Forside » Jura » De 16 vigtigste papirer i en bolighandel

De 16 vigtigste papirer i en bolighandel

dokumenter

Købsaftale
Selve aftalegrundlaget mellem dig og sælger reguleres via købsaftalen som underskrives. Aftalen er først indgået når begge parter har underskrevet.

Salgsopstillingen
Salgsopstillingen redegør i oversigtsform for ejendommens udgifter og stamoplysninger. Salgsopstillingen betragtes juridisk set som en del af købsaftalen.

BBR meddelelse
Bygnings- og Boligregistret (BBR) indeholder data om alle ejendomme i Danmark. Man kan i BBR meddelelsen se størrelsen på ejendommen, byggeår, type af ejendom, antal værelser, osv.

Tingbogsattest
Tingbogsattesten viser en oversigt over ejendommens oplysninger i tingbogen, herunder hvem der ejer ejendommen, tinglyste pantebreve, tinglyste servitutter og stamoplysninger.

Servitutter
Servitutterne på ejendommen rummer forskellige bestemmelser og begrænsninger i råderetten over ejendommen. Det kan fx være retningslinjer fra kommunen om hvordan en bygning skal se ud ved nybyggeri. Det kan også være servitutter vedr. hjemfaldspligt eller vedr. adgangsforhold, fx fælles brugsret til stisystem på matriklen.

Tilstandsrapport
En tilstandsrapport laves under huseftersynsordningen. Rapporten udarbejdes af en autoriseret byggesagkyndig og giver en vurdering af ejendommens stand. Rapporten kan evt. anvendes som grundlag for prisforhandlinger.

El rapport
Elrapporten er også en del af huseftersynsordningen sammen med tilstandsrapporten.

Energimærke
Energimærket er lovpligtigt, og du skal som køber sikre at du får et gældende energimærke udleveret i forbindelse med handlen, idet energimærket både giver indsigt i ejendommen, og samtidig kan energimærket genbruges hvis du indenfor en kortere årrække videresælger ejendommen (energimærket er gyldigt i 10 år).

Ejerskifteforsikring
En ejerskifteforsikring er en valgfri mulighed du har for at sikre dig i forhold til fejl og mangler ved den købte ejendom. Normalt kan du ikke tegne ejerskifteforsikring på ejerlejligheder.

Husforsikring /brandforsikring
Det er lovpligtigt at tegne brandforsikring på ejendomme som belånes. Ejerlejligheder er normalt forsikret via ejerforeningen og der skal i så fald ikke tegnes selvstændig brandforsikring.

Ejendomsdatarapport
Rapport som indeholder svar fra kommunen vedr. ejendommen omkring blandt andet afløbsforhold, eventuelle spildevandsplaner, lokalplaner, restancer på ejendomsskatter og meget andet.

Skema fra regionen vedr. jordforurening
Skemaet redegør for om ejendommen er kortlagt som forurenet.

Referater
Beslutningsreferater fra ejerforening/grundejerforening giver et billede af eventuelle kommende udgifter til ejerforeningen/grundejerforeningen. Det kan fx være vedtaget at ejendommens tag eller faldstammer skal skiftes eller at vejen skal have nyt asfalt.

Vurderingsfortegnelse
Dokument som viser ejendommens offentlige vurdering.

Skøde
Skødet har til formål at ”offentliggøre” ejerskiftet. Dette sker via tinglysning af skødet i tingbogen. Denne tinglysning er en sikringsakt, idet en tinglyst ret går forud for en utinglyst ret.

Refusionsopgørelse
Refusionsopgørelsen er det afsluttende fordelingsregnskab over ejendommens udgifter mellem køber og sælger, således at udgifter (fx ejendomskat, vand, olie og renovation), som tilhører tiden før overtagelsesdagen afholdes af sælger, og udgifter som tilhører tiden efter overtagelsesdagen afholdes af køber.

Hvis man fx har overtagelsesdag 1. oktober og sælger har betalt ejendomsskat frem til 31. december, skal køber dermed refundere sælger for ejendomsskat for oktober, november og december måned.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser