Tinglysning af skøde – hvordan og hvad koster det?

tinglysning af skøde

Hvis du er ved at købe ny bolig, vil du sikkert støde på begrebet tinglysning af skøde. Et skøde er et helt centralt element i en bolighandel, hvad enten bolighandlen foregår via almindelig fri handel, eller via en intern overdragelse mellem ægtefæller, samlevende eller mellem forældre og barn.

Har du brug for hjælp til tinglysning af skøde?

Du har mulighed for at få Skøde Centret til at hjælpe dig med sagen.

Vi har erfaring fra mere end 15.000 bolighandler siden 2003, og tinglyser mellem 800 – 1200 dokumenter årligt, og har således en betydelig erfaring med tinglysning af skøde.

Tinglysning af skøde ekspeditionstid

Vi kan behandle skødet fra dag til dag. Herefter vil I modtage skødet til jeres underskrifter. Så snart det er underskrevet, og vi har modtaget honorar og tinglysningsafgift fra jer, sender vi skødet til tinglysning. Selve tinglysningen tager normalt ca. et par dage. Det tager dermed ikke lang tid, før sagen kan være helt på plads.

Hvad er et skøde og hvad er tinglysning af skøde?

Skødet er det dokument man anvender for at sikre sin ret over en fast ejendom. Dette sker ved at man via skødet får retten over ejendommen tinglyst/ registreret i tingbogen.

Årsagen til at man overhovedet skal bruge denne registrering er, at en tinglyst ret går forud for en utinglyst ret. Det vil altså sige, at hvis fx to personer på samme tid hævder at have retten til en ejendom, vil den person som har et tinglyst skøde være den formelle ejer.

Endvidere kræver banken/kreditforeningen, at man er formel ejer af sin ejendom i tingbogen, før de vil yde lån.

Selve tinglysningen er en såkaldt juridisk sikringsagt, som har til formål dels at sikre den formelle ret over en fast ejendom, men også at sikre mod at tidligere ejers eventuelle kreditorer kan gøre udlæg i ejendommen.

Det digitale skøde og digital tinglysning

billigt advokat skøde

Skødeskrivning og tinglysning foregår i dag digitalt. Overgangen til digital tinglysning skete 8. september 2009.  Tingbøgerne er nu samlet i én elektronisk tingbog som kan tilgås via tinglysning.dk.

Siden 2009, har alle skøder derfor skullet laves digitalt via tinglysning.dk. Skødet laves af en anmelder, hvorefter køber og sælger kan underskrive skødet med nemid eller digital signatur.

Når skødet er underskrevet digitalt, sørger anmelder for anmeldelse af skødet til tinglysning ved tinglysningsretten.

Rent fysisk er tinglysningsretten beliggende i Hobro, hvor tinglysningsrettens medarbejdere styrer tinglysningsarbejdet. De fleste skøder tinglyses direkte elektronisk, men visse typer af skøder kræver stadig en manuel behandling af en medarbejder fra tinglysningsretten.

Advokat skøde og tinglysning

Skøde og tinglysning kan håndteres af en advokat, men i dag er det ikke længere kun advokater som varetager denne opgave. Der er mange andre faggrupper der arbejder med skøder.

Skøde på ejerlejlighed

Hvis du skal have skrevet skøde på en ejerlejlighed, kan Skøde Centret være dig behjælpelig med sagen. Vi kan håndtere papirarbejdet i sagen til en fast lav pris.

Skøde på hus

Har du brug for hjælp til skøde på et hus, kan vi også hjælpe dig med dette til en fast lav pris.

Skøde på sommerhus

Skøde på et sommerhus håndteres på samme måde som et skøde på et hus.

Skøde på kolonihavehus

Skøde på et kolonihavehus ses ikke så ofte. Men hvis du har købt et kolonihavehus, kan der være behov for at få et skøde. Det afhænger dog at om kolonihavehuset er andelsbaseret eller om det er en selvstændig ejendom.

Hvad er forskellen på et skøde og en købsaftale?

Købsaftalen er selve den juridisk bindende aftale mellem en køber og en sælger vedr. en fast ejendom. Købsaftalen indeholder alle de vilkår der er aftalt, herunder pris, overtagelsesdato, hvad der medfølger, forbehold, etc.  Købsaftalen underskrives (på gammeldags vis med kuglepen) af begge parter, hvorefter den er bindende, bortset fra den lovpligtige fortrydelsesret på 6 hverdage og bortset fra eventuelle forbehold.

Selve skødet har ”kun” til formål at registrere ejerskiftet i tingbogen. Skødet vil normalt ikke indeholde egentlige aftalevilkår i sig selv (forudsat at der er lavet en købsaftale).

Hvilke krav er der til et skøde?

Skødet indeholder de overordnede informationer om overdragelsen, såsom:

  • Ejendommens adresse.
  • Navn, adresse og cpr numre (i anonymiseret form) på køber og sælger.
  • Angivelse af hvor stor en andel af ejendommen der overdrages.
  • Købesum med angivelse af valuta.
  • Overtagelsesdato.

Herudover kan skødet indeholde forskellige påkrævede erklæringer som er nødvendige for at skødet kan tinglyses. Der skal fx afgives erklæring omkring følgende:

  • Køb af dødsbo.
  • Udlændinges køb af fast ejendom.
  • Erhvervelse af landbrugsejendom.
  • Selskabers køb af fast ejendom.
  • Hæftelser som overtages.

Kravene til skødet fremgår af “Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)”.

Er der ikke lavet en købsaftale, kan skødet indeholde en uddybende oplysning om det aftalte, og dermed i princippet erstatte købsaftalen.

Betinget skøde eller endeligt skøde?

Såfremt aftalen mellem køber og sælger indeholder betingelser som endnu ikke er opfyldt, fx købesummens betaling, kan det være en fordel, i første omgang, at lave skødet som et betinget skøde. Et betinget skøde er i al sin enkelhed et skøde som indeholder en betingelse som skal opfyldes før det kan blive til et endeligt skøde. Hvis betingelsen ikke bliver opfyldt indenfor en bestemt tidsfrist, falder skødet bort igen og er dermed ikke længere gældende.

Hvis skødet fx er betinget af at købesummen bliver betalt, vil skødet først kunne blive endeligt, når købesummen faktisk bliver betalt. På den måde har man som sælger en sikkerhed for at ejendommen ikke bliver skødet endeligt over til køber før købesummen er betalt. Hvis køber ikke betaler, vil sælger stadig være ejer af ejendommen. Modsat har køber i dette tilfælde en sikkerhed via det betingede skøde, idet køber får endeligt skøde såfremt køber betaler købesummen.

Et endeligt skøde er, modsat det betingede skøde, et skøde som ikke indeholder betingelser, men som kan tinglyses direkte. Så snart det er tinglyst, er køber den nye formelle ejer af ejendommen.

Fremgangsmåde for tinglysningen

1. Skødet udarbejdes.
2. Skødet underskrives af køber og sælger med nemid.
3. Skødet anmeldes til tinglysning af skødeskriver/anmelder. Samtidig betales tinglysningsafgiften.
4. Skødet bliver tinglyst af tinglysningsretten.
5. Skødeskriver/anmelder får besked pr. mail om at skødet er tinglyst – med eller uden retsanmærkninger.

Hvis skødet tinglyses med retsanmærkninger, er det fx et udtryk for at sælgers gamle lån endnu ikke er slettet fra tingbogen. Men dette er helt naturligt, da man først kan fjerne sælgers lån efterfølgende. I sidste ende skal retsanmærkningerne dog slettes før sagen er på plads. Købesummen vil normalt også være tilbageholdt i sælgers bank indtil retsanmærkningerne er slettet.

Hvem skal lave skødet? Køber eller sælger?

Det er ikke lovbestemt hvem der skal lave skødet (og betale for dette). Det er helt op til hvad man kan blive enige om via købsaftalen. Det samme gælder hvem der skal betale for selve tinglysningsafgiften til skødet.

Det kan dog anbefales, at køber står for udarbejdelsen og tinglysningen af skødet, hvilket også i mange år har været praksis, da køber/ købers rådgiver i så fald har direkte hånd i hanke med frigivelsen af købesummen til sælger. Den person der berigtiger skødet, er også den person som orienterer sælgers bank om at købesummen kan frigives til sælger (når skødet er tinglyst uden retsanmærkninger). Er der fx uafklarede forhold vedr. restancer på ejendommen, kan køber anvende muligheden for at tilbageholde en del af købesummen hertil.

Hvad er prisen på et skøde?

Udgifterne til tinglysning af et skøde består af 2 dele:

1. Honoraret for at håndtere sagen.
2. Den statslige tinglysningsafgift.

Vi arbejder i hele landet

Uanset hvor du køber bolig eller skal have skrevet et skøde, kan vi hjælpe dig med tinglysning af skøde. Vi har løbende haft sager i bla:

Sjælland og hovedstaden:
Frederiksberg, København, Amager, Valby, Glostrup, Brøndby, Rødovre, Albertslund, Taastrup, Ishøj, Hedehusene, Hvidovre, Brøndby, Greve, Solrød Strand, Brønshøj, Vanløse, Herlev, Skovlunde, Ballerup, Lyngby, Gentofte, Holte, Bagsværd, Hellerup, Charlottenlund, Vedbæk, Hørsholm, Kokkedal, Helsingør, Frederiksværk, Hillerød, Allerød, Birkerød, Fredensborg, Værløse, Farum, Frederikssund, Jægerspris, Ølstykke, Stenløse, Roskilde, Jyllinge, Ringsted, Slagelse, Korsør, Holbæk, Tølløse, Kalundborg, Jyderup, Køge, Faxe, Herfølge, Næstved, Vordingborg og Nakskov.

Jylland:
Kolding, Haderslev, Aabenraa, Tønder, Sønderborg, Esbjerg, Fanø, Ribe, Skjern, Ringkøbing, Hvide Sande, Fredericia, Vejle, Billund, Grindsted, Jelling, Herning, Ikast, Holstebro, Struer, Skive, Aarhus, Brabrand, Åbyhøj, Risskov, Egå, Viby, Højbjerg, Odder, Tranbjerg, Malling, Hasselager, Hørning, Hadsten, Trige, Tilst, Hinnerup, Ebeltoft, Rønde, Hammel, Galten, Sabro, Grenaa, Lystrup, Hjortshøj, Skødstrup, Hornslet, Silkeborg, Skanderborg, Låsby, Ry, Horsens, Viborg, Bjerringbro, Langå, Randers, Aalborg, Hasseris, Svenstrup, Nørresundby, Hjørring, Hirtshals, Frederikshavn og Skagen.

Fyn:
Odense, Kerteminde, Bogense, Otterup, Middelfart, Faaborg, Assens, Svendborg og Nyborg.

Bornholm:
Rønne og Nexø

Call Now Button Scroll Up