Forside » Ægtefælle » Hvis kun den ene ægtefælle står på skødet – hvad så?

Hvis kun den ene ægtefælle står på skødet – hvad så?

kun-den-ene-ægtefælle-på-skøde

Af Skøde Centret - Læsetid: 5 minutter


Hvis kun den ene ægtefælle står på skødet, kan det have økonomiske og arvemæssige konsekvenser. Denne artikel redegør for hvad det kan betyde hvis ikke begge ægtefæller står på skødet.

Hvorfor står kun den ene ægtefælle på skødet?

Vi oplever jævnligt at et skøde kun står i mandens navn da det tidligere var almindeligt at skødet kun blev tinglyst i den enes navn.

I dag er det dog ikke længere så almindeligt, da det i de fleste tilfælde er en fordel at begge ægtefæller står på skødet.

Hvis kun den ene ægtefælle står på skødet, kan dette have arvemæssige konsekvenser, hvis man har særbørn fra tidligere forhold.

Derudover kan det have konsekvenser for hvordan huset fordeles, hvis I beslutter jer for at gå fra hinanden.

Det anbefales derfor at få tinglyst begge ægtefællers navn på skødet, så I fremover ejer ejendommen sammen 50/50. På den måde risikerer I ikke at komme ud i en situation der kan give jer problemer.

Hvad betyder det for ægteparret, hvis kun den ene står på skødet?

Hvis kun den ene ægtefælle står på skødet kan det rumme nogle juridiske problemstillinger. Hvorvidt det reelt er et problem, afhænger af flere forhold, herunder om I har særbørn fra tidligere ægteskab eller om I kun har fællesbørn eller ingen børn.

Der kan også være et hensyn at tage hvis den ene af jer er selvstændig erhvervsdrivende og dermed har et risikobetonet erhverv.

I tilfælde af skilsmisse, vil I hver i sær gøre jeres formuer og gæld op. Overskuddet eller underskuddet skal herefter deles. Hvis kun den ene ægtefælle står på skødet, kan det i en skilsmisse situation ende med, at den anden ægtefælle reelt ikke overtager halvdelen af boligens friværdi, hvis den ægtefælle som ejer huset samtidig har mere gæld end den anden ægtefælle.

Det er lidt kompliceret, men hvis begge ægtefæller står på skødet, er begge ægtefæller sikre på at den halvdel de hver i sær ejer, også tilhører deres respektive bodel.

Hvilke konsekvenser kan det have for børnene, hvis kun den ene forælder står på skødet?

Hvis kun den ene ægtefælle står på skødet, og der er børn fra tidligere forhold, kan dette have konsekvenser for fordelingen af friværdien ved arv.

Hvad kan ægteparret gøre for at undgå, at kun den ene står på skødet?

Problemet kan dog løses ved at der oprettes et nyt skøde som overdrager halvdelen af ejendommen til ægtefællen, således at I herefter fremover står på skødet begge to.

Det er en proces der kan gå forholdsvis hurtigt, da skødeskrivning og tinglysning i dag foregår digitalt.

Skøde Centret kan hjælpe jer med at få sagen på plads. Vi er specialiserede i overdragelser mellem ægtefæller.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Kan man overdrage hus til ægtefælle?

Det kan fint lade sig gøre at overdrage et hus til en ægtefælle, enten ved at ægtefællen bliver medejer eller ved at ægtefællen helt overtager huset alene. I skal blot være opmærksom på at overdragelsen er forbundet med en tinglysningsafgift til staten. Denne tinglysningsafgift skal betales selv om overdragelsen sker mellem jer som ægtefæller i formuefællesskab.

Overdragelsen kan ske som en gave eller ved at ægtefællen køber halvdelen af ejendommen.

Hvad skal der stå i skødet?

Der skal stå en række ting i skødet for at det er gyldigt. Det skal indeholde en række erklæringer for at kunne blive tinglyst korrekt. Der skal først og fremmest stå hvem der overdrager huset, hvem der modtager huset, hvilken adresse huset har og hvilket matrikelnummer huset har.

Dernæst skal der stå hvornår overdragelsen finder sted.

Der skal redgøres for hvor stor værdi gaven mellem jer som ægtefæller udgør.

Til sidst skal der være en underskrift fra begge parter.

Hvad koster det at få ægtefælle med på skødet?

Tinglysningsafgiften består af både en variabel afgift og en fast afgift.

Den variable afgift beregnes ofte ud fra den offentlige vurdering da der typisk ikke er en egentlig købesum mellem ægtefæller. Derfor anvendes den offentlige vurdering som beregningsgrundlag i stedet for.

I de situationer hvor en ægtefælle skal være medejer af huset, vil man dermed beregne tinglysningsafgift af halvdelen af den offentlige vurdering, idet overdragelsen omhandler halvdelen af ejendommen.

Den faste del af tinglysningsafgiften udgør 1.850 kroner.

Udover selve tinglysningsafgiften, kommer der udgifter til den juridiske rådgiver der skal håndtere sagen.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER