysningen.
   • Indgå en aftale om pris og betalingsvilkår.
  2. Indsamling af oplysninger:
   • Fremskaf nødvendige oplysninger, såsom ejendommens adresse, købers og sælgers navne, CPR-numre og overtagedato.
   • Sørg for at alle oplysninger er korrekte og nøjagtige.
  3. Udarbejdelse af skødet:
   • Skødespecialisten udarbejder skødet baseret på de indsamlede oplysninger og eventuelle yderligere vilkår eller aftaler.
   • Skødet skal indeholde alle nødvendige juridiske elementer og vilkår for overdragelsen af ejendommen.
  4. Gennemgang af skødet:
   • Gennemgå skødet grundigt for at sikre, at det afspejler dine intentioner og aftaler.
   • Identificer eventuelle fejl eller mangler, der skal rettes.
  5. Underskrivelse af skødet:
   • Når skødet er blevet gennemgået og godkendt, kan det underskrives af både køber og sælger.
   • Det anbefales at få en juridisk rådgiver til at være til stede under underskrivelsen for at sikre, at alt er i orden.
  6. Tinglysning af skødet:
   • Indsend det underskrevne skøde til tinglysning hos den relevante tinglysningsmyndighed.
   • Tinglysningsmyndigheden vil gennemgå skødet og sikre, at det opfylder alle juridiske krav og formaliteter.
  7. Betaling af tinglysningsafgiften:
   • Betal den nødvendige tinglysningsafgift til staten.
   • Tinglysningsafgiften beregnes normalt som en procentdel af købesummen eller den offentlige vurdering af ejendommen.
  8. Modtagelse af tinglyst skøde:
   • Når skødet er blevet tinglyst, vil du modtage en tinglysningsattest som bevis på ejerskab.
   • Det tinglyste skøde er den juridiske dokumentation for ejendomsoverdragelsen.

  Skal du have ændret et skøde?

  Find skødepakke der passer til dine behov:

  Scroll to Top