Forside » tinglysninger » Tinglysning skal sikre din ret til ejendommen

Tinglysning skal sikre din ret til ejendommen

tinglysning

Hvis du er ved at købe bolig, vil du møde begrebet tinglysning. Men hvad er tinglysning egentlig? Det ser vi nærmere på i denne artikel.

Tinglysning er en offentlig registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over faste ejendomme, andelsboliger, ægtepagter, køretøjer, og løsøre mv. Tinglysningsretten deler i dag deres data op i tingbogen for faste ejendomme, andelsboligbogen, personbogen og bilbogen.

Danmark var det første land til at digitalisere tinglysningssystemet. Man har siden 2009 kunnet finde skøder, fremtidsfuldmagter og andet via tinglysning.dk. I 2014 besluttede et stort flertal i Folketinget at åbne yderligere op for den offentlige registrering, da det blev gratis at få adgang til dokumenterne. Alle slags tinglysninger foregår digitalt i dag.

Har du brug for hjælp til tinglysning af et skøde, hjælper Skøde Centret dig gerne igennem hele processen til en god fast lav pris. 

trustpilot

Se priser

Hvorfor skal en ret over fast ejendom tinglyses?

Rettigheder over faste ejendomme skal tinglyses for at få sikkerhed mod andre aftaler om ejendommen og mod retsforfølgning. Man snakker mest om tinglysning vedrørende rettighederne over fast ejendom, men rettighederne knyttet til biler og ægtepagter skal også tinglyses for at være gyldige.

Når en ejendom eller dele af en ejendom skal have en ny ejer(e), skal der tinglyses et skøde i tingbogen.

Når man tinglyser et skøde, overgår ejendomsretten formelt fra sælgeren til køberen, og køberen får dermed sikret sin ejendom formelt, hvilket også kaldes en sikringsakt. I tingbogen tinglyses der også andre rettigheder end ejerskab. Det kan være panterettigheder, brugsrettigheder, servitutter mv.

Ved at tinglyse sin ret til ejendommen sikrer man sig ligeledes mod den tidligere ejers kreditorer, der herefter ikke længere kan gøre udlæg i ejendommen.

Den ret der skal kunne fortrænge en utinglyst ret, skal også selv være tinglyst, og rettighedshaveren skal selv være i god tro.

Hvad indeholder skødet?

Skødet skal altid indeholde informationer om ejendommens adresse, købers og sælgers navne, pantehæftelser og servitutter som måtte være tinglyst på ejendommen. Herudover skal der angives oplysning om købesum og overtagelsesdato, og der skal angives kontaktoplysninger til anmelder af dokumentet.

Det er herudover muligt at indføje aftalevilkår i skødet, hvilket kan være relevant, hvis der ikke forud for skødet er lavet en købsaftale.

Hvordan foregår tinglysning?

skøde tinglysning

Når man skal lave tinglysning af dokumenter, sker dette online ved brug af MitID. Når dokumentet skal tinglyses, tager selve ekspeditionen hos tinglysningsretten normalt mellem 1-2 dage, men det kan tage op til en uge, hvis der er tale om en speciel sag.

Du kan undervejs slå op på tinglysning.dk for at se, om dokumentet er blevet registreret i tingbogen.

Når man skal tinglyse dokumenter, skal man også betale en tinglysningsafgift. Hvor stort et beløb, der skal betales, afhænger af hvad der skal tinglyses.

Det område hvor flest oplever at blive bekendt med at skulle betale tinglysningsafgift, er ved køb af bolig, hvor der skal betales tinglysningsafgift til både skøde og pantebrev.  

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser