Forside » Ægtefælle » Hvis kun den ene ægtefælle står på skødet?

Hvis kun den ene ægtefælle står på skødet?

hvis kun den ene ægtefælle står på skødet

Hvis kun den ene ægtefælle står på skødet kan det rumme nogle juridiske problemstillinger. Hvorvidt det reelt er et problem, afhænger af flere forhold, herunder om I har særbørn fra tidligere ægteskab eller om I kun har fællesbørn eller ingen børn.

Der kan også være et hensyn at tage hvis den ene af jer er selvstændig erhvervsdrivende og dermed har et risikobetonet erhverv.

Hvis huset kun står i mandens navn?

Vi oplever jævnligt at et skøde kun står i mandens navn da det tidligere var almindeligt at skødet kun blev tinglyst i den enes navn.

Problemet kan dog løses ved at der oprettes et nyt skøde som overdrager halvdelen af ejendommen til ægtefællen, således at I herefter fremover står på skødet begge to.

Det er en proces der kan gå forholdsvis hurtigt, da skødeskrivning og tinglysning i dag foregår digitalt.

Kan man overdrage hus til ægtefælle?

Det kan fint lade sig gøre at overdrage et hus til en ægtefælle, enten ved at ægtefællen bliver medejer eller ved at ægtefællen helt overtager huset alene. I skal blot være opmærksom på at overdragelsen er forbundet med en tinglysningsafgift til staten. Denne tinglysningsafgift skal betales selv om overdragelsen sker mellem jer som ægtefæller.

Hvad koster det at få ægtefælle med på skødet?

Tinglysningsafgiften består af både en variabel afgift og en fast afgift.

Den variable afgift beregnes ofte ud fra den offentlige vurdering da der typisk ikke er en egentlig købesum mellem ægtefæller. Derfor anvendes den offentlige vurdering som beregningsgrundlag i stedet for.

Hvis en ægtefælle skal være medejer af huset, vil man dermed beregne tinglysningsafgift af halvdelen af den offentlige vurdering, idet overdragelsen omhandler halvdelen af ejendommen.

Den faste del af tinglysningsafgiften udgør 1750 kroner.

Udover selve tinglysningsafgiften, kommer der udgifter til den juridiske rådgiver der skal håndtere sagen.