Forside » FAQ » Hvad er et skøde, og hvorfor er det vigtigt?

Hvad er et skøde, og hvorfor er det vigtigt?

skøde uden købsaftale

Et skøde er en juridisk dokument, der overfører ejendomsretten til en anden person. Skødet skal indeholde en beskrivelse af ejendommen, og det skal underskrives af sælgeren og køberen. Skødet skal registreres hos tingbogen for at være gyldigt. Få svaret på hvad de forskellige typer af skøder er.

Skødet kan i første omgang laves som et betinget skøde, hvor det fx er betinget af købesummens betaling. På den måde kan køber få sikkerhed for at få skøde på ejendommen samtidig med at sælger får sikkerhed for købesummens betaling.

Hvorfor er et skøde vigtigt?

Det er vigtigt at have et skøde, fordi det er med til at sikre, at der ikke er tvivl om, hvem der ejer ejendommen. Det er også med til at sikre, at der ikke er tvivl om, hvilke rettigheder og forpligtelser der følger med ejendommen.

Et skøde er derfor en vigtig dokumentation for ejendomsforholdene. Dette gælder uanset om der er tale om et hus, en lejlighed, et sommerhus eller blot en tom grund.

Hvis to personer på samme tid hævder at have retten til en bestemt ejendom, vil den som står som ejer i tingbogen være den retmæssige ejer. En tinglyst ret fortrænger en utinglyst ret, når der er tale om fast ejendom. Det fremgår af tinglysningsloven.

Det er i udgangspunktet den tinglysningsmæssige ejer af ejendommen, som kan bestemme hvad der skal ske med ejendommen, herunder om den skal sælges eller belånes.

Hvad er et betinget skøde?

Et betinget skøde, er et skøde, hvor overdragelsen af ejendommen er betinget af, at visse betingelser skal være opfyldt, inden der kan udstedes endeligt skøde.

En almindelig betingelse er at købesummen skal være betalt pr overtagelsesdagen.

Hvad er et endeligt skøde?

Et endeligt skøde er et skøde, som endeligt indfører en ny ejers navn i tingbogen. Ved et endeligt skøde er der således ingen betingelser mere. Med et endeligt skøde er man endegyldigt ejer ejendommen, og dette kan ikke ændres, medmindre der laves et nyt skøde.

Hvad betyder det at tinglyse et skøde?

At tinglyse et skøde betyder, at skødet bliver offentligt registreret på tinglysningskontoret, for at alle rettigheder og forpligtelser over den købte ejendom formelt overdrages fra sælger til køber. Det er altså først når skødet er tinglyst, at køber endeligt og formelt er ejer af ejendommen.

Hvordan tinglyses elektronisk skøde?

Tinglysning af skødet foregår i dag elektronisk via domstolenes hjemmeside. I har brug for MitID til at underskrive skødet. Alternativt kan man anvende en tinglysningsfuldmagt.

Når skødet er underskrevet, skal anmelder af skødet sende det til formelt til tinglysning.

Hvorfor kommer der retsanmærkninger på skødet?

Tinglysningsdommeren laver en påtegning på skødet som er sendt til tinglysning om, at dokumentets indhold ikke er i overensstemmelse med det, der står i tingbogen. I praksis er forklaringen ofte, at sælger endnu ikke har fået aflyst gamle panthæftelser på ejendommen endnu, hvilket er helt naturligt, da køber først skal have tinglyst nye lån på ejendommen.

Hvad betyder det at lave en berigtigelse?

Berigtigelse af en ejendomshandel består i skødeskrivning, fremsendelse af skøde til tinglysning, udfærdigelse af refusionsopgørelse, frigivelse af købesum til sælger, etc. Vilkårene for dette arbejde, herunder tidsfrister, er normalt angivet i købsaftalen.

Berigtigelsen kan varetages af en boligadvokat, eller en anden juridisk rådgiver. Nogle gange er det sælger som står for at udarbejde skødet i forbindelse med salget.

I de fleste tilfælde er det dog købers rådgiver, der varetager dette arbejde.

Det er i den forbindelse vigtigt at man som boligkøber er opmærksom på hvad der er inkluderet i prisen for rådgiverens arbejde.

Derfor er det en god idé at spørge til dette indledningsvist, inden man bestemmer sig for at bruge en køberrådgiver.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser