Forside » FAQ » Hvad er et skøde? Alt du skal vide om skøder og tinglysning

Hvad er et skøde? Alt du skal vide om skøder og tinglysning

skøde uden købsaftale

Af Skøde Centret - Læsetid: 6 minutter


I forbindelse med en bolighandel, er det vigtigt at vide hvad et skøde er. Et skøde er et juridisk dokument, som har til formål at overføre ejendomsretten for en fast ejendom fra en person til en anden. Det er det retslige fundament, der sikrer overgangen af rettigheder fra sælgeren til køberen.

Skødet er med til at bekræfte, at en ejendomsoverdragelse har fundet sted og er en juridisk garanti for, at køberen nu er den lovlige ejer.

I et skøde finder vi en række væsentlige oplysninger, herunder en detaljeret beskrivelse af ejendommen, navnene på sælgeren og køberen, købsprisen og de vilkår, der er knyttet til handlen. Yderligere kan skødet indeholde oplysninger om eventuelle servitutter, rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til ejendommen.

Et skøde er af afgørende betydning, fordi det er det dokument, der formelt overfører ejendomsretten fra sælgeren til køberen. Uden et skøde kan der opstå tvivl om ejerskabet, og i værste fald kan det betyde, at køberen ikke har juridisk ret til ejendommen, selvom vedkommende har betalt for den. Det er altså skødet, der sikrer, at der ikke er tvivl om ejerskabet, samt hvilke rettigheder og forpligtelser der følger med ejendommen.

Hvad er forskellige typer af skøder?

Skøde Centret

I forbindelse med ejendomshandel støder man ofte på to typer skøder: betinget skøde og endeligt skøde.

Et betinget skøde er, som navnet antyder, betinget af, at visse vilkår opfyldes. Et eksempel på en sådan betingelse kan være, at købesummen skal være betalt fuldt ud, inden skødet kan gøres endeligt. Dette giver sælgeren en sikkerhed for, at køberen vil opfylde sin del af aftalen.

Et endeligt skøde er derimod ubetinget. Når et endeligt skøde er underskrevet og tinglyst, har køberen den fulde og formelle ejendomsret over ejendommen. Sælgeren har ikke længere nogen rettigheder eller krav over ejendommen.

Forskellen mellem et betinget skøde og et endeligt skøde ligger i de vilkår, der er knyttet til overdragelsen af ejendommen. I praksis vil mange ejendomshandler starte med et betinget skøde, der senere bliver gjort endeligt, når alle betingelser er opfyldt.

Hvad er tinglysning?

Tinglysning er processen, hvor man offentligt registrerer rettigheder over fast ejendom. Når et skøde tinglyses, bliver det en del af den offentlige registrering, og det betyder, at skødet er juridisk bindende. Det er i forbindelse med tinglysningen, at ejendomsretten formelt overdrages fra sælger til køber.

Tinglysning er vigtig af flere årsager. For det første sikrer det, at ingen andre kan gøre krav på ejendommen. For det andet sikrer det, at der ikke er uklarheder om ejerskabet af ejendommen. For det tredje giver det køberen en vis beskyttelse, da en tinglyst ret fortrænger en utinglyst ret. Det betyder, at hvis sælgeren har solgt ejendommen til flere købere, vil den køber, der først får tinglyst sit skøde, have retten til ejendommen.

Hvis to personer på samme tid hævder at have retten til en bestemt ejendom, vil den som står som ejer i tingbogen være den retmæssige ejer. En tinglyst ret fortrænger en utinglyst ret, når der er tale om fast ejendom. Det fremgår af tinglysningsloven.

Tinglysning af et skøde foregår i dag digitalt. Processen indebærer, at skødet først skal underskrives digitalt af både sælger og køber. Derefter skal det sendes til tinglysning i Tingbogen, som er en offentlig database over alle faste ejendomme i Danmark. Når skødet er tinglyst, vil det fremgå af Tingbogen, hvem der er den retmæssige ejer af ejendommen.

Hvordan fungerer elektronisk tinglysning?

Elektronisk tinglysning er en proces, hvor rettigheder over fast ejendom registreres digitalt. Dette gør processen hurtigere, mere sikker og mere effektiv end den traditionelle papirbaserede tinglysning.

For at tinglyse et skøde elektronisk skal man først have adgang til internettet og have et gyldigt MitID. Skødet skal udfyldes digitalt og underskrives med MitID. Derefter sendes det til tinglysning via Tinglysningsrettens hjemmeside. Der er en gebyr for tinglysning, som betales online.

Hvad er retsanmærkninger på et skøde?

Retsanmærkninger er notater, der påføres et skøde, hvis der er uoverensstemmelser mellem indholdet af skødet og de oplysninger, der er registreret i Tingbogen. Dette kan for eksempel være, hvis sælgeren endnu ikke har fået aflyst gamle pantebreve eller lignende på ejendommen.

Hvis der er retsanmærkninger på skødet, kan det forsinke tinglysningen, da disse skal afklares, før skødet kan blive tinglyst. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på eventuelle retsanmærkninger, når man køber en ejendom og skal have tinglyst sit skøde. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at få juridisk rådgivning for at afklare retsanmærkninger.

Hvad er berigtigelse i forbindelse med et skøde?

Berigtigelse er en juridisk term, der dækker over den proces, der skal til for at sikre, at en ejendomshandel bliver gennemført korrekt. Berigtigelsen består blandt andet i skødeskrivning, fremsendelse af skøde til tinglysning, udfærdigelse af refusionsopgørelse, frigivelse af købesum til sælger og meget mere.

Denne proces er kompleks og kræver en dybdegående forståelse for både ejendomshandel og jura. Derfor er det meget almindeligt, at berigtigelsen foretages af en juridisk rådgiver, oftest købers rådgiver. Det er dog også muligt for sælgeren at stå for berigtigelsen, hvis sælgeren har den nødvendige viden og erfaring.

Berigtigelse er afgørende for en vellykket ejendomshandel. Hvis berigtigelsen ikke er korrekt, kan det medføre alvorlige konsekvenser for både køber og sælger. For eksempel kan en fejl i skødet resultere i, at ejendommen ikke overgår til køberen som forventet, eller at køberen bliver pålagt uventede forpligtelser.

Derfor er det vigtigt, at man som boligkøber er opmærksom på, hvad der er inkluderet i prisen for rådgiverens arbejde.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER

Scroll to Top