Afgiftspantebrev – se her hvordan du udnytter et afgiftspantebrev

afgiftspantebrev

Et afgiftspantebrev er en helt særlig type pantebrev. Tinglysningsafgiftsloven giver mulighed for, at man modregner hovedstolen fra et gammelt pantebrev i hovedstolen på et nyt pantebrev, før man beregner tinglysningsafgiften. Dermed kan man ”genbruge” tinglysningsafgiften et tidligere pantebrev. Dette kan også opnås selvom der sker ejerskifte.

Hvis beløbet på det gamle pantebrev er større end det nye, er der et “ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag”. Det kan tinglyses på et afgiftspantebrev, som alene står med henblik på overførsel af tinglysningsafgift. Hovedstolen svarer til afgiftsfritagelsesgrundlaget og kan ikke forhøjes. Der kan godt være flere afgiftspantebreve på en ejendom.

Husk derfor at bede om et afgiftspantebrev, når du indfrier et realkreditlån. Det kan spare dig for stempelafgift, hvis du får brug for at låne igen.

Hvornår oprettes et afgiftspantebrev?

Et afgiftspantebrev oprettes i to forskellige situationer:

  1. a) Et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag har været parkeret på et papirpantebrev efter reglen i TAL § 5a, stk. 6, og ønskes nu overført til brug ved tinglysning i det digitale tinglysningssystem.
  2. b) Et afgiftspantebrev kan også oprettes ved, at et indfriet pantebrev, der er omfattet af TAL § 5a, og som ikke er aflyst, påføres erklæring om, at pantebrevet fremover skal anvendes som afgiftspantebrev.

Det er en betingelse for at anvende det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag, at afgiftsfritagelsesgrundlaget først overføres til et afgiftspantebrev, før dette kan benyttes til modregning i afgiftsfritagelsesgrundlaget ved tinglysning af nyt pantebrev. Se TAL § 5a, stk. 6.

Der oprettes derfor et afgiftspantebrev i det digitale tinglysningssystem med en hovedstol, der svarer til det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag. Oprettelsen af afgiftspantebrevet er afgiftsfrit.

Skøde Centret har ydet specialiseret juridisk køberrådgivning og udarbejdet skøde til mere end 10.000 boligkøbere i hele Danmark siden 2003.

70 20 21 29 Bestil online

Se anmeldelser på Trustpilot