Forside » tinglysninger » Afgiftspantebrev: Hvad er det – og er der ulemper?
Vi håber, at denne artikel kan hjælpe dig. Har du brug for hjælp til skødeskrivning, kan du finde en skødepakke, der passer til dine behov her.

Afgiftspantebrev: Hvad er det – og er der ulemper?

afgiftspantebrev

Af Skøde Centret

Et afgiftspantebrev er en helt særlig type pantebrev. Tinglysningsafgiftsloven giver mulighed for, at man modregner hovedstolen fra et gammelt pantebrev i hovedstolen på et nyt pantebrev, før man beregner tinglysningsafgiften. Dermed kan man ”genbruge” tinglysningsafgiften et tidligere pantebrev. Dette kan også opnås selvom der sker ejerskifte.

Hvordan kan et afgiftspantebrev være nyttigt?

Et afgiftspantebrev er særligt interessant, hvis du er ved at købe bolig.

Hvis beløbet på det gamle pantebrev er større end det nye, er der et “ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag”. Det kan tinglyses på et afgiftspantebrev, som alene står med henblik på overførsel af tinglysningsafgift. Hovedstolen svarer til afgiftsfritagelsesgrundlaget og kan ikke forhøjes. Der kan godt være flere afgiftspantebreve på en ejendom.

Husk derfor at bede om et afgiftspantebrev, når du indfrier et realkreditlån. Det kan spare dig for stempelafgift til SKAT, hvis du får et fremtidigt behov for at låne igen.

Hvornår oprettes et afgiftspantebrev?

Et afgiftspantebrev oprettes i to forskellige situationer:

a) Et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag har været parkeret på et papirpantebrev efter reglen i tinglysningsafgiftslovens § 5a, stk. 6, og ønskes nu overført til brug ved tinglysning i det digitale tinglysningssystem.

b) Et afgiftspantebrev kan også oprettes ved, at et indfriet pantebrev, der er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5a, og som ikke er aflyst, påføres erklæring om, at pantebrevet fremover skal anvendes som afgiftspantebrev.

Hvilke betingelser er der?

Det er en betingelse for at anvende det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag, at afgiftsfritagelsesgrundlaget først overføres til dette pantebrev, før dette kan benyttes til modregning i afgiftsfritagelsesgrundlaget ved tinglysning af nyt pantebrev.

Der oprettes derfor et afgiftspantebrev i det digitale tinglysningssystem med en hovedstol, der svarer til det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag.

Det er både relevant med afgiftsoverførsel ved boligkøb og ved optagelse af nyt realkreditlån. Som boligkøber kan du udnytte sælgers tidligere betalte tinglysningsafgift, da den følger ejendommen og ikke personen.

Hvad koster det at lave et afgiftspantebrev?

Omdannelsen af et eksisterende pantebrev til et afgiftspantebrev er friholdt for betaling af tinglysningsafgift. Normalt vil kreditforeningen sørge for at afgiftspantebrev bliver tinglyst i forbindelse med aflysning af det gamle lån eller nedlysning.

Hvordan kan afgiftspantebrev bruges ved optagelse af realkreditlån?

Hvis du blot skal have optaget nyt realkreditlån, er det stadig relevant at spare eller få nedsat en stor tinglysningsafgift, som ellers skulle have været betalt til tinglysningsretten.

Er der nogen ulemper ved at bruge et afgiftspantebrev?

Et afgiftspantebrev er ikke i sig selv en lånehæftelse. Der er derfor ingen ulemper ved at have et afgiftspantebrev tinglyst på ejendommen. Det danner alene grundlag for at spare tinglysningsafgift senere hen, når/hvis behovet skulle opstå.

Den dag det kommer på tale at optage et nyt lån, kan kreditforeningen man låner penge af, anvende afgiftspantebrevet ved at lave en påtegning på dokumentet.

Men indtil afgiftspantebrevet skal anvendes, ligger det blot latent på ejendommen, og udgør ingen risiko.

Skal du have ændret et skøde?

Find skødepakke der passer til dine behov:

Scroll to Top