Forside » FAQ » Hvordan foregår sagsbehandlingen?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Hvordan foregår sagsbehandlingen?

sagsbehandlingen

Af Skøde Centret

Du bestiller vores service via online bestillingen på denne hjemmeside. Når du har foretaget bestilling, modtager du en bekræftende mail fra os, uanset hvornår på døgnet du bestiller. Herefter registreres din sag hos os og du tildeles en rådgiver.

Sagsforløb ved bestilling af køberrådgivning:

1. Så snart vi har modtaget din bestilling, kontakter vi ejendomsmægleren for at indhente kopi af sagens dokumenter, herunder købsaftalen. Derefter tildeles du en rådgiver hos Skøde Centret.

2. Din rådgiver gennemgår købsaftalen med alle tilhørende bilag, herunder ejendommens servitutter, tilstandsrapporten, energimærket og de kommunale oplysninger som foreligger vedrørende ejendommen. Din rådgiver undersøger eventuel jordforurening på ejendommen og om, der er planer for området, som vil medføre ekstraudgifter i de kommende år. I forhold til ejerlejligheder undersøger vi økonomi og forhold i ejerforeningen.

3. Inden fristen for godkendelse, afholder vi et telefonisk møde med dig hvor sagen gennemgås og hvor vi kommer med forslag til eventuelle rettelser og forbehold til købsaftalen. Du modtager herefter en gennemgangsrapport fra os.

4. I samråd med dig fremsender vi herefter en godkendelsesskrivelse med eventuelle rettelser til ejendomsmægleren hvorefter handlen er bindende.

5. Når handlen er bindende, skal der tinglyses et skøde i tingbogen. Dette sker via digital tinglysning og kan ske med MitID. Vi sikrer at det digitale skøde bliver tinglyst korrekt.

6. Såfremt Skøde Centret skal forestå tinglysningen, sørger vi for at skødet udarbejdes.

7. Vi fremsender kopi af det digitale skøde til dig med tilhørende vejledning om, hvordan du kan underskrive skødet med din MitID.

8. Vi udregner din tinglysningsafgift vedrørende skødet, som du derefter indbetaler til vores tinglysningskonto (vi sender et brev med oplysninger om afgiftens størrelse og kontonummer til brug for overførslen). På dette tidspunkt skal du tillige indbetale honoraret til Skøde Centret (vi fremsender faktura samt oplysninger om kontonummer til brug for overførslen).

9. Skøde Centret anmelder herefter skødet til digital tinglysning hos tinglysningsretten, og koordinerer tinglysningsprocessen i henhold til bankens dispositioner.

10. Skøde Centret koordinerer med banken omkring sletning af eventuelle anmærkninger på skødet. Anmærkninger på skødet er et udtryk for at sælger ikke har fået aflyst eksisterende lån på ejendommen endnu.

11. Skal der udlignes omkostninger mellem køber og sælger i forbindelse med handlen, udarbejdes afslutningsvis en refusionsopgørelse til brug herfor. Når denne foreligger bliver den sendt til godkendelse og afregning hos køber og sælger.

12.Det færdigbehandlede og anmærkningsfrie skøde sendes til køber af ejendommen, og der sendes kopi af skødet til relevante parter, herunder bank(er).

13. Sagen afsluttes og arkiveres. Almindeligvis er sagen færdigbehandlet 2-3 måneder efter overtagelsen.

Vedrørende skilsmisse skøde og andre typer af private overdragelser:

1.Når vi har modtaget de oplysninger vi skal bruge for at udarbejde dit skøde, opretter vi herefter det digitale skøde.

2. Vi fremsender kopi af det digitale skøde til dig med tilhørende vejledning om, hvordan I kan underskrive skødet med jeres MitID.

3. Vi udregner din tinglysningsafgift vedrørende skødet, som du derefter indbetaler til vores tinglysningskonto (vi sender et brev med oplysninger om afgiftens størrelse og kontonummer til brug for overførslen). På dette tidspunkt skal du tillige indbetale honoraret til Skøde Centret (vi fremsender faktura samt oplysninger om kontonummer til brug for overførslen).

4. I underskriver skødet med jeres MitID eller digitale signatur.

5. Skøde Centret anmelder herefter skødet til digital tinglysning hos tinglysningsretten, og koordinerer tinglysningsprocessen i henhold til bankens dispositioner.

6. Skøde Centret koordinerer med banken omkring sletning af eventuelle anmærkninger på skødet. Anmærkninger på skødet er et udtryk for at sælger ikke har fået aflyst eksisterende lån på ejendommen endnu.

7. Det færdigbehandlede skøde sendes til køber af ejendommen, og der sendes kopi af skødet til relevante parter, herunder bank(er).

8. Sagen afsluttes og arkiveres.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top