Fælles hus og skilsmisse – hvordan og hvad koster det?

Hvis du står i en skilsmisse situation, og I har et fælles hus, kan der være mange overvejelser om hvad der skal ske med huset. Det kan være, at den ene af jer ønsker at overtage huset. Alternativt kan det sættes til salg.

Hvad gør man med huset når man skal skilles?

Det er både et spørgsmål om hvorvidt den ene af jer ønsker at overtage huset. Hvis ingen af jer ønsker at overtage, må ejendommen sættes til salg. Men hvis en af jer gerne vil overtage ejendommen, vil muligheden herfor afhænge af bankens godkendelse. Banken skal nemlig godkende, at den af jer som overtager ejendommen også overtager de eksisterende lån eller alternativt optager nyt lån alene.

Hvem ejer huset ved skilsmisse?

Ved skilsmisse er det som nævnt både op til hvad I bliver enige om i forbindelse med bodelingen, herunder hvem af jer der ønsker at overtage ejendommen, men også et spørgsmål om hvad banken vil godkende. Hvis I har ejet ejendommen sammen 50/50 under ægteskabet, vil I stadig eje ejendommen 50/50 efter skilsmissen, medmindre der sker en overdragelse til den ene af jer.

Kan jeg overtage huset ved skilsmisse?

For at kunne overtage huset, skal du kontakte banken for at få deres godkendelse. De skal godkende at du fremover hæfter for ejendommens lån alene. De skal således godkende at I går fra et være to som hæfter for lån på nuværende tidspunkt til at der kun er en debitor fremadrettet.

Det er ikke altid nemt at få denne godkendelse fra banken. Hvis din nuværende bank ikke vil godkende sagen, kan du evt. prøve en anden bank/kreditforening.

Er der friværdi i huset?

Hvis huset rummer en friværdi, kan det aftales, at den af jer som træder ud af ejendommen, får udbetalt sin andel af friværdien kontant. Det kræver dog at der er midlerne hertil. I sidste ende kan I relativt frit aftale hvordan bodelingen skal være, herunder hvad der skal betales af beløb mellem jer.

Hvordan overtager jeg huset i praksis?

Hvis banken har godkendt at du kan overtage huset, kan sagen løses ved at der laves et skøde, et såkaldt skilsmisseskøde. Dette skøde underskrives af jer begge, og tinglyses herefter i tingbogen. Når dette er sket, kan banken herefter få gældsovertagelsen endeligt og formelt på plads.  

Skøde Centret kan hjælpe jer med at få udarbejdet og håndteret skødet i forbindelse med skilsmisse. Vi håndterer sagen hurtigt og nemt, og til en fast lav pris I kan regne med fra starten af.

Bestil skilsmisseskøde

Hvor meget udgør tinglysningsafgiften ved skilsmisse?

I forbindelse med tinglysning af et skilsmisseskøde, skal der betales en tinglysningsafgift til staten på kr. 1.750. I sparer dermed den sædvanlige 0,6% afgift. Dette kræver dog at I har en skilsmissebevilling fra Familieretshuset.