Forside » skøde » Ekstra navn på skøde: Alt du skal vide
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Ekstra navn på skøde: Alt du skal vide

ekstra navn på-skøde

Af Skøde Centret

At tilføje et ekstra navn på skødet betyder kort og godt, at en ekstra person bliver tilføjet som medejer af ejendommen. Denne person bliver således medejer af ejendommen og får dermed de samme rettigheder som de øvrige ejere. Det kan være relevant i mange forskellige situationer, herunder ved ægteskab, samboende par, i forbindelse med arv eller ved investering i fast ejendom sammen med andre.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et juridisk dokument, der bekræfter en ejendomsoverdragelse. Det er, i sin enkelthed, en slags “kvittering” for, at ejendommen er blevet solgt, og det er dette dokument, der offentligt viser, hvem der ejer ejendommen. Et skøde registreres i Tinglysningsretten, så det bliver offentligt tilgængeligt, og det beskytter dermed den nye ejers rettigheder over ejendommen.

Hvad betyder det at få et ekstra navn på sit skøde?

At tilføje et ekstra navn på sit skøde indebærer, at man indfører en yderligere person som medejer af en given fast ejendom. Dette kan være en hvilken som helst type ejendom, lige fra enfamiliehuse, sommerhuse, andelsboliger til ejerlejligheder. Den person, der tilføjes på skødet, bliver altså juridisk anerkendt som medejer af ejendommen og opnår derved en række rettigheder, men også forpligtelser i forhold til ejendommen.

Retten til at bruge ejendommen er en af de mest fundamentale rettigheder, som en medejer opnår. Dette betyder, at den nye medejer har ret til at bo i ejendommen, bruge den som feriebolig, leje den ud, og generelt have adgang til ejendommen på lige fod med de andre ejere. I praksis kan retten til at bruge ejendommen dog være begrænset af aftaler mellem de forskellige ejere.

Foruden rettigheder følger også forpligtelser med ejerskabet. Disse forpligtelser kan være økonomiske, som f.eks. at bidrage til vedligeholdelsen af ejendommen, betale eventuelle fællesudgifter, og afvikle lån, der er knyttet til ejendommen. Desuden kan der være forpligtelser knyttet til at overholde lokale regulativer, f.eks. bygningsreglementet, lokalplaner, servitutter og lignende.

En anden væsentlig forpligtelse, der følger med ejerskabet, er, at man som medejer er ansvarlig for eventuelle skader, der opstår på ejendommen, og for eventuelle krav fra tredjeparter. Dette ansvar deles mellem alle ejerne, og det kan i nogle tilfælde være en god idé at tegne en forsikring, der dækker sådanne situationer.

I forbindelse med at få et ekstra navn på sit skøde er det også vigtigt at være opmærksom på, at ejendomsretten til ejendommen kan være genstand for arveretlige regler. Dette betyder, at hvis en medejer dør, kan den afdødes andel af ejendommen i nogle tilfælde indgå i arven efter den afdøde. Dette kan have betydning for, hvem der i sidste ende kommer til at eje ejendommen.

Proces og håndtering

Skøde Centret

Hvordan får man et ekstra navn på sit skøde?

For at tilføje et ekstra navn på skødet, skal man udfærdige et nyt skøde, der inkluderer den nye ejers navn. Dette nye skøde skal herefter tinglyses i Tinglysningsretten. I praksis betyder det, at man skal gennem en proces, der inkluderer oprettelse af det nye skøde, indhentelse af nødvendige oplysninger, tinglysning af skødet, og eventuelt samtykke fra eksisterende långivere.

Skøde Centret kan hjælpe jer med sagen via vores specialiserede skødepakker, som du kan anvende, uanset hvilken type overdragelse der er tale om.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Hvordan fungerer den digitale tinglysning?

Den digitale tinglysning er en online proces, der forenkler tinglysningen af skøder. Man logger ind på Tinglysningsrettens hjemmeside ved brug af MitID, hvorefter man kan indsende skødet elektronisk. Hele processen er digital og kan gennemføres fra din egen computer. Når skødet er godkendt og registreret, bliver det offentligt tilgængeligt i Tinglysningsrettens database.

Skøde og kontrakt

Er et standardskøde tilstrækkeligt?

I nogle tilfælde kan et standardskøde være tilstrækkeligt, men i mange situationer kan det være nødvendigt at udarbejde et mere detaljeret skøde. Dette gælder især, hvis der er særlige vilkår eller betingelser knyttet til ejendomsoverdragelsen, eller hvis der er flere ejere, der skal have forskellige rettigheder og forpligtelser i forhold til ejendommen.

Hvad skal et skøde indeholde udover standardoplysningerne?

Udover standardoplysningerne, som inkluderer oplysninger om ejendommen og ejerne, skal et skøde også indeholde oplysninger om overdragelsesvilkårene. Det kan for eksempel være vilkår om prisen, betalingsbetingelser, overtagelsesdato, og eventuelle særlige forhold vedrørende ejendommen. Det er også vigtigt, at skødet indeholder alle nødvendige underskrifter og samtykker.

Omkostninger og gebyrer

Hvad koster det at få et ekstra navn på sit skøde?

Omkostningerne til at få et ekstra navn på skødet kan variere afhængigt af situationen. Der skal betales en tinglysningsafgift til Tinglysningsretten, og derudover kan der være omkostninger til udarbejdelse af det nye skøde. I nogle tilfælde kan der også være yderligere gebyrer, for eksempel hvis der skal hentes oplysninger fra andre registre, eller hvis der er behov for juridisk rådgivning i forbindelse med processen.

Hvad dækker prisen for et skøde over?

Prisen for et skøde dækker over forskellige omkostninger, herunder udarbejdelse af skødet, tinglysningsafgiften, eventuelle gebyrer for indhentning af oplysninger, og eventuelle omkostninger til juridisk rådgivning. Det kan også inkludere omkostninger til registrering af eventuelle lån eller servitutter på ejendommen.

Tidsforbrug

Hvor lang tid tager det at få et ekstra navn på skødet?

Tinglysning-af-bolig

Tidsforbruget til at få et ekstra navn på skødet kan variere meget. Når alle nødvendige oplysninger er indsamlet, og skødet er udarbejdet, kan det sendes til tinglysning. Herefter tager det normalt omkring 1 uge før skødet er tinglyst. I nogle tilfælde kan det dog tage længere tid, for eksempel hvis der er komplikationer, eller hvis Tinglysningsretten har mange sager at behandle.

Hvad kan påvirke tidsforbruget i forbindelse med tinglysning?

Tidsforbruget til tinglysning kan påvirkes af flere forskellige faktorer. Dette inkluderer blandt andet kompleksiteten af sagen, hvor hurtigt parterne leverer de nødvendige oplysninger, og hvor mange sager Tinglysningsretten har at behandle. Hvis der er fejl eller mangler i skødet, kan det også medføre ekstra tidsforbrug, da skødet så skal rettes og indsendes til tinglysning igen.

Restriktioner og godkendelser

Er der nogen restriktioner for hvem der kan tilføjes til et skøde?

Der er ingen formelle restriktioner for, hvem der kan tilføjes til et skøde. Det er dog en forudsætning, at den person, der skal tilføjes, er juridisk i stand til at eje fast ejendom. Det betyder, at personen skal være fyldt 18 år og ikke være under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne. Derudover skal den nuværende ejer af ejendommen være enig i at tilføje den nye ejer til skødet. Hvis der er pant i ejendommen, skal pantebrevshaveren (typisk banken) også godkende, at en ny ejer tilføjes.

Hvem skal godkende tilføjelsen af nye ejere til et skøde?

Tilføjelsen af en ny ejer til et skøde skal godkendes af den nuværende ejer. Hvis der er flere ejere, skal de alle være enige. Hvis der er pant i ejendommen, skal pantebrevshaveren også godkende tilføjelsen. Hvis ejendommen er underlagt særlige restriktioner, for eksempel i form af tinglyste servitutter eller lokalplaner, kan det også være nødvendigt med godkendelse fra kommunen eller andre myndigheder.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top