Tinglysningsafgift på skifteretsattest

Beregningen af tinglysningsafgiften i forbindelse med tinglysning af en skifteretsattest, er afhængig af hvem der skal overtage ejendommen.

Såfremt skifteretsattesten tinglyses som adkomst for efterlevende ægtefælle, udgør afgiften fast kr. 1660.

Såfremt andre arvinger end ægtefælle skal overtage ejendommen, udgør tinglysningsafgiften på skifteretsattesten kr. 1660 tillagt 0,6 % af den offentlige vurdering.