Forside » FAQ » Hvad er et skøde?

Hvad er et skøde?

skøde uden købsaftale

Et skøde er et dokument, som i tinglyst stand formelt sikrer ejerskabet til en fast ejendom. Skødet kan i første omgang laves som et betinget skøde, hvor det fx er betinget af købesummens betaling.

Hvad er et betinget skøde ?

Et skøde, hvor overdragelsen af ejendommen er betinget af, at visse betingelser skal være opfyldt, inden der kan udstedes endeligt skøde.

Hvad er et endeligt skøde ?

Det dokument, hvoraf det fremgår, at samtlige betingelser for en handel er opfyldt, og at man endegyldigt ejer ejendommen.

Hvad betyder det at tinglyse et skøde ?

Skødet bliver offentligt registreret på tinglysningskontoret, for at alle rettigheder og forpligtelser over den købte ejendom formelt overdrages fra sælger til køber.

Hvordan tinglyses elektronisk skøde?

Tinglysning af skødet foregår i dag elektronisk via domstolenes hjemmeside. I har brug for NemID til at underskrive skødet. Alternativt kan man anvende en tinglysningsfuldmagt.

Hvorfor kommer der retsanmærkninger på skødet?

Tinglysningsdommeren laver en påtegning på skødet som er sendt til tinglysning om, at dokumentets indhold ikke er i overensstemmelse med det, der står i tingbogen. I praksis er forklaringen ofte, at sælger endnu ikke har fået aflyst gamle panthæftelser på ejendommen endnu, hvilket er helt naturligt, da køber først skal have tinglyst nye lån på ejendommen.

Hvad betyder det at lave en berigtigelse ?

Berigtigelse af en ejendomshandel består i udfærdigelse af skøde og fremsendelse af skøde til tinglysning, udfærdigelse af refusionsopgørelse, etc.