Laver man tilstandsrapporter på ejerlejligheder?

Normalt laves der ikke tilstandsrapporter på ejerlejligheder. Det skyldes, at det i praksis ville indebære, at man skulle lave en tilstandsrapport for hele ejendommen (inkl. alle ejerlejlighederne i ejendommen). Og det ville blive alt for dyrt.

Derfor vælger de fleste sælgere af en ejerlejlighed at undlade at lave tilstandsrapport. Dermed kan der heller ikke gives tilbud på en ejerskifteforsikring, da forsikringsselskaberne ikke vil tegne en sådan forsikring uden en tilstandsrapport.

Teknisk set betyder det, at sælger opretholder et ansvar for fejl og mangler i 10 år. Men det er ofte svært i praksis at få gennemført et krav for fejl og mangler efterfølgende.

Få en uafhængig gennemgang af ejendommen.

Når du som køber ikke har modtaget en tilstandsrapport eller har en mulighed for at tegne forsikring mod skjulte fejl og mangler, som man gør med et parcelhus, anbefaler vi i stedet, at du får en gennemgang af lejligheden med egen byggesagkyndig eller eventuelt en håndværker, før du underskriver købsaftalen.

En sådan gennemgang giver dig et bedre overblik over ejendommens stand, og tjener 2 primære formål:

  1. Du får et bedre overblik over forventede kommende udgifter til renovering og vedligeholdelse
  2. Du får mulighed for at forhandle et nedslag i købsprisen på baggrund af denne gennemgang, hvis gennemgangen viser ikke-forventede mangler ved ejendommen.

Det er i relation til punkt 2 langt bedre at få forhandlet købsprisen ned fra starten end at forsøge at få erstatning/ forholdsmæssigt afslag fra sælger senere hen, hvis der skulle vise sig at være fejl og mangler.

Denne gennemgang af ejendommen skal foretages inden du underskriver en købsaftale, medmindre der er indsat et rådgiverforbehold i købsaftalen, da du ellers ikke har mulighed for bruge resultatet af gennemgangen overfor sælger.

Vær særlig opmærksom på installationer.

Ved denne gennemgang er det særligt vigtigt at være opmærksom på ejerlejlighedens installationer, det vil sige VVS og elektriske installationer men også faldstammer og rør. Du kan eventuelt få lavet en særskilt el-rapport, da mange problemstillinger ved ejerlejligheder vedrører ulovlige el-installationer.

Det er også vigtigt at undersøge, om der er ulovligt nedsænkede lofter i ejerlejligheden.

Udover at besigtige selve ejerlejligheden, er det også vigtigt tjekke ejendommens tag, loft, kælder og vinduer. Som ejer af en ejerlejlighed har man, sammen med de andre ejere, ansvaret for ejerforeningen og vedligeholdelsen af hovedejendommen med tilhørende udgifter.

Derfor er det naturligt at fokusere på hele ejendommens stand og ikke kun selve ejerlejligheden.

Det også en god ide at undersøge, om ejerlejligheden er lovligt indrettet og benyttet, fx hvorvidt der findes et ikke-godkendt badeværelse. Dette kan undersøges i BBR registret og hos teknisk forvaltning i kommunen.

 


Er du ved at købe bolig?

skøde og køberrådgivningVi kan hjælpe dig sikkert gennem boligkøbets juridiske faldgruber til en fast lav pris.

Læs mere


Om Skøde Centret

Skøde Centret har siden opstarten i 2003 hjulpet mere end 10.000 boligkøbere gennem deres boligkøb. Vi tinglyser årligt mellem 800 - 1200 skøder og andre dokumenter ved tinglysningsretten. Læs mere.