Pris på tinglysning af skøde – hvad er prisen inkl. afgift?

skøde

Den samlede pris for at få tinglysning af skøde rummer 2 elementer:

  1. prisen for at få udarbejdet skødet, som bør håndteres af en advokat, eller en skødespecialist
  2. selve tinglysningsafgiften til staten

Tinglysningsafgiften betales til staten, og udgør som udgangspunkt kr. 1.750 tillagt 0,6% af købesummen (eller den offentlige vurdering hvis der er tale om en handel mellem familiemedlemmer). Dette er reguleret i tinglysningsafgiftsloven.

Er et standardskøde tilstrækkeligt?

Skødet skal både fungere som skøde i traditionel forstand, men skal samtidig også fungere som jeres kontrakt. Derfor vil det normalt ikke være tilstrækkeligt kun at få udarbejdet et typisk standard minimalskøde. Da skødet også skal fungere som formel kontrakt, er det vigtigt at skødet suppleres med alle vilkårene for jeres aftale, formuleret i juridisk holdbart sprog.

Hvem skal betale for skødet og tinglysningen?

Der er desværre ikke nogen regel der definerer, hvem der skal betale for skødet og for selve tinglysningsafgiften. Det er dermed helt op til hvad man aftaler sig frem til.

I forbindelse med skilsmisse er det ofte aftalt, at udgiften deles mellem parterne, men det er ikke nogen lov.

For god ordens skyld bør man skriftliggøre, hvem der skal betale for skødet.

Hvor hurtigt kan skødet udarbejdes?

Vi kan udarbejde skødet fra dag til dag. Vi skal blot have nogle informationer fra dig, såsom

  • ejendommens adresse
  • jeres navne som køber og sælger
  • jeres cpr numre
  • overtagelsesdagen
  • hvad I har aftalt omkring købesum

Disse informationer er du velkommen til at sende til dd@skoedecentret.dk , eller du kan kontakte os på 70 20 21 29.

Læs også: tinglysning af skøde

Call Now Button