Forside » tinglysninger » Afgiftspantebrev: alt om afgiftspantebreve

Afgiftspantebrev: alt om afgiftspantebreve

afgiftspantebrev

Et afgiftspantebrev er en helt særlig type pantebrev. Tinglysningsafgiftsloven giver mulighed for, at man modregner hovedstolen fra et gammelt pantebrev i hovedstolen på et nyt pantebrev, før man beregner tinglysningsafgiften. Dermed kan man ”genbruge” tinglysningsafgiften et tidligere pantebrev. Dette kan også opnås selvom der sker ejerskifte.

Et afgiftspantebrev er derfor særligt interessant, hvis du er ved at købe bolig.

Hvis beløbet på det gamle pantebrev er større end det nye, er der et “ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag”. Det kan tinglyses på et afgiftspantebrev, som alene står med henblik på overførsel af tinglysningsafgift. Hovedstolen svarer til afgiftsfritagelsesgrundlaget og kan ikke forhøjes. Der kan godt være flere afgiftspantebreve på en ejendom.

Husk derfor at bede om et afgiftspantebrev, når du indfrier et realkreditlån. Det kan spare dig for stempelafgift, hvis du får brug for at låne igen.

Hvornår oprettes et afgiftspantebrev?

Et afgiftspantebrev oprettes i to forskellige situationer:

  1. a) Et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag har været parkeret på et papirpantebrev efter reglen i tinglysningsafgiftslovens § 5a, stk. 6, og ønskes nu overført til brug ved tinglysning i det digitale tinglysningssystem.
  2. b) Et afgiftspantebrev kan også oprettes ved, at et indfriet pantebrev, der er omfattet af tinglysningsafgiftslovens § 5a, og som ikke er aflyst, påføres erklæring om, at pantebrevet fremover skal anvendes som afgiftspantebrev.

Hvilke betingelser er der?

Det er en betingelse for at anvende det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag, at afgiftsfritagelsesgrundlaget først overføres til et afgiftspantebrev, før dette kan benyttes til modregning i afgiftsfritagelsesgrundlaget ved tinglysning af nyt pantebrev.

Der oprettes derfor et afgiftspantebrev i det digitale tinglysningssystem med en hovedstol, der svarer til det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag. Oprettelsen af afgiftspantebrevet er afgiftsfrit.

Det er både relevant med afgiftsoverførsel ved boligkøb og ved optagelse af nyt realkreditlån. Som boligkøber kan du udnytte sælgers tidligere betalte tinglysningsafgift, da den følger ejendommen og ikke personen.

Hvordan kan afgiftspantebrev bruges ved optagelse af realkreditlån?

Hvis du blot skal have optaget nyt realkreditlån, er det stadig relevant at spare eller få nedsat en stor tinglysningsafgift, som ellers skulle have været betalt til tinglysningsretten.

Skal du købe bolig eller have ændret et skøde?

Mere end 17.000 boligkøbere har anvendt Skøde Centret til boligkøb eller skødeskrivning, og vi sidder klar til at hjælpe dig med din sag.

Du kan starte en sag helt uforpligtende hos os. Hvis sagen efterfølgende ikke kan gennemføres, annullerer vi den blot igen, uden regning til dig.

trustpilot

Se priser

Vi er specialiserede i følgende typer af sager: