Forside » El-rapport » Hvor lang tid gælder en elinstallationsrapport? Alt du skal vide
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvor lang tid gælder en elinstallationsrapport? Alt du skal vide

Af Skøde Centret

I denne artikel vil vi gennemgå alt, hvad du behøver at vide om elinstallationsrapporter, deres formål, hvor lang tid en elinstallationsrapport gælder, og meget mere.

Hvor lang tid gælder en elinstallationsrapport?

En elinstallationsrapport er gyldig i op til 12 måneder. Efter denne periode skal der udføres en ny elinstallationsrapport, hvis sælger ønsker at anvende reglerne i huseftersynsordningen og undgå ansvar for fejl og mangler i op til 10 år.

Definition af elinstallationsrapport

En elinstallationsrapport er et dokument, der indeholder en grundig vurdering af elinstallationerne i en ejendom. Den udføres af en autoriseret elinstallatør og indeholder oplysninger om installationens tilstand, eventuelle fejl og mangler samt anbefalinger til forbedringer.

Formålet med elinstallationsrapporten

Formålet med elinstallationsrapporten er at give et overblik over ejendommens elinstallationer og sikre, at de er i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder. Rapporten er med til at beskytte både sælger og køber, da den giver et klart billede af installationernes tilstand og hjælper med at undgå tvister og uenigheder om eventuelle fejl og mangler.

Hvem udfører elinstallationsrapporter

Elinstallationsrapporter udføres af autoriserede elinstallatører, som er fagfolk med den nødvendige viden og erfaring inden for elinstallationer og sikkerhed.

Lovgivning og regler for elinstallationer

el-installationer

Elinstallationsrapporten er et vigtigt værktøj for både sælgere og købere, da den giver et klart billede af ejendommens elinstallationer og sikrer, at de er i overensstemmelse med gældende lovgivning og standarder.

I Danmark er elinstallationer underlagt forskellige love og regler, herunder Sikkerhedsstyrelsens eltekniske regler og den fælles europæiske standarder DS/HD 60364. Disse regler og standarder sikrer, at elinstallationerne er udført korrekt og sikkert for at beskytte både mennesker og ejendom.

Sikkerhedsstyrelsens rolle

Sikkerhedsstyrelsen er den danske myndighed, der er ansvarlig for at regulere og kontrollere elinstallationer. De udsteder regler og vejledninger om eltekniske installationer og fører tilsyn med, at autoriserede elinstallatører overholder disse regler.

Gyldighed ved ejerskifte

Ved ejerskifte er det vigtigt at have en opdateret elinstallationsrapport. Hvis sælger ønsker at undgå ansvar for fejl og mangler i op til 10 år, skal der være en tilstandsrapport, der maksimalt må være 6 måneder gammel, samt en elinstallationsrapport, der maksimalt må være 12 måneder gammel.

Hvor lang tid gælder en elinstallationsrapport ved renoveringer og ombygninger?

Hvis der er foretaget større renoveringer eller ombygninger på ejendommen, kan det være nødvendigt at få udført en ny elinstallationsrapport for at sikre, at de ændrede installationer overholder gældende regler og standarder.

Ved salg af ejendom

Ved salg af en ejendom er sælger kun pligtig til at lave en elinstallationsrapport, hvis sælger ønsker at anvende reglerne i huseftersynsordningen, som giver sælger mulighed for at undgå at have ansvar for fejl og mangler i 10 år. For at benytte huseftersynsordningen skal der laves en tilstandsrapport, som max må være 6 måneder gammel, samt en elinstallationsrapport, som max må være 12 måneder gammel.

Ved større elarbejder og installationer

Ved større elarbejder og installationer kan det være nødvendigt at få udført en ny elinstallationsrapport for at sikre, at de udførte arbejder overholder gældende regler og standarder.

Periodisk kontrol af elinstallationer

For at sikre, at elinstallationerne løbende overholder gældende regler og standarder, kan det være en god idé at få udført periodisk kontrol af elinstallationerne. Dette kan fx være hvert 5. år eller i forbindelse med større renoveringer og ombygninger.

Hvordan læser man en elinstallationsrapport?

En elinstallationsrapport indeholder en række oplysninger om ejendommens elinstallationer, herunder:

 1. Rapportens opbygning og indhold: En elinstallationsrapport er typisk opdelt i forskellige afsnit, der dækker installationens forskellige dele, såsom hovedtavle, stikkontakter og belysning.
 2. Betydning af anmærkninger og fejl: Rapporten indeholder en liste over eventuelle anmærkninger og fejl, der er fundet under inspektionen. Disse kan variere fra mindre fejl, der ikke udgør en umiddelbar sikkerhedsrisiko, til alvorlige fejl, der giver risiko for brand.

Ofte stillede spørgsmål

faq
 1. Hvem betaler for elinstallationsrapporten?
  Det er sælgerens ansvar at betale for elinstallationsrapporten, hvis sælger ønsker at anvende huseftersynsordningen.
 2. Kan man få en elinstallationsrapport, selvom det ikke er lovpligtigt?
  Ja, det er muligt at få udført en elinstallationsrapport, selvom det ikke er lovpligtigt. Det kan være en god idé at få lavet en rapport for at sikre, at elinstallationerne er i orden og overholder gældende regler og standarder.
 3. Hvor finder man en autoriseret elinstallatør?
  For at finde en autoriseret elinstallatør kan man søge online, eller spørge venner og familie om anbefalinger.
 4. Hvordan klager man over en elinstallationsrapport?
  Hvis man er utilfreds med en elinstallationsrapport, kan man kontakte den autoriserede elinstallatør, der har udført rapporten, og diskutere problemet. Hvis man ikke kan nå til enighed, kan man klage til Ankenævnet for Tekniske Installationer.
 5. Hvordan opbevarer man sin elinstallationsrapport?
  Det er en god idé at opbevare sin elinstallationsrapport (elektronisk) sammen med andre vigtige dokumenter, såsom tilstandsrapporten og salgsaftalen, så man nemt kan finde den, hvis man får brug for den.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top