Forside » tinglysninger » Samejeoverenskomst og tinglysning: Hvad du bør vide

Samejeoverenskomst og tinglysning: Hvad du bør vide

samejeoverenskomst

Af Skøde Centret - Læsetid: 3 minutter


En samejeoverenskomst er et vigtigt dokument, hvis du køber ejendom sammen med din partner som ugifte samlevende. Men skal samejeoverenskomsten tinglyses? Det redegør vi nærmere for i denne artikel.

Hvad er samejeoverenskomst?

En samejeoverenkomst er et dokument som blandt andet redegør for hvad der skal ske med en fælles ejendom, såfremt man senere hen vælger at gå fra hinanden. Som ugifte samlevende, er man ikke omfattet af samme regler som hvis man har indgået ægteskab, og dermed er der heller ikke samme beskyttelse i tilfælde af samlivsophør.

En samejeoverenskomst er et dokument som typisk bliver relevant når man som ugifte samlevende står overfor et boligkøb eller hvis flere familiemedlemmer køber et sommerhus sammen.

Som ugifte samlevende, vil man ejer en andel af ejendommen hver, og man kan ikke råde over den andens andel af ejendommen. Det gælder også hvis samlivet ophører. Det kan være svært at sælge en halv ejendom, hvis man ved samlivsophør gerne vil af med ejendommen.

Som ugifte samlevende er man derfor nødt til at være enige om at sælge eller enige om at den ene part overtager ejendommen.

Problemet er nogle gange, at man ved samlivsophør ikke er enige længere. Dermed kan man stå i en situation, hvor man i praksis bliver låst fast til ejendommen.

En samejeoverenskomst løser denne problemstilling og giver jer hver især en form for sikkerhed. Vi har også skrevet om emnet her.

Skal en samejeoverenskomst tinglyses?

Denne samejeoverenskomst behøver normalt ikke at blive tinglyst i tingbogen for at have gyldighed. Selve kontrakten er gyldig når bare I begge har underskrevet den. Der kan dog være situationer hvor det er nødvendigt at beskytte aftalen imod 3. part, fx hvis den ene af jer skylder penge væk.

Uden tinglysning vil en samejeoverenskomst ikke have juridisk virkning overfor en 3. part. Der kan derfor nogle gange være en interesse i at få overenskomsten tinglyst. Men hvis overenskomsten kun skal regulere samejet mellem de to ejere, og der ikke er et hensyn til en 3. part, vil de normalt være nok blot at underskrive dokumentet. Dermed sparer man en tinglysningsafgift.

Hvordan tinglyses en samejeoverenskomst?

For at tinglyse en samejeoverenskomst skal den oprettes digitalt via tinglysning.dk. Når dokumentet er oprettet, skal det underskrives af begge parter med MitID. Herefter kan den person som står som formel anmelder i dokumentet sende det til tinglysning hos Tinglysningsretten. Det koster en tinglysningsafgift på kr. 1.850.

Hvad skal der stå i en samejeoverenskomst?

En samejeoverenskomst skal indeholde en række elementer, som er nødvendige for at den kan tinglyses. Dette inkluderer bl.a. navnene på de to samejere, en beskrivelse af ejendommen, en beskrivelse af samejeformen, hvem der har hvilke rettigheder og pligter, samt hvordan man skal forholde sig hvis den ene eller begge ønsker at sælge ejendommen igen.

Hvordan kan man få hjælp til at udarbejde en samejeoverenskomst?

Hos Skøde Centret kan vi hjælpe dig med at få udarbejdet og eventuelt også tinglyst en samejekontrakt vedr. en fast ejendom. Du er velkommen til at kontakte os på tlf. 70202129 for at høre nærmere.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centrets juridiske assistance til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder også klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

SE PRISER