Forside » FAQ » Hvor lang tid tager tinglysning af et skøde?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvor lang tid tager tinglysning af et skøde?

Af Skøde Centret

Tinglysning af skøde er en vigtig proces, når man køber et hus. Men hvor lang tid tager det egentlig? Det afhænger af flere faktorer, herunder hvor travlt der er hos Tinglysningsretten. I de fleste tilfælde tager tinglysning af et skøde ikke mere end et par dage.

Hvis du har indgået en købsaftale om en fast ejendom, er det vigtigt at overdragelsen bliver formelt tinglyst i den offentlige tingbog.

Tinglysningen overdrager officielt ejendommen til dig som ny ejer, og sker i henhold til vilkårene for den indgåede handel, herunder den aftalte købesum.

Normalt anvender man et skøde til at få ændret ejerskabet i tingbogen.

Den tid tinglysning af et skøde tager, afhænger af 3 forhold:

  • den tid det tager at udarbejde skøde
  • den tid det tager for begge parter at underskrive skødet (med MitID)
  • den tid tinglysningsretten skal bruge på at tinglyse skødet

Hvad angår udarbejdelse af skødet, kan Skøde Centret klargøre skødet fra dag til dag. Så snart vi har modtaget de påkrævede informationer til skødet fra jer, kan vi starte sagen op med det samme.

Hvordan underskrives skødet?

Underskrift på et skøde foregår med MitID. I har derfor mulighed for at underskrive skødet digitalt, så snart det er klargjort. I skal blot logge ind på tinglysning.dk, hvor I kan læse skødet og samtidig underskrive det.

Hvor lang tid tager det i gennemsnit at få tinglyst et skøde?

Så snart skødet er underskrevet, sendes det til behandling ved tinglysningsretten sammen med tinglysningsafgiften. Behandlingstiden ved tinglysningsretten er i gennemsnit typisk nogle få dage.

I særlige tilfælde kan det dog tage lidt længere tid.

Der kan være forskellige forhold, der kan påvirke tinglysningstiden. Blandt andet afhænger det af, om skødet kan tinglyses automatisk, eller om det udtages til manuel behandling.

Derudover kan tinglysningsretten anmode om supplerende dokumentation om nødvendigt.

Skødet kan også være lavet som et betinget skøde, hvilket betyder, at det først er endeligt, når betingelsen er opfyldt. Det kan fx være en betingelse om at købesummen skal være betalt inden en given dato (typisk overtagelsesdagen), før tinglysningen af skødet på boligen kan blive gennemført endeligt.

Prisen for tinglysning af skødet bliver normalt ikke højere, selvom der måtte være udfordringer som forsinker sagen. Dette skal dog bekræftes at den rådgiver som varetager sagen. Hos Skøde Centret arbejder vi med et fast honorar, som forbliver det samme uanset omfanget af sagen.

Se også denne video:

Hvordan bliver skødet registreret i tingbogen?

Når skødet er tinglyst, bliver det registreret i tingbogen. Registreringen giver skødet virkning fra tidspunktet for tinglysningen.

Hvad er der af forhold, der kan påvirke tinglysningstiden?

Der kan være forskellige forhold, der kan påvirke tinglysningstiden. Dette kan f.eks. være, hvis der er fejl i skødet eller hvis der er andre dokumenter, der skal tinglyses sammen med skødet.

I særlige tilfælde kan det dog tage lidt længere tid. Hvis der f.eks. er flere skøder, der skal tinglyses, eller hvis der er usikkerhed om ejendomsforholdene, kan dette forlænge tinglysningstiden.

I de fleste tilfælde tager tinglysning af skøde ikke mere end et par dage. Hvis der er særlige forhold, der kan forlænge tinglysningstiden, vil tinglysningsretten normalt informere parterne herom, så de ved, hvornår skødet forventes at være tinglyst.

Skødet bør være tinglyst i god tid inden overtagelsesdagen. Det er dog ikke ualmindeligt, at der opstår problemer undervejs i tinglysningen, og at tinglysningen derfor kan blive forsinket.

Hvis dette sker, kan det have store konsekvenser for den enkelte, da det kan betyde, at man ikke kan overtage ejendommen til den aftalte dato.

Derfor er det vigtigt, at man sørger for at have en god kommunikation med tinglysningsretten, så man er sikker på, at skødet bliver tinglyst rettidigt.

Er der forskel på tinglysningstiden for et skøde afhængigt af hvor i landet ejendommen ligger?

Nej, der er ikke nogen forskel. Tinglysningstiden for et skøde er det samme uanset hvor i landet ejendommen er placeret.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top