Forside » skilsmisse » Hvordan overtager jeg et hus ved skilsmisse og bodeling?

Hvordan overtager jeg et hus ved skilsmisse og bodeling?

skilsmisseskøde

Af Skøde Centret

Skilsmisse og bodeling kan være en svær proces, især når det kommer til at overtage et hus. Det kan være en kompleks proces, der kræver omhyggelig planlægning og forberedelse. I denne artikel vil vi gennemgå de forskellige trin, der skal følges for at overtage et hus ved skilsmisse og bodeling.

Hvordan overtager jeg et hus ved skilsmisse og bodeling?

Hvis I som ægtefæller har valgt at opløse jeres ægteskab og blive skilt, kan det være svært at blive enige om, hvem der skal overtage huset. I nogle tilfælde kan det være den bedste løsning for begge parter at sælge huset og dele pengene, men hvis den ene af jer ønsker at blive boende i huset, kan det være svært at finde ud af, hvordan man gør det.

Der er flere ting, der skal overvejes når I beslutter, om huset skal sælges eller om den ene af jer skal overtage det.

Hvis I vælger at sælge huset, kan I dele pengene fra salget, men hvis du fx vælger at blive boende i huset, skal du sørge for at have styr på bankens godkendelse.

Derudover skal du overveje, hvordan du vil håndtere de løbende ejerudgifter, forbrugsudgifter og låneudgifter alene.

Endelig skal du overveje, hvad der vil være bedst for børnene. Hvis I har børn, skal I overveje, hvordan skilsmissen vil påvirke dem. Hvis den ene af jer flytter ud, skal I overveje, hvordan I vil håndtere børnenes tid mellem hjemmene.

Skal banken godkende overdragelsen?

Når I har besluttet, hvem der skal overtage huset, skal I kontakte banken for at få deres godkendelse. Som regel vil banken kræve, at den ægtefælle, der overtager huset, står for den resterende gæld på huset. Hvis dette er tilfældet, skal I have en aftale med banken om, hvordan denne gæld vil blive overtaget.

Den ægtefælles som træder ud af ejendommen får herefter mulighed for at foretage et nyt boligkøb, når vedkommende er frigjort fra forpligtelserne vedr. ejendommen overfor jeres realkreditinstitut. På den måde kan man købe nyt hus eller ny ejerlejlighed, hvilket kan være svært, så længe man stadig står som ejer og medhæftende på lån i den nuværende bolig.

Et skilsmisseskøde kan overdrage ejendommen formelt

En separation eller skilsmisse indebærer ofte en række økonomiske forhold, der skal afklares. Et af disse forhold er, hvem der ejer hvilke ejendele. I tilfælde af en skilsmisse kan det være nødvendigt at overdrage den faste ejendom formelt til den ene af jer. Dette kan gøres ved at udarbejde et et skøde (et såkaldt skilsmisseskøde).

Et skilsmisseskøde er et dokument, der overdrager ejendommen formelt til den ene af jer. Skilsmisseskødet fungerer også som en form for overenskomst/ købsaftale mellem jer, og skal indeholde en række oplysninger, herunder ejendommens adresse, størrelse og værdi.

Tinglysning af skilsmisseskødet kræver også at I har modtaget en skilsmissebevilling fra Familieretshuset.

Skilsmisseskødet skal underskrives af jer begge og bliver herefter tinglyst i tingbogen. Ved at tinglyse skødet, får det retsvirkning og samtidig beskyttelse mod ikke tinglyste rettigheder. Tinglysning er på den måde en sikringsakt.

Hos Skøde Centret kan vi hjælpe jer med udarbejdelse og tinglysning af skilsmisseskøde.

trustpilot

Håndtering af sagen med alt-i-en skødepakke

✔ En komplet skødepakke som rummer alt det nødvendige papirarbejde i forhold til at få overdragelsen af ejendommen på plads.
✔ Et udvidet skøde, som også rummer den vigtige formalisering af jeres aftale. Vores skøde er således ikke blot et standard minimalskøde.
✔ En fast pris du kan regne med fra starten af. Der kommer således ingen ekstraregninger eller tillæg senere hen.

trustpilot
SE PRISER
Det er uforpligtende: Hvis overdragelsen ikke kan gennemføres, koster det ikke noget.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe 70 20 21 29 (man - fre: 9-17).

Hvordan beregnes husets værdi ved skilsmisse?

Husets værdi ved skilsmisse beregnes normalt ud fra husets markedsværdi. Markedsværdien afhænger af en række faktorer, herunder husets størrelse, beliggenhed, stand og alder. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at få huset vurderet af en ejendomsmægler for at sikre en korrekt vurdering af værdien.

Hvad sker der med overskuddet fra huset, hvis vi bliver enige om at sælge det ved skilsmisse?

Der er to overvejelser, der er vigtige at gøre sig, når man skal sælge fast ejendom ved skilsmisse. For det første skal man være opmærksom på, at hvis I ejer huset i fællesskab, så skal I også sælge det i fællesskab. Dette gælder også, selvom I er blevet skilt. For det andet skal I være enige om, hvordan formuen fra salget af huset eller lejligheden skal deles.

I de fleste tilfælde vil det være en fordel at sælge huset, når I er blevet enige om dette. De giver jer mulighed for at få en fair fordeling af pengene fra salget, og det giver jer også mulighed for at starte på en frisk med jeres egne boliger.

Hvis I beslutter jer for at sælge huset, skal I først og fremmest kontakte en ejendomsmægler. Ejendomsmægleren vil hjælpe jer med at sætte huset til salg, og de vil også hjælpe jer med at finde en køber.

Hvor lang tid tager det at få sagen på plads?

Det tager normalt mellem seks og otte uger at få sagen på plads. Dette tidsrum tager højde for tinglysning af skilsmisseskødet og udarbejdelse af de nødvendige dokumenter. Dog afhænger behandlingstiden af, om der allerede foreligger skilsmissebevilling fra Familieretshuset som bekræftelse på endeligt ophør af samliv.

Fakta:

  1. Skilsmisse og bodeling kan være en kompliceret proces, og det er vigtigt at forstå de juridiske konsekvenser af processen.
  2. Når et hus skal deles mellem ægtefællerne, skal de begge være enige om, hvem der skal overtage huset, medmindre der er særeje.
  3. Hvis ægtefællerne ikke kan blive enige om, hvem der skal overtage huset, kan det være nødvendigt at gå til en domstol for at få afgjort sagen.
  4. Hvis ægtefællerne er enige om, hvem der skal overtage huset, skal der udarbejdes en skriftlig aftale, der skal underskrives af begge parter.
  5. Når aftalen er underskrevet, skal den registreres hos tingbogen, så den bliver juridisk bindende.
  6. Det er også vigtigt at banken godkender overdragelsen.
Scroll to Top