Forside » El-rapport » El-tjek ved køb af lejlighed: Hvorfor er det vigtigt?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

El-tjek ved køb af lejlighed: Hvorfor er det vigtigt?

el-tjek-lejlighed

Af Skøde Centret

Det kan være vigtigt at få foretaget et el-tjek ved køb af lejlighed. Dette gælder både for at sikre, at lejligheden lever op til de lovmæssige krav, men også for at sikre, at man som køber ikke kommer til at stå med en regning for el-arbejde, der skal udføres.

Det er dog ikke alle, der er klar over, hvorfor et el-tjek er så vigtigt. Her kan du læse mere om, hvorfor et el-tjek ved boligkøb er så vigtigt.

Hvorfor er et el-tjek vigtigt, når man køber en lejlighed?

For det første er det vigtigt at få foretaget et el-tjek for at sikre, at lejligheden lever op til de gældende lovkrav. I Danmark findes der nemlig en række krav til el-installationer i boliger, som skal sikre, at de er sikre at bruge. Hvis ikke et el-tjek bliver foretaget, kan det derfor betyde, at lejligheden ikke lever op til de gældende krav, hvilket kan medføre en risiko for brand eller andre skader.

For det andet er et el-tjek også vigtigt i forhold til forsikringsdækning, hvis der skal søges om dækning for eventuelle skader, der måtte opstå på grund af el-installationerne.

Derudover er et el-tjek også en god idé, hvis man ønsker at undgå unødvendige udgifter til reparationer eller udskiftninger af el-installationer. Et el-tjek kan nemlig afdække eventuelle fejl og mangler, som kan have betydning for installationernes levetid og dermed også for boligens vedligeholdelsesudgifter.

Alt i alt er et el-tjek altså en vigtig ting at få foretaget, hvis man køber en lejlighed. Det kan både sikre, at lejligheden lever op til de gældende krav og regler, og at man som køber ikke risikerer at få unødvendige udgifter.

Er et el-tjek lovpligtigt?

At få lavet et el-tjek ved køb af lejlighed er ikke et lovkrav, men en rigtig god ide. Derfor bør du som køber selv kræve dette i forhandlingen med sælger.

I modsætning til køb af et hus, er det ikke muligt at tegne ejerskifteforsikringer ved køb og salg af andelsboliger og ejerlejligheder, bliver et el-tjek ofte fravalgt i disse handler. Det kan imidlertid vise sig at være dyrt sparede penge.

Det kan være en god ide få lavet et el-tjek, når du køber lejlighed, da du ikke kan være sikker på hvad tidligere ejer har lavet af elinstallationer og om disse er lovlige.

Vær opmærksom på, at selve el-tjekket af din bolig bør foretages, inden købsaftalen bliver endelig og bindende, da det dermed giver dig mulighed for at forhandle købesummen ned med sælger. Det er langt at foretrække at forhandle prisen ned på forhånd, end at skulle til at føre en retssag mod en sælger bagefter.

Hvad kan man forvente af et el-tjek?

Et el-tjek udføres af en autoriseret elinstallatør, og der vil blive kigget på alle elinstallationer i din bolig. Installatøren vil tjekke, om der er fejl på installationerne, og om de overholder de gældende regler og normer.

Hvis der er behov for forbedringer eller udskiftninger, kan du med fordel få lavet en el-plan, som viser, hvad der skal laves, og hvad det vil koste. På den måde kan du bedre forholde dig til, om det er en bolig, du ønsker at købe, eller om det er bedre at finde et andet sted at bo.

Hvordan foregår et el-tjek?

Først og fremmest skal du sørge for at have en aftale med en autoriseret elinstallatør. Aftalen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der skal tjekkes, og hvornår tjekket skal foretages.

Når elinstallatøren kommer, vil han eller hun først og fremmest kontrollere, om der er fejl på installationerne. Derefter vil installatøren kontrollere, om installationerne overholder de gældende regler og normer.

Hvem må lave et el-tjek?

Det er kun autoriserede installatører som må foretaget et el-tjek.

Når installatøren foretager et El tjek, bliver der udarbejdet en elinstallationsrapport. Rapporten angiver de fejl og mangler der måtte være opdaget i forbindelse med gennemgangen.

Under et el-tjek, bør elektrikeren gennemgå alle installationerne for at sikre at de alle sammen er lovlige. Dog ser man ind i mellem, at der kun bliver lavet stikprøver og elektrikeren tjekker dermed ikke alt el i lejligheden. Det kan derfor være en god ide at aftale mere præcist med elektrikeren hvad du gerne vil have tjekket, og om det fx skal være det hele og ikke kun baseret på stikprøver.

Hvad koster et el-tjek?

Priserne på et el-tjek kan variere, og afhænger af størrelsen på lejligheden samt beliggenhed, da visse områder i landet kan være dyrere end andre områder, afhængig af konkurrencesituation.

Men typisk er prisen for et el-tjek på en lejlighed et sted mellem 2.000 – 4.000 kr.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top